AQUA THERM NITRA 2023

Žiaci tried II. I a I.I sa dňa 8.2.2023 zúčastnili Veľtrhu vykurovacej, ventilačnej, klimatizačnej, meracej, regulačnej, sanitárnej a ekologickej techniky. Bola to akcia vyprofilovaná iba z oblasti technického zariadenia budov na Slovensku s najväčším zastúpením domácich a zahraničných výrobcov, zastupujúcich firiem

čítaj viac…

Prednáška na tému, alkohol, tabak, žuvací tabak, drogy, ich závislosti a iné riziká

Dňa 15.02.2023 sa na našej škole uskutočnila zaujímavá prednáška na stále pálčivejšiu tému: „Alkohol, tabak, žuvací tabak, drogy, ich závislosti a iné riziká“. Zaujímavú prezentáciu a diskusiu viedla npor. Ing. Miroslava Beranová (Skupina prevencie OR PZ BA II). Zúčastnili sa jej

čítaj viac…