Termíny školských prázdnin

Školský rok 2021/2022

Prázdniny Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin Termín prázdnin Začiatok vyučovania po prázdninách
jesenné 27. október 2021

 

(streda)

28. október – 29. október 2021 2. november 2021

 

(utorok)

vianočné 22. december 2021

 

(streda)

23. december 2021 –
7. január 2022
10. január 2022

 

(pondelok)

polročné 3. február 2022

 

(štvrtok)

4. február 2022

 

(piatok)

7. február 2022

 

(pondelok)

jarné Bratislavský kraj, Nitrianský kraj, Trnavský kraj 25. február 2022

 

(piatok)

28. február – 4. marec 2022 7. marec 2022

 

(pondelok)

Banskobystrický kraj, Žilinský kraj,
Trenčiansky kraj
4. marec 2022

 

(piatok)

7. marec – 11. marec
2022
14. marec 2022

 

(pondelok)

Košický kraj, Prešovský kraj 18. február 2022

 

(piatok)

21. február – 25. február 2022 28. február 2022

 

(pondelok)

veľkonočné 13. apríl 2022

 

(streda)

14. apríl – 19. apríl 2022 20. apríl 2022

 

(streda)

letné

30. jún 2022

 

(štvrtok)

1. júl – 2. september 2022

5. september 2022

 

(pondelok)

 

https://www.zones.sk/kalendar-udalosti/skolske-prazdniny/?mesiac=4&rok=2022