Voľné pracovné miesta v našom pedagogickom zbore

Kvalifikačné predpoklady:                                                                                                                    

na výkon pedagogickej činnosti a na výkon odbornej činnosti stanovuje zákon č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Určenie mzdy: 

platové podmienky sú stanovené zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia  a dopĺňajú niektoré zákony

Miestom práce a zasielanie žiadostí:

Súkromná stredná odborná škola

Exnárova 20, 826 01 Bratislava

Riaditeľ školy:

Mgr. Ján Horecký
Tel.: 02/321 18 051
Mobil: 0903 409 825
Mail: 
horecky@sous-ruzinov.sk

 

 

Elektronika a meranie

Hlavný pracovný pomer na plný úväzok                                                                                  

Dátum nástupu: Ihneď – prípadne dohoda

Požiadavky:

– vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v príslušnom odbore

– Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných

zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.

Mám záujem