Majster OV 2023/2024

TÝŽDEŇ PÁRNY NEPÁRNY
Meno MOV P U S Š P P U S Š P
Porubský Martin I.MPS III.MPS III.MPS II.MPS II.MPS I.MPS III.MPS III.MPS II.MPS II.MPS
Mgr.Koiš Milan I.MPS III.MPS III.MPS IV.MPS IV.MPS I.MPS III.MPS III.MPS IV.MPS IV.MPS
Štefan Slovák I.MPS II.MPS II.MPS IV.MPS IV.MPS I.MPS II.MPS II.MPS IV.MPS IV.MPS
Čech Ľubomír I.ML III.ML III.ML II.ML
IV.ML
II.ML
IV.ML
I.ML III.ML III.ML II.ML
IV.ML
II.ML
IV.ML
Domény Martina I.MA II.MA
III.MA
II.MA
III.MA
IV.MA IV.MA I.MA II.MA
III.MA
II.MA
III.MA
IV.MA IV.MA
Mgr. Belko Ján III.A III.A III.A III.A III.A II.A II.A II.A II.A II.A
Bc. Bucko Radomír I.I I.I I.I I.I I.I I.A I.A I.A I.A I.A
Dohányos Miroslav I.S
III.S
I.S
III.S
I.S
III.S
I.S
III.S
I.S
III.S
II.S II.S II.S II.S II.S
Varga Miroslav III.I III.I III.I III.I III.I II.I II.I II.I II.I II.I
Ing. Benčúrik Miroslav III.E III.E III.E III.E III.E II.E
I.E
II.E
I.E
II.E
I.E
II.E
I.E
II.E
I.E