Učebné odbory

PRIJÍMAME BEZ PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

V školskom roku 2024/2025 plánujeme otvoriť nasledovné 3-ročné učebné odbory:

STOLÁR

Drevo je prírodný materiál vhodný na rôzne výrobky. Preto sú stolári schopní dotvoriť každú stavbu v interiéri aj exteriéri. Okná, dvere, zárubne, vstupné brány, obklady stien, stropov, osadenie schodíšť, nábytok. To všetko sa naučí robiť. Pracuje ručne, no hlavne pomocou drevoobrábacích strojov. Musí mať cit pre estetiku a musí poznať vlastnosti dreva, aby ho vedel správne použiť.

ŠvP Stolár

Žiaci vyšších ročníkov vykonávajú odborný výcvik v spoločnostiach: HUX s. r. o., Bratislava, EURONA s. r. o., Bratislava, AVAL-JZ s. r. o., Dunajská Lužná, STOLÁRSTVO Mlynarček Bratislava ….. a v mnohých ďalších.


INŠTALATÉR

Aký by to bol dom bez vody, plynu a kúrenia? O to všetko sa stará inštalatér. Vie sám namontovať všetky rozvody teplej aj studenej vody, postará sa o plynové spotrebiče a tiež po jeho práci bude v budove nádherne teplo. Potrebujeme ho, keď budujeme nové stavby a ešte viac pri opravách starých. Inštalatér sa musí dokázať prispôsobiť zmenenej situácii, pretože materiály a technologické postupy sa menia. Preto sa musí vyrovnať so starými spôsobmi a zároveň sa musí učiť pracovať s novými materiálmi a postupmi.

ŠvP Inštalatér

Žiaci vyšších ročníkov vykonávajú odborný výcvik napríklad v spoločnostiach: BVS a. s. Bratislava, RT eko s. r. o., Bratislava, SILOKING Slovakia s. r. o., Záhorská Ves, J TRADE BUILD, s. r. o., Bratislava … a v mnohých ďalších.


ELEKTROMECHANIK – silnoprúdová technika

Hlavnou náplňou tohto odboru sú práce pri montáži elektrických inštalácií budov, prípojok, inštalovanie svetelných, tepelných a mechanických elektrických spotrebičov vrátane istenia, ochrany, riadenia a regulácie. Obsluhuje elektrické zariadenia, stroje, prístroje, zabezpečuje ich funkciu, vyhľadáva a odstraňuje poruchy.

ŠvP Elektromechanik

Žiaci vyšších ročníkov vykonávajú odborný výcvik napríklad v spoločnostiach: BARYT, s. r. o., Bratislava, BERGSTAV HOLDING, s. r. o. Bratislava, ELEKTRO HARAMIA, s. r. o. Lozorno, ELESP, s. r. o. Bratislava, ELIX, s. r. o. Jakubov, KOREKTSTAV, s.r.o., Bratislava, MVAUDIO, s.r.o., Bratislava, Jozef Szabo ELSTEAM, Stupava ….. a v mnohých ďalších.


AUTOOPRAVÁR – mechanik

Vzhľadom na rozvoj automobilového priemyslu veľmi lukratívny ale náročný odbor. Automechanik musí ovládať montáž, demontáž, opravy, prípadne vyrobiť náhradné diely pre jednotlivé montážne skupiny rôznych druhov automobilov. Pracuje s rozmanitými meracími a kontrolnými prístrojmi, obsluhuje diagnostické zariadenia. Automechanici sú schopní aplikovať základné znalosti z elektrotechniky pri poruchách elektrického vybavenia automobilov.

ŠvP Autoopravár

Žiaci vyšších ročníkov vykonávajú odborný výcvik napríklad v spoločnostiach: Summit Motors Bratislava, spol. s. r. o., Todos Italia, s. r. o. Bratislava, Maxim Servis, s. r. o., Bratislava, Carpus spol. s r. o., Bratislava, Motor-Car Dunajská Lužná s .r. o., Alpex group, spol. s r. o. Malacky, CARSTAR SERVICE, s. r. o Bratislava, AUTO-POLA, s. r. o., Bratislava, PITSTOP Slovakia s. r. o. Lozorno … a v mnohých ďalších … a v mnohých ďalších.



Odborný výcvik – Prax

V našej Súkromnej strednej odbornej škole odborný výcvik zabezpečujeme kvalifikovanými majstrami odbornej výchovy, hlavným majstrom a inštruktormi.

Prvé ročníky vykonávajú odborný výcvik v dielňach Súkromnej SOŠ na Exnárovej ul.20 a na vysunutých pracoviskách.

Druhé a tretie ročníky vykonávajú prax individuálne u podnikateľov a v spoločnostiach, s ktorými spolupracujeme v rámci Bratislavy a okolia, alebo skupinovou formou na prácach pri výstavbe a rekonštrukciách budov. V rámci Súkromnej SOŠ spolupracujeme s cechmi a profesnými organizáciami, za účelom získavania informácií a školení pedagógov i žiakov, o nových materiáloch a moderných technológiách zavádzaných v praxi. Zabezpečujeme organizovanie rôznych firemných dní v priestoroch našej Súkromnej SOŠ.


späť na: Ako sa prihlásiť na strednú