7 x prečo študovať u nás

TOP 1

Príjemné prostredie:

Škola je umiestnená v príjemnom a kľudnom prostredí najvyhľadávanejšej lokality bratislavského Ružinova. Ulica Exnárova je tichá, plná zelene a parkov v blízkosti zastávok MHD. Len dve minúty pešo od zastávky električiek 8, 9 – Chlumeckého a 4 minúty pešo do zastávky autobusov 87 a 78 – Astronomická.

Tieto atribúty sú podstatné z dôvodu bezpečnosti študentov pri preprave z domova do školy.

TOP2

Vybavenie učební

V budove školy sa nachádza množstvo tried, ktoré sú vybavené interaktívnymi tabuľami a projektormi. Špecializované učebne sú okrem toho vybavené počítačmi pre každého žiaka. V budove školy s nachádza aj časť určená pre odborný výcvik. Tu naši žiaci získavajú praktické skúsenosti. Nájdete tu dielne elektromechanikov, inštalatérov, stolárov, leteckých mechanikov a mechanikov PC sietí.

Vybavenie odborných učební sa snažíme neustále prispôsobovať moderným trendom.

TOP 3

Uplatnenie absolventov

Naša škola si zakladá najmä na uplatnení našich absolventov v praxi. Preto spolupracuje s viac ako 60. spoločnosťami, ktoré zabezpečujú žiakom počas štúdia odbornú prax. Zmluvy s našou školu podpísali také spoločnosti ako Telekom – pre odbor mechanik PC sietí, Tesco – pre odbor pracovník marketingu, Letka ministerstva vnútra a Letisko M.R. Štefánika – pre odbor mechanik lietadiel, veľa známych autoservisov ako napr. Drutechna, Mikona alebo IMPA pre odbor autoopravár a mnoho živnostníkov a menších firiem pre odbory inštalatér a elektromechanik.

Vykonávaním odborného výcviku vo firmách žiaci získajú reálne, moderné a hlavne odborné znalosti a praktické skúsenosti. Naviac sa zoznámia s firemnou kultúrou a chodom reálnej firmy, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou získavania odborného vzdelávania. Po takomto študiu a odbornej praxi mnohé z firiem okamžite navrhujú pracovný pomer našim „ešte“ študentom. Mať isté svoje prvé zamestnanie ihneď po ukončení štúdia je najväčším bonusom, ktoré naša škola ponúka.

TOP 4

Štúdium vyhľadávaných odborov ako IT alebo marketing

SSOŠ – Exnárova ponúka širokú škálu najvyhľadávanejších odborov na trhu práce.

učebné: autoopravár, elektromechanik, inštalatér, získanie výučného listu s možnosťou nadstavbového štúdia

študijné: mechanik PC sietí, mechanik lietadiel a pracovník marketingu, získanie maturitného vysvedčenia plus výučného listu navyše ako bonus, s možnosťou pokračovania štúdia na vysokej škole.

Všetky odbory, ktoré ponúkame sa nachádzajú v rebríčkoch nadpriemerne zarábajúcich odborníkov s prvým platom nad 800 €.

TOP 5

Študium jazykov ANJ, NJ, RUJ

Samozrejmosťou je študium dvoch najznámejších a najpoužívanejších svetových jazykov, ktorými sú angličtina a nemčina. Pri odbore mechanik lietadiel je nedeliteľnou súčasťou štúdia aj ruský jazyk.

Cudzí jazyk v spojení s odbornosťou získanou pri štúdiu na našej škole otvára dvere do celého sveta pre uplatnenie sa v reálnom živote pre našich absolventov.

TOP 6

Aktivity školy

Každý školský rok je obohatený rôznymi aktivitami, ktoré prispievajú ku komplexnosti študia na strednej odbornej škole. Pravidelne sa naši žiaci zúčastňujú odborných výstav a súťaží, ako napríklad strojárenský veľtrh v Brne, JUVYR prehliadka stredných škôl a cvičných firiem, prezentácie školy pri rôznych príležitostiach. Pravidelne organizujeme dva dni otvorených dverí. Realizujeme aj oddychovo športové aktivity, ako napríklad celoškolský športový deň, špeciálny splav Malého Dunaja, lyžiarsky výcvik či cvičenia záchrany života.

TOP 7

Atmosféra školy:

Sme škola strednej veľkosti s priemerným počtom žiakov 350 čo je v pomere s učiteľským zborom 10 žiakov na pedagóga. Tento pomer zaručuje osobnejší kontakt medzi žiakom a učiteľom a tým sa stáva z našej školy typ rodinný.