O škole

Vážení návštevníci webovej stránky, milí žiaci!

Na začiatku školského roka 2021/22 došlo na našej škole k viacerým zmenám. Jednou z nich je aj spustenie našej novej webovej stránky, na ktorej Vás srdečne vítam.

Bude našou snahou v súlade so školskou legislatívou,  neustálym sledovaním potrieb trhu práce  a v súlade so záujmami a potrebami  Vás žiakov, rodičov, ale aj tých, ktorí z najrôznejších dôvodov sa chcú vrátiť k nadobúdaniu vedomosti a remeselných zručnosti, aby sme Vám ponúkli čo najširší výber a čo najkvalitnejšie vzdelávanie. Verím, že skúsený pedagogický kolektív tejto školy, pracujúci so stále modernejšou technikou a vyučovacími metódami dokáže Vaše predstavy naplniť.

Nech je táto stránka oknom k nahliadnutiu do našej ponuky vzdelávacích programov a našej práce. Budeme našu web stránku pravidelne  skvalitňovať  a dopĺňať  aktuálnymi informáciami tak, aby ste na nej našli vždy, to čo hľadáte.

Prajem Vám veľa osobných a študijných  úspechov.

Mgr. Ján Horecký

riaditeľ školy