Školský vzdelávací program

Súbory na stiahnutie:

Autoopravár mechanik
Elektromechanik silnoprúdová technika
Inštalatér
Stolár
Murár
Mechanik lietadiel mechanika
Mechanik počítačových sieti
Operátor stavebnej výroby
Pracovník marketingu
Podnikanie v remeslách a službách
Elektrotechnika
Stavebníctvo
Strojárstvo