Kontakty

Súkromná stredná odborná škola
Exnárova 20, 826 01 Bratislava

Tel.: +421 2 321 18 052    +421 2 321 18 051

e-mail: sousba@sous-ruzinov.sk
web : www.sous-ruzinov.sk

IČO: 00681881, DIČ: 2020865187

Bankové spojenie: VUB a.s. Bratislava, číslo účtu: 1133784755/0200,

IBAN: SK2602000000001133784755, BIC/SWIFT: SUBASKBX


generálny riaditeľ:

Ing. Pavol Hanuska
Tel./fax.: 02/436 30 023
Mobil: 0911 388 884
Mail: hanuskap@sous-ruzinov.sk

riaditeľ školy:

Mgr. Ján Horecký
Tel.: 02/321 18 051
Mobil: 0903 409 825
Mail: horecky@sous-ruzinov.sk


tajomníčka školy:

Kristína Adamčíková
Tel.: 02/321 18 052
Mobil: 0948 434 786
Mail: tajomnicka@sous-ruzinov.sk

zástupca riaditeľa pre TV:

Ing. Eva Šimková
Tel.: 02/321 180 53
Mail: simkova@sous-ruzinov.sk

hlavný majster odbornej výchovy:

Mgr. Ján Belko
Tel.: 02/321 18 052
Mobil: 0915 797 085
Mail: belko@sous-ruzinov.sk

sociálna pedagogička

Mgr. Eva Trnkusová
Mobil: 0905 510 869
Mail: trnkusovae@sous-ruzinov.sk

nábor žiakov a administratíva

Martina Dömény
Mobil: 0907 720 810
Mail: domeny.exnarova@gmail.com


ekonomický manažér:

Juraj Adamčík
Mobil: 0904 801 728
Mail: adamcikj@sous-ruzinov.sk

technický manažér:

Bc. Daniel Kučera
Mobil: 0911 388 885
Mail: kucera@sous-ruzinov.sk


k Súkromnej SOŠ na Exnárovej ulici č.20 v Bratislave sa môžete dopraviť linkami MHD:

  • z Hlavnej železničnej stanice / autobusom č. 61 – vystúpiť na zastávke Trnavské mýto, prestúpiť na električky smer Ružinov č. 8,9 a vystúpiť – zástavka Chlumeckého /
  • zo železničnej stanice Nové mesto / autobusom č. 50 a potom prestúpiť na električku č. 8, 9/
  • z autobusovej stanice Mlynské Nivy / autobusom č. 50 a potom prestúpiť na električku č. 8, 9/