Krúžky

Okrem výchovy a vzdelávania, čo je prioritou našej Súkromnej SOŠ, je aj bohatá mimoškolská činnosť na škole. Touto činnosťou si žiaci prehlbujú svoje schopnosti, vedomosti, zručnosti a taktiež pestujú vlastné záujmy a záľuby, ktoré môžu v školskom roku 2022/23 rozvíjať v týchto krúžkoch:

Ponuka krúžkov na školský rok 2022/2023

číslo  názov krúžku vyučujúci
1 Angličtina – konverzácia Mgr. Slováková
2 Turisticko – športový Ing. Vychovalá
3 Elektrotechnický krúžok Ing. Novotný
4 Účtovníctvo Ing. Dobošová
5 Šachový krúžok Ing. Krebs
6 Angličtina pre začiatočníkov Bc. Piešťanská
7 Tvorba a interpretácia literárnych textov Mgr. Špeťko
8 Enviro krúžok Mgr. Pilátová
9 Fyzika v živej prírode Mgr. Majtánová
10 Diskusný klub Ing. Kostolná
11 Angličtina zábavnou formou Mgr. Nagyová
12 Krúžok priateľov umenia, literatúry a filmu Mgr. Mračková
13 Športové hry Mgr. Hlinková
14 Finančná gramotnosť Ing. Števove
15 Svet motorov Mgr. Matúš
16 Tvorivá dielňa Mgr. Belko
17 Architektúra Ing. Kováčiková
18 Športové hry- posilňovňa, stolný tenis, bedminton Mgr. Cibiček
19 Gitara hrou Ing. Hrebeň
20 Angličtina pre maturantov Mgr. Horecký
21 Poznaj pamiatky Bratislavy Ing. Dohányosová
22 ECDL Ing. Kochová
23 AutoCad Ing. Šimková
24 Programovanie Ing. Židek
25 Mladý stolár Dohányos
26 Počítače a internet Mgr. Koiš
27 Marketing – zásady aranžovania Plešková
28 PC – krúžok Slovák
29 Stolný tenis Varga

Svoje schopnosti, vedomosti a zručnosti potom prezentujú naši žiaci na mnohých školských aj mimoškolských súťažiach. Okrem toho sa pravidelne zúčastňujú aj na týchto aktivitách:

  • na lyžovačke, kde prebieha základný výcvik a zdokonaľovanie sa žiakov v lyžovaní, ktorý uskutočňujeme v zimných mesiacoch na horách,
  • na splavoch po Malom Dunaji – organizujeme základný výcvik splavovania počas víkendov v rámci využitia osobného voľna,
  • na športovom dni, ktorý je vyvrcholením prezentácie celoročne nadobudnutých športových zručnosti