Krúžky

Okrem výchovy a vzdelávania, čo je prioritou našej Súkromnej SOŠ, je aj bohatá mimoškolská činnosť na škole. Touto činnosťou si žiaci prehlbujú svoje schopnosti, vedomosti, zručnosti a taktiež pestujú vlastné záujmy a záľuby, ktoré môžu v školskom roku 2022/23 rozvíjať v týchto krúžkoch:

Ponuka krúžkov na školský rok 2023/2024

číslo  názov krúžku vyučujúci
1 Príprava na maturituAngličtina – konverzácia Mgr. Slováková
2 Turisticko – športový Ing. Vychovalá
3 Elektrotechnický krúžok Ing. Novotný
4 Účtovníctvo Ing. Dobošová
5 Šachový krúžok Ing. Krebs
6 Právo v bežnom živote a pre študentov JUDr. Hasalová
7 Tvorba a interpretácia literárnych textov Mgr. Špeťko
8 Enviro krúžok Mgr. Pilátová
9 Fyzika v živej prírode Mgr. Majtánová
10 Diskusný klub Ing. Kostolná
11 Angličtina zábavnou formou Mgr. Nagyová
12 Krúžok priateľov umenia, literatúry a filmu Mgr. Mračková
13 Ruský jazyk Mgr. Shevtsova. PhD.
14 Finančná gramotnosť Ing. Števove
15 Lietadlá Ing. Legrády
16 Tvorivá dielňa Mgr. Belko
17 Architektúra Ing. Kováčiková
18 Športové hry- posilňovňa, stolný tenis, bedminton Mgr. Cibiček
19 Anglický jazyk pomocou filmov Mgr. Bhutani
20 Angličtina pre maturantov Mgr. Horecký
21 Estetický šport Mgr. Poláčková.PhD.
22 ECDL Ing. Kochová
23 AutoCad Ing. Šimková
24 Programovanie Ing. Židek
25 Mladý stolár Dohányos
26 Počítače a internet Mgr. Koiš
27 Marketing – základy aranžovania Martina Dömény
28 PC – krúžok Slovák
29 Stolný tenis Varga

Svoje schopnosti, vedomosti a zručnosti potom prezentujú naši žiaci na mnohých školských aj mimoškolských súťažiach. Okrem toho sa pravidelne zúčastňujú aj na týchto aktivitách:

  • na športovom dni, ktorý je vyvrcholením prezentácie celoročne nadobudnutých športových zručnosti