Nepedagogickí zamestnanci

Zamestnanci: ADMI/THP

P.č. Meno Funkcia
1 Ing. Hanuska Pavol Generálny riaditeľ
2 Adamčík Juraj ekonomický manažér
3 Bc. Kučera Daniel technický manažér
4 Vajasová Magdaléna školníčka
5 Švecová Kristína tajomníčka školy