Nepedagogickí zamestnanci 2022/2023

Zamestnanci: ADMI/THP

P.č. Meno Funkcia
1 Ing. Hanuska Pavol Generálny riaditeľ
2 Adamčík Juraj ekonomický manažér
3 Bc. Kučera Daniel technický manažér
4 Švecová Kristína tajomníčka školy
5 Dömény Martina náborčíčka
6 Ing. Haško Ladislav školník