Nepedagogickí zamestnanci 2019/2020

Zamestnanci: ADMI/THP

P.č. Meno Funkcia
1 Ing. Hanuska Pavol Generálny riaditeľ
2 Adamčík Juraj ekonomický manažér
3 Bc. Kučera Daniel technický manažér
4 Mgr. Katarína Čavojová administratívny pracovník
5 Švecová Kristína tajomníčka školy
6 Vajasová Magdaléna školníčka