Rodičovské združenie

Rada školy    Zamestnanecká rada    Rodičovské združenie    Žiacka rada    Fond školy

Rodičovské združenie je nezávislé združenie rodičov, ktorého poslaním je spolupracovať a podporovať úsilie školy skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces.

Zabezpečuje ochranu práv a záujmov žiakov. Napomáha pri organizovaní mimoškolských činností.

Spolurozhoduje a finančne sa podieľa na podpore aktivít tried prostredníctvom zástupcov tried z radov rodičov.

Podnecuje uplatňovanie nových technológií a vedeckých poznatkov pri skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu

Rada Rodičovského združenia – Súkromná SOŠ na Exnárovej 20, 826 01 Bratislava

Školský rok 2023/2024

 1. II.MPS+ML, Petra Modrovská
 2. II.MPS+MA, Ivana Bulíková
 3. III.MPS+MA, Priska Putzová
 4. III.MPS+ML, Tatiana Švecová
 5. VI.ML+MA, Jana Sisková
 6. VI.MPS, Juraj Kollárik
 7. I.MPS+ML, Paulína Liptáková – /predseda/
 8. II.E+I, p.Vinczeová
 9. II.A+S, Janette Jankurová
 10. <III.I+S, Eva Biháryová
 11. III.A+E, Miroslava Srnková
 12. II.ST+STR+PRS, Jozef Radič
 13. I.I+S, Martina Steinerová
 14. I.MPS+MA, Valéria Simonicsová

Stanovy RZ (súbor na prevzatie)

logo_acrobat