Rodičovské združenie

Rada školy    Zamestnanecká rada    Rodičovské združenie    Žiacka rada    Fond školy

Rodičovské združenie je nezávislé združenie rodičov, ktorého poslaním je spolupracovať a podporovať úsilie školy skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces.

Zabezpečuje ochranu práv a záujmov žiakov. Napomáha pri organizovaní mimoškolských činností.

Spolurozhoduje a finančne sa podieľa na podpore aktivít tried prostredníctvom zástupcov tried z radov rodičov.

Podnecuje uplatňovanie nových technológií a vedeckých poznatkov pri skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu

Rada Rodičovského združenia – Súkromná SOŠ na Exnárovej 20, 826 01 Bratislava

Školský rok 2022/2023

 1. I.MPS+ML, Petra Modrovská
 2. I.MPS+MA, Ivana Bulíková
 3. II.MPS+MA, Priska Olivová
 4. II.MPS+ML, Tatiana Švecová
 5. III.ML+MA, Jana Sisková
 6. III.MPS, Juraj Kollárik
 7. IV.MPS+ML, p. Kohutiarová
 8. I.E+I, p.Vinczeová
 9. I.A+S, Janette Jankurová
 10. II.I+S, Eva Biháryová
 11. II.A+E, Miroslava Srnková
 12. I.ST+STR+PRS, Jozef Radič
 13. II.ST+STR+PRS, Zuzana Soósová – Predseda Rady Rodičovského združenia
 14. Mária Kostolná – pokladník

Stanovy RZ (súbor na prevzatie)

logo_acrobat