Rodičovské združenie

Rada školy    Zamestnanecká rada    Rodičovské združenie    Žiacka rada    Fond školy

Rodičovské združenie je nezávislé združenie rodičov, ktorého poslaním je spolupracovať a podporovať úsilie školy skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces.

Zabezpečuje ochranu práv a záujmov žiakov. Napomáha pri organizovaní mimoškolských činností.

Spolurozhoduje a finančne sa podieľa na podpore aktivít tried prostredníctvom zástupcov tried z radov rodičov.

Podnecuje uplatňovanie nových technológií a vedeckých poznatkov pri skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu

Rada Rodičovského združenia – Súkromná SOŠ na Exnárovej 20, 826 01 Bratislava

Zloženie rady RZ pre školský rok 2019/2020

Predseda: Soósová Zuzana II. MPS+MA

Pokladník: Kostolná Mária

Zástupcovia tried:

 1. Martincová Oľga II.A+S
 2. Majerová Angela II.E+I
 3. Gyorkiová Adriana I.MPS+MA
 4. Soósová Zuzana II.MKPS+MA
 5. Joštová Ľubica III.A
 6. Sova Vladimír III.E+I+S
 7. Nadzamová Natália III.MPS+ML
 8. Dušan Roman III.ML+MA
 9. Kohutiarová I.MPS+ML
 10. Radič Jozef I.I+S
 11. Čermáková Renáta IV.ML+MA
 12. Káčerová Anna IV.MPS
 13. Očenášová Karin I.A+E

Stanovy RZ (súbor na prevzatie)

logo_acrobat