Kariérna poradkyňa

Kariérové poradenstvo

Ing. Mária Kostolná

„Životný neúspech človeka nie je dôsledkom nedostatku príležitostí, ale nedostatku schopností tieto príležitosti rozpoznať.“

ANON

Kariérové poradenstvo ako praktická aktivita formuje vzťah jedincov a sociálnych podmienok ich života. Každý sa akosi podieľa na kariérovom poradenstve, nejakým spôsobom ho spolu utvára, pretože ide o jeho samého, o život jeho rodiny, o život spoločenstva. Zároveň každý je vystavený neriešiteľným  podmienkam, ktoré nemá vo svojej moci, ktoré sú pre neho istou objektívnou danosťou, niečím vonkajším.

Kariérové poradenstvo zahŕňa poskytovanie informácií hodnotiacich alebo seba hodnotiacich nástrojov, poradenských rozhovorov, kariérových vzdelávacích programov pre podporu hľadania možností uplatnenia sa. Chceš vedieť v akých moduloch pracuje karierny poradca u nás?

Karierna poradkyňa a jej 12 modulov práce – klik