Pedagogickí zamestnanci 2023/2024

Učitelia:

P.č. Meno učiteľa E-mail
Funkcia Predmet
1 Ing. Benčúrik Miroslav bencurik.exnarova@gmail.com elektrotechnika
2 Mgr. Bihari Ján bihari.exnarova@gmail.com sociálny pedagóg
3 PaedDr. Vincent Bujňák bujnak.exnarova@gmail.com učiteľ VP slovenský jazyk – občianska náuka
4 Mgr. Cibiček Ľubomír cibicek.exnarova@gmail.com učiteľ VP telesná výchova
5 Ing. Dobošová Andrea dobosova.exnarova@gmail.com učiteľ OP ekonomika
6 Mgr. Gajdošová Eva, PhD. gajdosova.exnarova@gmail.com učiteľka VP slovenský jazyk – etická výchova
7 Bc. Gregorík Michal gregorik.exnarova@gmail.com učiteľ VP informatika
8 JUDr. Hasalová Alexandra hasalova.exnarova@gmail.com učiteľka VP anglický jazyk – etická výchova
9 Mgr. Horecký Ján horecky@sous-ruzinov.sk riaditeľ školy anglický jazyk
10 Ing. Kostolná Mária kostolna.exnarova@gmail.com učiteľka OP stavebníctvo
11 Ing. Kochová Iveta kochova.exnarova@gmail.com učiteľka OP elektrotechnika
12 Ing. Kováčiková Želmíra kovacikova.exnarova@gmail.com učiteľka OP stavebníctvo
13 Ing. Krebs Marián krebs.exnarova@gmail.com učiteľ OP strojárstvo
14 Ing. Legrády Ivan legrady.exnarova@gmail.com učiteľ OV/VP fyzika
15 Mgr. Majtánová Dora majtanova.exnarova@gmail.com učiteľka VP matematika – fyzika
16 Mgr. Malý Jiří maly.exnarova@gmail.com učiteľ OP strojárstvo
17 Mgr. Mračková Ivana mrackova.exnarova@gmail.com učiteľka VP slovenský jazyk – etická výchova
18 Ing. Mikulík Vladimír mikulik.exnarova@gmail.com učiteľ OP strojárstvo
19 Mgr. Nagyová Andrea nagyova.exnarova@gmail.com učiteľka VP anglický jazyk
20 Ing. Novotný Peter novotny.exnarova@gmail.com učiteľ OP elektronika
21 Mgr. Pilátová Miroslava pilatova.exnarova@gmail.com učiteľ VP anglický jazyk
22 Mgr. Poláčková Kristína, PhD. polackova.exnarova@gmail.com učiteľ VP telesná výchova
23 Mgr. Shevtsova Svitlana, PhD. shevtsova.exnarova@gmail.com učiteľka VP anglický a ruský jazyk
24 Mgr. Slováková Jana slovakova.exnarova@gmail.com ZRTV / učiteľka VP anglický jazyk
25 Mgr. Starovoit Valeriia starovoit.exnarova@gmail.com učiteľ VP anglický jazyk
26 Mgr. Špeťko Andrej spetko.exnarova@gmail.com učiteľ VP slovenský jazyk – etická výchova
27 Ing. Šimková Eva simkova.exnarova@gmail.com ZRTV / učiteľ OP strojárstvo
28 Ing. Števove Ľubomíra stevove.exnarova@gmail.com učiteľ OP ekonomika
29 PaedDr. Vargová-Urbanová Mária urbanova.exnarova@gmail.com učiteľka VP anglický jazyk
30 Ing. Vychovalá Tatiana vychovala.exnarova@gmail.com učiteľka OP stavebníctvo
31 Ing. Ján Zaťko zatko.exnarova@gmail.com učiteľ OP elektrotechnika
32 Ing. Židek Ján zidek.exnarova@gmail.com učiteľ OP informatika


Majstri odbornej výchovy:

P.č. Meno E-mail
predmet
1 Mgr. Belko Ján belko@sous-ruzinov.sk Hlavný majster (automechanik / strojár)
2 Bc. Bucko Radovan bucko.exnarova@gmail.com klampiar / maliar / strechár / inštalatér
3 Miroslav Dohányos dohanyos.exnarova@gmail.com stolár
4 Martina Domény domeny.exnarova@gmail.com marketing
5 Čech Ľubomír cech.exnarova@gmail.com mechanik lietadiel – mechanika
6 Hrdý Michal hrdy.exnarova@gmail.com automechanik
7 Mgr. Koiš Milan kois.exnarova@gmail.com mechanik počítačových sietí
8 Slovák Štefan slovak.exnarova@gmail.com mechanik počítačových sietí
9 Porubský Martin porubsky.exnarova@gmail.com mechanik počítačových sietí
10 Varga Miroslav varga.exnarova@gmail.com inštalatér
11 Ján Židek zidekj.exnarova@gmail.com    elektrotechnika