Pedagogickí zamestnanci 2023/2024

Učitelia:

P.č. Meno učiteľa E-mail
Funkcia Predmet
1 Mgr. Bhutani Ravi Kant bhutani.exnarova@gmail.com učiteľ OP anglický jazyk
2 Mgr. Bihari Ján bihari.exnarova@gmail.com sociálny pedagóg
3 Mgr. Cibiček Ľubomír cibicek.exnarova@gmail.com učiteľ VP telesná výchova
4 Ing. Dobošová Andrea dobosova.exnarova@gmail.com učiteľ OP ekonomika
5 Mgr. Gajdošová Eva, PhD. gajdosova.exnarova@gmail.com učiteľka VP slovenský jazyk – etická výchova
6 Bc. Gregorík Michal gregorik.exnarova@gmail.com učiteľ VP informatika
7 JUDr. Hasalová Alexandra hasalova.exnarova@gmail.com učiteľka VP anglický jazyk – etická výchova
8 Mgr. Horecký Ján horecky@sous-ruzinov.sk riaditeľ školy anglický jazyk
9 Ing. Kostolná Mária kostolna.exnarova@gmail.com učiteľka OP stavebníctvo
10 Ing. Kochová Iveta kochova.exnarova@gmail.com učiteľka OP elektrotechnika
11 Ing. Kováčiková Želmíra kovacikova.exnarova@gmail.com učiteľka OP stavebníctvo
12 Ing. Krebs Marián krebs.exnarova@gmail.com učiteľ OP strojárstvo
13 Ing. Legrády Ivan legrady.exnarova@gmail.com učiteľ OV/VP fyzika
14 Mgr. Majtánová Dora majtanova.exnarova@gmail.com učiteľka VP matematika – fyzika
15 Mgr. Malý Jiří maly.exnarova@gmail.com učiteľ OP strojárstvo
16 Mgr. Mračková Ivana mrackova.exnarova@gmail.com učiteľka VP slovenský jazyk – etická výchova
17 Ing. Mikulík Vladimír mikulik.exnarova@gmail.com učiteľ OP strojárstvo
18 Mgr. Nagyová Andrea nagyova.exnarova@gmail.com učiteľka VP anglický jazyk
19 Ing. Novotný Peter novotny.exnarova@gmail.com učiteľ OP elektronika
20 Mgr. Pilátová Miroslava pilatova.exnarova@gmail.com učiteľ VP anglický jazyk
21 Mgr. Poláčková Kristína, PhD. polackova.exnarova@gmail.com učiteľ VP telesná výchova
22 Mgr. Shevtsova Svitlana, PhD. shevtsova.exnarova@gmail.com učiteľka VP anglický a ruský jazyk
23 Mgr. Slováková Jana slovakova.exnarova@gmail.com ZRTV / učiteľka VP anglický jazyk
24 Mgr. Špeťko Andrej spetko.exnarova@gmail.com učiteľ VP slovenský jazyk – etická výchova
25 Ing. Šimková Eva simkova.exnarova@gmail.com ZRTV / učiteľ OP strojárstvo
26 Ing. Števove Ľubomíra stevove.exnarova@gmail.com učiteľ OP ekonomika
27 PaedDr. Vargová-Urbanová Mária urbanova.exnarova@gmail.com učiteľka VP anglický jazyk
28 Ing. Vychovalá Tatiana vychovala.exnarova@gmail.com učiteľka OP stavebníctvo
29 Ing. Ján Zaťko zatko.exnarova@gmail.com učiteľ OP elektrotechnika
30 Ing. Židek Ján zidek.exnarova@gmail.com učiteľ OP informatika


Majstri odbornej výchovy:

P.č. Meno E-mail
predmet
1 Mgr. Belko Ján belko@sous-ruzinov.sk Hlavný majster (automechanik / strojár)
2 Bc. Bucko Radovan bucko.exnarova@gmail.com klampiar / maliar / strechár / inštalatér
3 Miroslav Dohányos dohanyos.exnarova@gmail.com stolár
4 Martina Domény domeny.exnarova@gmail.com marketing
5 Čech Ľubomír cech.exnarova@gmail.com mechanik lietadiel – mechanika
6 Mgr. Koiš Milan kois.exnarova@gmail.com mechanik počítačových sietí
7 Plešková Daniela pleskova.exnarova@gmail.com marketing
8 Slovák Štefan slovak.exnarova@gmail.com mechanik počítačových sietí
9 Porubský Martin porubsky.exnarova@gmail.com mechanik počítačových sietí
10 Varga Miroslav varga.exnarova@gmail.com inštalatér