Pedagogickí zamestnanci 2022/2023

Učitelia:

P.č. Meno učiteľa E-mail
Funkcia Predmet
2 Mgr. Bhutani Ravi Kant bhutani.exnarova@gmail.com učiteľ OP anglický jazyk
3 PaedDr. Ivan Brodenec, PhD. brodenec.exnarova@gmail.com učiteľ VP informatika
4 Mgr. Cibiček Ľubomír cibicek.exnarova@gmail.com učiteľ VP telesná výchova
5 Ing. Dobošová Andrea dobosova.exnarova@gmail.com učiteľ OP ekonomika
6 Mgr. Gajdošová Eva PhD materská dovolenka slovenský jazyk – etická výchova
7 Mgr. Hlinková Jana hlinkova.exnarova@gmail.com učiteľka VP nemecký jazyk, TV, ruský jazyk
8 Ing. Hrebeň Dušan hreben.exnarova@gmail.com učiteľ OP informatika
9 Mgr. Horecký Ján horecky@sous-ruzinov.sk riaditeľ školy anglický jazyk
10 Ing. Kostolná Mária kostolna.exnarova@gmail.com učiteľka OP stavebníctvo
11 Ing. Kochová Iveta kochova.exnarova@gmail.com učiteľka OP elektrotechnika
12 Ing. Kováčiková Želmíra kovacikova.exnarova@gmail.com učiteľka OP stavebníctvo
13 Ing. Krebs Marián krebs.exnarova@gmail.com učiteľ OP strojárstvo
14 Ing. Legrády Ivan legrady.exnarova@gmail.com učiteľ OV/VP fyzika
15 Mgr. Majtánová Dora majtanova.exnarova@gmail.com učiteľka VP matematika – fyzika
16 Mgr. Malý Jiří maly.exnarova@gmail.com učiteľ OP strojárstvo
17 Mgr. Mračková Ivana mrackova.exnarova@gmail.com učiteľka VP slovenský jazyk – etická výchova
18 Ing. Mikulík Vladimír mikulik.exnarova@gmail.com učiteľ OP strojárstvo
19 Mgr. Nagyová Andrea nagyova.exnarova@gmail.com učiteľka VP anglický jazyk
20 Ing. Novotný Peter novotny.exnarova@gmail.com učiteľ OP strojárstvo
21 Bc. Piešťanská Barbora piestanska.exnarova@gmail.com učiteľka VP anglický jazyk
22 Mgr. Pilátová Miroslava pilatova.exnarova@gmail.com učiteľ VP anglický jazyk
23 Mgr. Slováková Jana slovakova.exnarova@gmail.com učiteľka VP anglický jazyk
24 Mgr. Špeťko Andrej spetko.exnarova@gmail.com učiteľ VP slovenský jazyk – etická výchova
25 Ing. Šimková Eva simkova.exnarova@gmail.com učiteľ OP strojárstvo
26 Ing. Števove Ľubomíra stevove.exnarova@gmail.com učiteľ OP ekonomika
27 Mgr. Trnkusová Eva trnkusovae@sous-ruzinov.sk sociálny pedagóg poradenstvo
28 PaeDr. Vargová-Urbanová Mária materská dovolenka anglický jazyk
39 Ing. Vychovalá Tatiana vychovala.exnarova@gmail.com učiteľka OP stavebníctvo
30 Ing. Židek Ján zidek.exnarova@gmail.com učiteľ OP informatika


Majstri odbornej výchovy:

P.č. Meno E-mail
predmet
1 Mgr. Belko Ján belko@sous-ruzinov.sk Hlavný majster (automechanik / strojár)
2 Bc. Bucko Radovan bucko.exnarova@gmail.com klampiar / maliar / strechár / inštalatér
3 Miroslav Dohányos dohanyos.exnarova@gmail.com stolár
4 Čech Ľubomír cech.exnarova@gmail.com mechanik lietadiel – mechanika
5 Mgr. Koiš Milan kois.exnarova@gmail.com mechanik počítačových sietí
6 Mgr. Matúš Ladislav matus.exnarova@gmail.com automechanik / maliar
7 Plešková Daniela pleskova.exnarova@gmail.com marketing
8 Slovák Štefan slovak.exnarova@gmail.com mechanik počítačových sietí
9 Porubský Martin porubsky.exnarova@gmail.com mechanik počítačových sietí
10 Varga Miroslav varga.exnarova@gmail.com inštalatér