Pedagogickí zamestnanci 2020/2021

Učitelia:

P.č. Meno učiteľa E-mail
Funkcia Predmet
1 Ing. Bažík Jaroslav bazik.exnarova@gmail.com učiteľ OP elektrotechnika
2 Ing. Benčúrik Miroslav bencurik.exnarova@gmail.com učiteľ OP elektrotechnika
3 Mgr. Cibiček Ľubomír cibicek.exnarova@gmail.com učiteľ VP telesná výchova
4 Ing. Dechtárová Miroslava dechtarova.exnarova@gmail.com učiteľ VP ekonomika
5 Ing. Dohányosová Lenka dohanyosova@sous-ruzinov.sk zástupca riaditeľa školy stavebníctvo – ekonomika
6 Mgr. Federičová Marianna federicova.exnarova@gmail.com učiteľka VP anglický jazyk – matematika – fyzika
7 Mgr. Gajdošová Eva PhD materská dovolenka slovenský jazyk – etická výchova
8 Mgr. Hlinková Jana hlinkova.exnarova@gmail.com učiteľka VP nemecký jazyk, TV, ruský jazyk
9 Mgr. Horecký Ján horecky@sous-ruzinov.sk riaditeľ školy anglický jazyk
10 Ing. Kollár Ján kollar@sous-ruzinov.sk zástupca školy informatika
11 Ing. Kostolná Mária kostolna.exnarova@gmail.com učiteľka OP stavebníctvo
12 Ing. Kováčiková Želmíra kovacikova.exnarova@gmail.com učiteľka OP stavebníctvo
13 Ing. Krebs Marián krebs.exnarova@gmail.com učiteľ OP strojárstvo
14 Ing. Legrády Ivan legrady.exnarova@gmail.com učiteľ OV/VP fyzika
15 Mgr. Majtánová Dora majtanova.exnarova@gmail.com učiteľka VP matematika – fyzika
16 Mgr. Malý Jiří maly.exnarova@gmail.com učiteľ OP strojárstvo
17 Mgr. Mračková Ivana mrackova.exnarova@gmail.com učiteľka VP slovenský jazyk – etická výchova
18 Mgr. Nagyová Andrea nagyova.exnarova@gmail.com učiteľka VP anglický jazyk
19 Ing. Novotný Peter novotny.exnarova@gmail.com učiteľ OP strojárstvo
20 Ing. Pajtina Peter pajtina.exnarova@gmail.com učiteľ OP strojárstvo
21 Mgr. Pilátová Miroslava pilatova.exnarova@gmail.com učiteľ VP anglický jazyk
23 Mgr. Trnkusová Eva trnkusovae@sous-ruzinov.sk sociálny pedagóg poradenstvo
25 Mgr. Slováková Jana slovakova.exnarova@gmail.com učiteľka VP anglický jazyk
26 Mgr. Špeťko Andrej spetko.exnarova@gmail.com učiteľ VP slovenský jazyk – etická výchova
27 Ing. Vychovalá Tatiana vychovala.exnarova@gmail.com učiteľka OP stavebníctvo
28 Ing. Židek Ján zidek.exnarova@gmail.com učiteľ OP informatika


Majstri odbornej výchovy:

P.č. Meno E-mail
predmet
1 Mgr. Belko Ján belko@sous-ruzinov.sk Hlavný majster (automechanik / strojár)
2 Bartoň Miroslav barton.exnarova@gmail.com  mechanik počítačových sietí
3 Bc. Bucko Radovan bucko.exnarova@gmail.com klampiar / maliar / strechár / inštalatér
4 Miroslav Dohányos dohanyos.exnarova@gmail.com stolár
5 Čech Ľubomír cech.exnarova@gmail.com mechanik lietadiel – mechanika
6 Bc. Gulyás Ján gulyas.exnarova@gmail.com elektrikár
7 Mgr. Koiš Milan kois.exnarova@gmail.com mechanik počítačových sietí
8 Mgr. Matúš Ladislav matus.exnarova@gmail.com automechanik / maliar
9 Plešková Daniela pleskova.exnarova@gmail.com marketing
10 Slovák Štefan slovak.exnarova@gmail.com mechanik počítačových sietí
11 Varga Miroslav varga.exnarova@gmail.com inštalatér