Triedny učiteľ 2022/2023

Triedny učiteľ/ka E-mail
Trieda Majster OV
1/ Ing. Tatiana Vychovalá vychovala.exnarova@gmail.com I.A+S
2/ Mgr. Andrej Špeťko spetko.exnarova@gmail.com I.E+I
3/ Ing. Ľubomíra Števove stevove.exnarova@gmail.com I.MPS+MA
4/ Mgr. Ivana Mračková mrackova.exnarova@gmail.com I.MPS+ML
5/ Ing. Andrea Dobošová dobosova.exnarova@gmail.com II.A+E
6/ Mgr. Miroslava Pilátová pilatova.exnarova@gmail.com II.I+S
7/ Ing. Eva Šimková simkova.exnarova@gmail.com II.MPS+MA
8/ Mgr. Jana Slováková slovakova.exnarova@gmail.com II.MPS+ML
9/ Ing. Marián Krebs krebs.exnarova@gmail.com III.A+S
10/ Mgr. Ľubomír Cibiček cibicek.exnarova@gmail.com III.E+I
11/ Ing. Peter Novotný novotny.exnarova@gmail.com III.MPS
12/ Mgr. Ivana Mračková mrackova.exnarova@gmail.com III.ML+MA
13/ Mgr. Andrea Nagyová nagyova.exnarova@gmail.com IV.MPS+MA
14/ Mgr. Andrea Nagyová nagyova.exnarova@gmail.com IV.MPS+ML
15/ Ing. Mária Kostolná kostolna.exnarova@gmail.com I.ST+STR+PRS ———————-
16/ Ing. Tatiana Vychovalá vychovala.exnarova@gmail.com II.ST+EN+PRS ———————