Triedny učiteľ 2021/2022

Triedny učiteľ/ka E-mail
Trieda Majster OV
1/ Mgr. Andrej Špeťko
spetko.exnarova@gmail.com I.A+E
2/ Mgr. Miroslava Pilátová pilatova.exnarova@gmail.com I.I+S
3/ Ing. Eva Šimková
simkova.exnarova@gmail.com I.MPS+MA
4/ Mgr. Jana Slováková slovakova.exnarova@gmail.com I.MPS+ML
5/ Ing. Marián Krebs
krebs.exnarova@gmail.com II.A+S
6/ Mgr. Ľubomír Cibiček cibicek.exnarova@gmail.com II.E+I
7/ Ing. Peter Novotný
novotny.exnarova@gmail.com II.MPS
8/ Mgr. Ivana Mračková
mrackova.exnarova@gmail.com II.ML+MA
9/ Ing. Miroslav Benčúrik
bencurik.exnarova@gmail.com III.A+E
10/ Ing. Mária Kostolná kostolna.exnarova@gmail.com III.I+S
11/ Mgr. Andrea Nagyová nagyova.exnarova@gmail.com III.MPS+MA
12/ Mgr. Andrea Nagyová
nagyova.exnarova@gmail.com III.MPS+ML
13/ Mgr. Ivana Mračková
mrackova.exnarova@gmail.com IV.MPS+MA
14/ Ing. Tatiana Vychovalá
vychovala.exnarova@gmail.com IV.MPS+ML
15/ Ing. Tatiana Vychovalá
vychovala.exnarova@gmail.com I.ST+STR+EN ———————-
16/ Ing. Želmíra Kováčiková kovacikova.exnarova@gmail.com II.ST+STR+EN ———————