Triedny učiteľ 2023/2024

Triedny učiteľ/ka E-mail
Trieda Majster OV
1/ Ing. Tatiana Vychovalá vychovala.exnarova@gmail.com I.I+S
2/ Ing. Marián Krebs krebs.exnarova@gmail.com I.A+E
3/ Ing. Ľubomíra Števove stevove.exnarova@gmail.com I.MPS+MA
4/ Mgr. Andrea Nagyová mrackova.exnarova@gmail.com I.MPS+ML
5/ Ing. Tatiana Vychovalá vychovala.exnarova@gmail.com II.A+S
6/ Mgr. Andrej Špeťko pilatova.exnarova@gmail.com II.E+I
7/ Ing. Ľubomíra Števove stevove.exnarova@gmail.com II.MPS+MA
8/ Mgr. Ivana Mračková mrackova.exnarova@gmail.com II.MPS+ML
9/ Ing. Andrea Dobošová dobosova.exnarova@gmail.com III.A+E
10/ Mgr. Miroslava Pilátová pilatova.exnarova@gmail.com III.I+S
11/ Ing. Eva Šimková simkova.exnarova@gmail.com III.MPS+MA
12/ Mgr. Jana Slováková slovakova.exnarova@gmail.com III.MPS+ML
13/ Mgr. Ivana Mračková mrackova.exnarova@gmail.com IV.ML+MA
14/ Ing. Peter Novotný novotny.exnarova@gmail.com IV.MPS
15/ Mgr. Andrea Nagyová nagyova.exnarova@gmail.com I.PRS ———————-
16/ Ing. Mária Kostolná kostolna.exnarova@gmail.com II.ST+PRS ———————