OZNAM

v zmysle rozkazu prezidenta Policajného zboru v súvislosti s ochranou mäkkých cieľov na Súkromnej strednej odbornej škole, Exnárova 20, 826 01 Bratislava si Vám dovoľujeme oznámiť telefónne číslo 0961 032 705 a mailovú adresu oopzruzinovvych@minv.sk (resp.chranimedeti@minv.sk ) Obvodného oddelenia PZ Bratislava

čítaj viac…

Deň Európy 2023

9. mája 2023 sa trieda I.MPS+MA zúčastnila akcie zorganizovanej pri príležitosti symbolických narodenín Európskej únie známej ako Deň Európy. V priestoroch Starej tržnice v Bratislave nás čakal bohatý program plný príjemnej atmosféry plnej interaktívnych aktivít, súťaží, workshopov a hudby. V

čítaj viac…

AQUA THERM NITRA 2023

Žiaci tried II. I a I.I sa dňa 8.2.2023 zúčastnili Veľtrhu vykurovacej, ventilačnej, klimatizačnej, meracej, regulačnej, sanitárnej a ekologickej techniky. Bola to akcia vyprofilovaná iba z oblasti technického zariadenia budov na Slovensku s najväčším zastúpením domácich a zahraničných výrobcov, zastupujúcich firiem

čítaj viac…

Prednáška na tému, alkohol, tabak, žuvací tabak, drogy, ich závislosti a iné riziká

Dňa 15.02.2023 sa na našej škole uskutočnila zaujímavá prednáška na stále pálčivejšiu tému: „Alkohol, tabak, žuvací tabak, drogy, ich závislosti a iné riziká“. Zaujímavú prezentáciu a diskusiu viedla npor. Ing. Miroslava Beranová (Skupina prevencie OR PZ BA II). Zúčastnili sa jej

čítaj viac…

EXKURZIA SWAN

V utorok dňa 29.11 sme navštívili s majstrom odborného výcviku v datacentre firmy Swan – telekomunikačný operátor. Vo firme nám bol pridelený jeden pán, ktorý nás sprevádzal celou exkurziou. Na začiatku vysvetľoval čo  robia a ako tá firma funguje. Hovoril o tom

čítaj viac…

PETER A LUCIA

Dňa 11.10.2022 sme sa so žiakmi III.ML+MA zúčastnili inscenácie divadla LUDUS – PETER A LUCIA (podľa novely Romaina Rollanda). Príbeh dvoch zaľúbencov, ktorým vojna prerušila ich spoločný sladký sen. Príbeh mladých ľudí zmietaných krutosťou a nezmyselnosťou vojny. Príbeh dvoch obyčajných ľudí, ktorí

čítaj viac…

Zbierka BIELA PASTELKA

Dňa 23.9.2022 ako každoročne, sa naša škola zapojila do zbierky „Biela pastelka“. Je to zbierka, ktorá sa uskutočňuje na pomoc slabozrakým a nevidiacim. Za príspevok, ktorý vyzbierajú dobrovoľníci, majú možnosť si kúpiť pomôcky a vybavenie slúžiace na skvalitnenie a lepšiu integráciu ich života.

čítaj viac...

ŠTUDUJ DOPRAVU

podujatie pod záštitou ministra dopravy a výstavby SR Andreja Doležala Zvýšiť záujem žiakov o štúdium na stredných odborných školách a vysokých školách v oblasti dopravy a poštových služieb je cieľom spoločného podujatia Ministerstva dopravy a výstavby SR, rezortných stredných odborných škôl, univerzít, rezortných

čítaj viac…

Deň Európy 2022

9.5.2022 sme sa so žiakmi z triedy I.PRS zúčastnili podujatia Deň Európy 2022, ktoré sa konalo v priestoroch Starej tržnice v Bratislave. Európsky rok mládeže 2022 sa zameriava na mladých ľudí v Európe. Tohtoročný Deň Európy preto ponúkol jednotný priestor, ktorý spojil ľudí

čítaj viac…

I.MPS + MA sa vybrala dňa 27.04.2022 do Slovenského technického múzea

MÚZEUM DOPRAVY Detí sa dozvedeli o múzeum dopravy v Bratislave, že je pobočkou Slovenského technického múzea. Múzeum je komplexným múzeom dopravy so stálou expozíciou dopravných prostriedkov cestnej a železničnej dopravy. Múzeum sa nachádza v priestoroch prvej bratislavskej stanice parostrojnej železnice, bývalej

čítaj viac…

Výsledky olympiády v anglickom jazyku „OLYMPICS IN ENGLISH 2022“

Dňa 17.2.2022 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku „OLYMPICS IN ENGLISH 2022“. Zúčastnilo sa jej 22 študentov z predmaturitných ročníkov: I.ST+STR+PRS, II. ST+STR+EN, III. MPS+ML, IV.MPS+ML. Súťažili v rôznych gramatických disciplínach, ktorých obtiažnosť sa pohybovala na úrovni B1 – B2 a slohovom útvare

čítaj viac…

Divadelné predstavenie Konvália v prevedení Divadla Ludus

Zaujímavé divadelné predstavenie pre školy, ktorého sa 22.2.2022 zúčastnili i žiaci našej školy, pripravilo divadlo Ludus. Divadlo vo svojom repertoári spracúva mnohé literárne témy, ktoré sú povinnou literatúrou pre žiakov stredných škôl. Herci pútavou a citlivou formou prepájajú divadlo s maturitnými témami a preto

čítaj viac…

učebný odbor – STOLÁR

Chceš praxovať, pracovať s finančnými odmenami priamo v stolárskych dielňach a stolárskej výrobe  (Eurona, IKEA a iných…), ak áno, naša škola Ti ponúka trojročný učebný odbor STOLÁR. Po ukončení štúdia stolár, môžeš pokračovať na našej škole v nadstavbovom štúdiu (maturita) alebo sa priamo zamestnať, ako

čítaj viac…