OZNAM – Prechod na dištančnú formu vzdelávania

Vážení rodičia, kolegovia, žiaci.

Na základe zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie a v zmysle preventívnych opatrení riaditeľ školy po dohovore s RÚVZ Bratislava a so zriaďovateľom školy rozhodol, že v období od 20. 01. 2022 do 28. 01. 2022 bude vzdelávanie realizované dištančnou formou, ako nám nariaďuje aktualizovaný školský semafor zo dňa 19.01.2022, verzia 1.7. 

Vzdelávanie bude prebiehať online podľa platného časovo skráteného rozvrhu.

Zvonenie počas dištančnej výuky

1. Hodina 08:00 – 08:30

2. Hodina 08:40 – 09:10

3. Hodina 09:20 – 09:50

4. Hodina 10:00 – 10:30

5. Hodina 10:40 – 11:10

6. Hodina 11:20 – 11:50

7. Hodina 12:00 – 12:30

8. Hodina 12:40 – 13:10

PRAVIDLÁ DIŠTANČNÉHO VZDELÁVANIA:

  1. Vzdelávanie bude prebiehať podľa platného rozvrhu, skrátené 30 minútové hodiny.
  2. Dištančné vzdelávanie je povinné pre všetkých žiakov školy.
  3. Žiak sa prihlasuje na online hodiny cez Zoom.
  4. Ak má žiak technické problémy, informáciu zašle rodič/žiak triednemu učiteľovi.
  5. Žiak je na hodinách aktívny a odovzdáva úlohy/projekty na potrebnej úrovni, spôsobom určeným učiteľom a včas.
  6. Ak žiak na online hodine nereaguje ani na druhé vyzvanie učiteľa, tento má právo zapísať žiakovi absenciu na hodine.
  7. Pokiaľ žiak nie je na hodine bez riadneho ospravedlnenia, učiteľ riadne eviduje hodinu ako NEOSPRAVEDLNENÚ. Odporúčanie pre ospravedlnené hodiny platí iba pre prezenčné vzdelávania
  8. Pokiaľ sa situácia nezmení, návrat do školy na prezenčnú formu vzdelávania je naplánovaný na pondelok 31. 01. 2022.

ODBORNÝ VÝCVIK

V prípade praktického vyučovania, odborného výcviku či odbornej praxe u zamestnávateľa je možné naďalej pokračovať v jeho realizácii podľa pandemickej situácie u konkrétneho zamestnávateľa, ak jeho realizácia nevyžaduje ubytovanie žiaka v školskom internáte. V opačnom prípade sa praktické vyučovanie, odborný výcvik či odborná prax môžu realizovať len dištančnou formou a len cez IŽK (učivo+úlohy)

Ag SAMOTESTY

Rodičia a žiaci majú naďalej povinnosť nahlasovať triednemu učiteľovi použitie domácich samotestov. iaci a rodičia si môžu chodiť preberať objednané samotesty denne v čase od 08:00 – 14:00, kontaktovať riaditeľa školy 0903 409 825.

 

Vedenie školy SSOŠ

 

Rozhodnutie raditeľa 19.1.2021

 

 

INDIVIDUÁLNY DEŇ OTVORENÝCH DVERI

Žiaci 9. ročníkov ZŠ a Vážení rodičia, naša škola sa rozhodla pristúpiť k INDIVIDUÁLNEMU DOD,

aby Vám individuálne poskytla prvý kontakt s našou školou a jej priestormi, aby sme Vám poskytli základné a potrebné informácie o štúdiu v jednotlivých učebných aj študijných odboroch.

Program:

Prezentácia a prednáška o našej škole

Prehliadka priestorov našej školy

Prehliadka dielní s hlavným majstrom odborného výcviku

 

OBJEDNAŤ TERMÍN – si môžete už teraz

Martina DOMENY
0907 720 810
domeny.exnarova@gmail.com

 

Individuálne DOD sa bude uskutočňovať pri splnení a dodržiavaní všetkých protipandemických opatrení.

V prípade pandemických opatrení – vyhlásenia LOCKDOWNU sa dohodnuté termíny rušia.

 

*Podmienka účasti: rodičia v režime OP, každý účastník respirátor

 

 

Študentská kvapka krvi

Dňa 11.11.2021 sa na NTS v nemocnici Ružinov uskutočnila akcia „Kvapka krvi“, ktorú zorganizoval študent našej školy Zoltán SZTOJKA z tried z I.ST+STR+PRS, ktorý daroval krv už 20-ty raz.

Túto akciu podporilo 10 žiakov našej školy, medzi ktorými boli aj prvodarcovia. Motivácia býva rôzna, ale najčastejšie je to túžba pomôcť človeku v jeho chorobe. Sme radi, že sa študenti zapojili do správnej veci. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí mali odvahu a chuť dobrovoľne pomôcť.

Ďakujme

vedenie školy

 

 

Kampaň Slovenského Červeného kríža Študentská kvapka krvi sa túto jeseň opäť prihovára verejnosti a pripomína neustálu potrebu dostatočných zásob krvi v našom zdravotníctve. Ľudia, ktorí darovanú krv potrebujú, sú naďalej odkázaní na dobrú vôľu pravidelných darcov krvi.

Oznamujeme študentom školy, že dňa 11.11.2021 (štvrtok) sa môžu zapojiť ako dobrovoľní darcovia krvi do akcie Študentská kvapka krvi – organizovanej Slovenským Červeným krížom. Podmienka účasti na darovaní krvi je dovŕšený vek 18 rokov. Zraz je ráno o 9:20 hod. v ružinovskej nemocnici. Darcom sa doporučuje deň predtým a ráno pred odberom prijímať veľa vody a hlavne neprísť nalačno – normálne raňajky. Prineste si občiansky preukaz, kartičku poistenca, prípadne darcovskú legitimáciu  Pre viac informácií kontaktujte Zoltán Sztojka / I.ST+STR+PRS

Študentská kvapka krvi tento rok začína 18. októbra a končí 19. novembra.

https://redcross.sk/kampan/studentska-kvapka-krvi-2021/

Vedenie školy


 

98. ročník Medzinárodného maratónu MIERU

Tento rok sa dňa 03.10.2021 opäť konal už 98. ročník Medzinárodného maratónu MIERU v Košiciach, ktorý sa koná každú prvú nedeľu októbra. Na tomto podujatí sa stretne veľa ľudí z mnohých krajín sveta – Slovensko, Keňa, Česko, Nemecko, Maďarsko….Tento ročník maratónu opäť vyhral muž, ktorý pochádza z Kene.

Tento rok sa prvýkrát minimaratónu (21,5 km) zúčastnil aj žiak našej školy – Zoltán SZTOJKA, ktorý navštevuje I.ST+STR+PRS triedu – a zvládol to za čas 2,44 hod. 44 sec., z čoho mal obrovskú radosť a spoznal veľké množstvo ľudí, s ktorými sa podelil o svoje dojmy a zážitky. Už dnes vie, že ďalší ročník maratónu v Košiciach absolvuje veľmi rád znovu.

Držíme mu všetci päste, budeme ho podporovať a sme na neho hrdí…  

ŠPORTU ZDAR!!!

Medzinárodný veľtrh MODDOM 2021

Po prestávke, spôsobenej pandémiou koronavírusu, sa dňa 21.10.2021 žiaci našej školy zúčastnili medzinárodného veľtrhu MODDOM 2021  Incheba v Bratislave, kde si mohli pozrieť široký sortiment nábytku, či už interiérového alebo záhradného, množstvo doplnkov, krby, sanitu, elektroniku do domácnosti, novinky dizajnu a umenia. Zaujímavosťou tento rok boli produkty pre krásu a zdravý životný štýl a Majstrovstvá Slovenska v maľovaní na telo BodyArt 2021. Tešíme sa na ďalší veľtrh MODDOM, ktorý sa, dúfam, uskutoční aj v roku 2022 a prinesie nám nové trendy v bývaní a interiérovom zariaďovaní a veľa zaujímavostí.

Ing. VychovaláZbierka – Biela pastelka

Biela pastelka je verejná zbierka, vďaka ktorej máme možnosť zlepšiť život slepým a slabozrakým. Tento rok sa konala 24 septembra. A znova sme na nej nechýbali ani my 3MPS + ML Rozdelili sme sa na 2 skupiny prvá mala 3 členov Alec, Jakub, Patrik a druhá Jarko, David, Marko a Kristián – Prvá mala stanovisko pred nemocnicou v Ružinove a druhá pred Lidlom na Škultétyho ulici. Akcia začala presne o 8 hodine a končila medzi 14 – 15 hodinou. Miesto kde sme mali kasičky odovzdať sa nachádzalo v Eurovei.

Priebeh vyberania

Prvú hodinu sa miešali všetky pocity, pocit frustrácie, sklamania, falošných nádejí a ani počasie nepridávalo na situácii, ale aj napriek tomu sme stále videli pomyselné svetielko na konci tunela, pretože sme od začiatku vedeli že ide o dobrú vec. Prvú hodinu sme vyzbierali maximálne 2 euríčka, ale to aj preto, že veľa ľudí ešte nevstalo a tým pádom ani nevyšli von. Okolo 10 hodiny sa všetko „rozbehlo“. Ľudí pribúdalo aj peňazí v kasičke. Do 13 hodiny sme oslovili okolo 600 ľudí. Žiaľ, len okolo 100 z nich bolo ochotných prispieť nejakou „zlatkou“. Väčšinu z tohto počtu tvorili ľudia nad 60 rokov. Len 6 ľudí do 30 rokov nám prispelo. Počas zbierania sme sa streli so všemožnými typmi ľudí. Či už s ľuďmi, ktorí sa nám zverili so svojím ťažkým životným osudom, či ľuďmi, ktorí nás poslali kadeľahšie, zahraničnými turistami ale aj tetkou, ktorá si myslela, že biela pastelka, ktorú sme jej dali za jej príspevok je cigareta, načo sa nás osočila so slovami, že prečo jej núkame cigaretu. Celkovo to však zhrniem za všetkých- zo zbierky máme dobrý pocit, pretože vieme, že pôjdu na dobrú vec. Hrubým odhadom sa nám podarilo vyzberať 80 eur prvej skupine (nemocnica v Ružinove) a okolo 200 eur (Lidl na Škultétyho ulici) druhej skupine. Veríme že nami vyzbieraná suma aspoň zčasti uľahčí už aj tak neľahký život znevýhodneným.

David Šablatúra, III.MPS+ML

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.