Plavba loďou

Dňa 8.10.2018 sme sa ako študenti IV.ML triedy zúčastnili plavby po Dunaji loďou Žilina ,, V ústrety budúcej kariére“. Plavba bola vyhliadková propagačno-prezentačná. Zoznámili sme sa s kapitánom lode, navštívili sme strojovňu, lodenicu a prístav.

Plavba bola zaujímavá, náučná, dozvedeli sme sa veľa o problematike lodnej dopravy. Oboznámili sme sa s prácou lodného kapitána aj celej posádky lode.

Študenti IV.ML: Bilka, Drozda, Toráč, Kuba, Kupka

 

Nový školský web

Vitajte Vážení zamestnanci, žiaci, žiaci ZŠ, rodičia, obchodní partneri, partneri a priatelia školy na našom novom školskom webe, ktorý je prehľadnejší, modernejší a trendovejší. Samozrejme budeme postupne dopĺňať a modernizovať aj ďalšie veci v rámci tohto školského webu. Budeme však radi, ak prispejete aj vy pri jeho rozširovaní svojimi nápadmi alebo návrhmi, ktoré radi zhodnotíme a zapracujeme.

Vedenie súkromnej školy.

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ – 20.novembra 2018

Deň otvorených dverí na našej škole sa uskutoční dňa 20.novembra 2018 na Exnárke zo všetkým ako má byť. Preto  srdečne pozývame všetkých žiakov 9. ročníkov ZŠ a ich rodičov a priateľov na Deň otvorených dverí na Súkromnú strednú odbornú školu na Exnárovej 20 v Bratislave.

Stále sa držíme hesla „ Radšej viac krát vidieť, ako len raz počuť“ Po úvodnej registrácii a prezentácii o našej škole tak ako každý rok aj pre Vás sme pripravili kompletnú prehliadku priestorov školy a dielní, športovísk a samozrejme výborné občerstvenie Americký hotdog, Fantu a ako sladkosť Horalku. Následne po absolvovaní krásneho dňa DOD budete zaradení do žrebovania o hodnotné ceny Super DRON, TABLET, Bluetooth slúchadlá a Smart HODINKY. Po žrebovaní Vám v priebehu týždňa osobne odovzdáme ceny priamo u vás na ZŠ.

Nezabudnite, že pri rozhodovaní sa, na akú školu pošleš prihlášku je tu aj naša škola EXNÁRKA – sme tu pre Vás „školné sa u nás neplatí“. Prax našich žiakov priamo vo firmách s finančnou odmenou a viac sa dozvieš

Tešíme sa na Vás 20.novembra 2018 na Exnárke. Viac info …

 

LETÁK DOD november 2018 A3

LETÁK DOD november 2018 A5

LETÁK ŠKOLY 2018 A4

LETÁK ŠKOLY 2018 A3

 

Školský parčík oficiálne otvorený

Sme veľmi hrdí a vždy podporíme, že v rámci odborného výcviku našich žiakov všetkých odborov spolu s majstrami odbornej výchovy navrhli a začali na jar tohto roka realizovať vlastnú oddychovú zónu – žiacky parčík so skalkou, ktorú môžu obdivovať a navštevovať aj rodičia a priatelia školy. Dňa 23.05.2018 bol tento parčík oficiálne otvorený. Podpora tohto návrhu smerovala hlavne k tomu, aby žiaci získali zručnosť pri rôznych prácach, ale hlavne, aby sa u nich vytvoril kladný vzťah k prírode.

OLYMPICS IN ENGLISH 2018

V dňoch 26. – 27.3.2018 prebehlo na našej škole školské kolo Olympiády v anglickom jazyku „OLYMPICS IN ENGLISH 2018“. Olympiády sa zúčastnilo 41 žiakov z I., II. a III. ročníkov. Toto podujatie bolo, je a bude určené pre našich najtalentovanejších študentov z jazyka anglického. Sily v gramatike a tvorbe eseje i role-play situácie si zmerali nielen maturitné ročníky, ale i šikovní žiaci z 3-ročných učebných odborov. Na priebeh celej Olympiády dozerala p. Mgr. Nagyová. Po náročnom vyhodnotení prác oznamujeme víťazov.

Víťazmi tohtoročnej Olympiády v AJ sa stali:

  1. miesto: Patrik DIBUZ z I. E+I+S s počtom bodov 56 z maximálneho počtu 70
  2. miesto: Dominik FUTO z III. MPS s počtom bodov 54 z maximálneho počtu 70
  3. miesto: Matej KOSTELNÝ z II. ML+MA s počtom bodov 52,5 zo 70

Víťazom sme odovzdali v kancelárii riaditeľa školy diplomy a vecné ceny.

Absolútny víťaz súťaže Patrik Dibuz bude našu školu reprezentovať na Mestskom kole súťaže Olympiáda v AJ 2018.

Všetkým víťazom GRATULUJEME!

 

Ponuka práce pre našich absolventov

Dňa 13.4.2018 sa v rámci činnosti kariérneho poradenstva sa naši žiaci učebných odborov inštalatér, elektromechanik a autoopravár zúčastnili prezentácie leteckej spoločnosti Austrian Technik Bratislava. Žiaci dostali podrobné informácie o tejto spoločnosti a boli oboznámení o možnostiach pracovného uplatnenia v tejto spoločnosti, ktorá je jediná svojho druhu na Slovensku a ktorá ponúka prácu v prostredí veľkých dopravných lietadiel.

 

Ďakujeme Vám za spoluprácu.

Ing. Mária Kostolná – kariérna poradkyňa

 

DUAL DAY V MALACKÁCH

Dňa 27. marca 2018 sa naša škola zúčastnila projektu „Dual Day“ v Malackách.

Návštevníkmi boli prevažne žiaci zo základných škôl z okresu MALACKY, ktorí sa mohli dozvedieť, ako funguje spolupráca medzi firmami a našou školou v praxi, ako a kde prebieha teoretická alebo praktická príprava v rámci nami ponúkaného štúdia.

Našou najväčšou firmou s ktorou spolupracujeme v regióne Malacky je IKEA, v ktorej žiaci môžu vykonávať praktickú prípravu a po úspešnom ukončení štúdia im môže byť ponúknuté pracovné miesto.

Mgr. Ján Belko – hlavný majster OV