Koncoročné posedenie 2.7.2024

Dňa 2. júla 2024 sa uskutočnilo koncoročné posedenie, na ktorom sa stretli traja riaditelia školy: bývalý generálny riaditeľ Ing. Hanuska, riaditeľ Ing. Bažík a súčasný riaditeľ školy Mgr. Horecký. Zhodnotili sme uplynulý školský rok a zdieľali plány do budúcnosti. Súčasťou posedenia bola aj rozlúčka s Ing. Kováčikovou, ktorá po 40 rokoch pôsobenia na škole odchádza do dôchodku. Výrazne prispela k rozvoju a úspechom školy. Počas stretnutia panovala priateľská atmosféra plná spomienok, pričom sme si pochutili na guláši a grilovaných dobrotách. Všetkým zúčastneným patrí vďaka za ich prácu a prínos.

Vedenie školy.

 

 

Výlet I.MPS+ML do historického múzea v Piešťanoch

Dňa 19. 6.2024 trieda I.MPS+ML navštívila Vojenské historické múzeum v Piešťanoch, ktoré bolo zriadené už 1. mája 1994. Múzejnú expozíciu, ktorú si prezreli študenti našej školy s ich tr. uč. p. Mgr. Nagyovou, začali budovať v roku 2002 v objektoch po zrušenej 32. leteckej základni.

Poslaním múzea je pestovanie národného historického vedomia a hrdosti k vlastnej štátnosti, úcte k vojenským tradíciám slovenského národa a prezentácii rezortu Ministerstva obrany a Ozbrojených síl SR širokej verejnosti. Odborné zameranie a špecializácia múzea spočíva v zhromažďovaní, odbornom spracovaní a sprístupňovaní zbierkových predmetov dokumentujúcich dejiny vojenstva a vojenské dejiny Slovenska.

Expozícia je členená na vonkajšiu a vnútornú. Na ploche väčšej ako 41 000 m2 je pre verejnosť sprístupnených viac ako 400 kusov trojrozmerných múzejných predmetov prezentujúcich výzbroj, výstroj a techniku používanú v čs. armáde od konca II. svetovej vojny až po rok 1992. Väčšia časť vojenskej a odpaľovacej techniky, hlavne lietadiel a tankov je uložená na vonkajších plochách, kde sme sa pohybovali prevažne aj my.

Výklad chlapcom sprostredkoval p. Jirka Malý, vďaka ktorému sme mali možnosť sa do múzea dostať a zároveň im vysvetlil veľa technických súvislostí, ktoré chlapci z odboru ML budú vo vyšších ročníkoch môcť zužitkovať. Priblížil im fungovanie motorov i vybavenie vojenských i civilných lietadiel a niektoré z týchto strojov si mohli vyskúšať a vojsť do pilotnej kabínky, dotknúť sa prístrojovej dosky, riadiacej páky. Premietli nám aj krátky, ale veľmi zaujímavý a príťažlivo spracovaný 3D film súvisiaci samozrejme s vojenskou technikou – jej históriou i prítomnosťou.

Momentálne je múzeum pre verejnosť zatvorené z dôvodu plánovanej rekonštrukcie. Tí, ktorí by ste o takúto prehliadku mali záujem, musíte si počkať, kým sa brány múzea znova otvoria.

Keďže času bolo dosť, spravili sme si zastávku aj v centre mesta Piešťan. Chlapci sa občerstvili, v kúpeľnom mestečku zahnali smäd a hlad, ochutnali zmrzku. Napriek vysokým teplotám, celodenný výlet s odbornou exkurziou sa nám vydaril.

 

Mgr. Andrea Nagyová, triedna učiteľka

 

 

 

Ústne záverečné skúšky, 20.6.2024

V dňoch 18. až 20. júna sa na škole konali záverečné skúšky pre naše tretie ročníky A+E a I+S. Všetci naši tretiaci v učebných odboroch úspešne ukončili štúdium, svoje vedomosti zhodnotili na praktickej, ako aj na ústnej skúške, a teraz môžu ísť spokojne do pracovného života alebo ďalej na nadstavbu.

Atmosféru z ústnych skúšok prinášame prostredníctvom fotiek.

Ďakujeme predsedom, vyučujúcim ako aj triednym pani učiteľkám, Ing. Dobošovej a Mgr. Pilátovej za skvelú prípravu a organizáciu.

Vedenie školy

 

 

 

Ústne maturitné skúšky 2023/2024

V dňoch 27. až 29. mája sa konala na škole ústna maturitná skúška, v ktorej si mohli maturanti preveriť, čo všetko sa za 4 roky naučili.

Všetkým úspešným maturantom srdečne blahoželáme k skvelému zvládnutiu skúšky dospelosti a učiteľom ďakujeme za ich prípravu a trpezlivosť.

Prajeme Vám, naši milí maturanti, veľa úspechov vo Vašom budúcom živote a príďte nás niekedy pozrieť.

Vedenie školy

 

 

 

Oznámenie pre rodičov a žiakov 9. ročníka ZŠ

Oznamujeme záujemcom, ktorí neboli prijatí na vybranú strednú školu v 1. kole prijímacieho konania, že naša škola vyhlasuje 2. kolo prijímacieho konania dňa 18. 06.2024 práve pre týchto žiakov 9. ročníka v uvedených študijných odboroch.

6442K00 OBCHODNÝ PRACOVNÍK (6 žiakov)

2697K00 MECHANIK ELETROTECHNIK (3 žiaci)

Podmienky prijatia:

1. Poslanie prihlášky zo ZŠ

2. Úspešnosť v teste z 2 predmetov  – slovenský jazyk a literatúra, matematika

Bez prijímacej skúšky môže byť prijatý žiak, ktorý úspešne urobil prijímacie skúšky z daných predmetov na inej strednej škole a nebol prijatý pre nedostatok miesta, alebo ten, ktorý získal viac než 80 percent na testoch Monitor T9 zo SJL a z MAT.

Tešíme sa na Vás 🙂