Daruj dar života: daruj krv

Tento rok sa slávi 10. výročie Svetového dňa darcov krvi. Motto tohtoročného Svetového dňa darcov krvi bolo „Daruj dar života: daruj krv“, pričom celosvetová kampaň sa zameriava na vyzdvihnutie hodnoty darcovstva krvi nie len tým, že zachraňuje život pacienta, ale pomáha mu taktiež zabezpečiť prežiť dlhší a plnohodnotný život.

Pri tejto príležitosti boli oceňovaní darcovia z celej našej republiky „Janského plaketou“ v Leviciach dňa 14.06.2022, ktorú tento rok získal aj náš žiak nadstavbového štúdia Zoltán SZTOJKA za 20 bezplatných darovaní krvi.

 

LUDUS – NAŠE ŠATY!

Dňa 7.06.2022 sme sa so žiakmi II.ML+MA zúčastnili inscenácie divadla LUDUS – NAŠE ŠATY!

Súčasná hra nemeckej autorky Kirsten Fuchs je pálčivo aktuálna.

Zamýšľa sa nad mnohými otázkami, ako napríklad: čo sú základné ľudské práva a slobody, čo je to kritické myslenie, občianska zodpovednosť, čo je tolerancia a rešpekt, spravodlivosť a solidarita…

Neprejdime to pohŕdavým mlčaním. Premýšľajme a hovorme o tom.

Mgr. Ivana Mračková

 

PROFESIA DAYS Bratislava 2022

Dňa 18.5.2022 sme sa so žiakmi II.ML+MA zúčastnili podujatia PROFESIA DAYS 2022 na Mlynských Nivách.

Vystavovatelia z rôznych pracovných oblastí ponúkali veľa zaujímavých pracovných príležitostí z oblastí bankovníctva a financií, marketingu, obchodu a služieb, cestovného ruchu, strojárstva, logistiky, gastro priemyslu a mnohých ďalších.

Žiakov táto akcia oslovila a bola pre nich zaujímavá z hľadiska širokého spektra možností pre ich budúce pracovné zaradenie.

Mgr. Ivana Mračková

 

Výsledná listina prijímacích skúšok pre šk.rok 2022/2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6405K00 pracovník marketingu pre 9. ročník ZŠ – do SŠ

  Uchádzač o štúdium Kritériá Vyhodnotenie
Kód Termín Dátum skúšky Kód testu 1.
Test zo SJL
2.
Test z MAT
3.
Prospech „výborný“ v 8., 7. a
6. ročníku
5.
Prijatie bez prij. sk.- SJL a MAT,
oba najmenej 80 percent v ET
T 9 MAT T 9 SJL Spolu Spĺňa podmienky Výsledok
1 ZSG********C 2 09.05.2022 2MA01 73 70 4 0 0 0 147 áno Prijatý
2 IGO********D 1 02.05.2022 1MA05 70 70 3 0 0 0 143 áno Prijatý
3 I6F********6 2 09.05.2022 2MA02 59 60 4 0 0 0 123 áno Prijatý
4 M7M********U 1 02.05.2022 1MA02 65 50 4 0 0 0 119 áno Prijatý
5 TT7********8 2 09.05.2022 2MA04 82 30 4 0 0 0 116 áno Prijatý
6 7LP********9 2 09.05.2022 2MA05 64 50 1 0 0 0 115 áno Prijatý
7 BYE********C 2 09.05.2022 2MA07 71 30 6 0 0 0 107 áno Prijatý
8 I0N********E 1 02.05.2022 2MA08 60 45 2 0 0 0 107 áno Prijatý
9 XHE********5 1 02.05.2022 1MA04 31 50 4 0 0 0 85 áno Prijatý
10 O0I********7 2 09.05.2022 2MA03 47 30 3 0 0 0 80 áno Prijatý
11 0L8********E 1 02.05.2022 1MA01 45 30 3 0 0 0 78 áno Prijatý
12 41G********W 2 09.05.2022 2MA06     4 0 0 0 4 nie Neprijatý

 

3776K01 mechanik lietadiel – mechanika pre 9. ročník ZŠ – do SŠ

  Uchádzač o štúdium Kritériá Vyhodnotenie
Kód Termín Dátum skúšky Kód testu 1.
Test zo SJL
2.
Test z MAT
3.
Prospech „výborný“ v 8., 7. a
6. ročníku
5.
Prijatie bez prij. sk.- SJL a MAT,
oba najmenej 80
percent v ET
T 9 MAT T 9 SJL Spolu Spĺňa podmienky Výsledok
1 OVM********7 2 09.05.2022 2ML02 30 30 7 100 100 100 367 áno Prijatý
2 3W3********X 1 02.05.2022 1ML13 72 70 3 0 100 0 245 áno Prijatý
3 NGN********9 2 09.05.2022 2ML01 59 60 4 0 100 0 223 áno Prijatý
4 AM9********P 1 02.05.2022 1ML10 67 40 6 0 100 0 213 áno Prijatý
5 F1C********C 1 02.05.2022 1ML12 89 80 9 0 0 0 178 áno Prijatý
6 B3M********5 1 02.05.2022 1ML07 78 80 3 0 0 0 161 áno Prijatý
7 ZPZ********F 2 09.05.2022 2ML03 80 65 11 0 0 0 156 áno Prijatý
8 MAW********E 1 02.05.2022 1ML06 77 65 8 0 0 0 150 áno Prijatý
9 5UP********D 1 02.05.2022 1ML11 80 50 4 0 0 0 134 áno Prijatý
10 8VC********5 1 02.05.2022 1ML01 81 45 5 0 0 0 131 áno Prijatý
11 77D********3 1 02.05.2022 1ML09 71 50 7 0 0 0 128 áno Prijatý
12 TL6********4 1 02.05.2022 1ML04 61 55 8 0 0 0 124 áno Prijatý
13 NRB********B 2 09.05.2022 2ML05     14 0 100 0 114 nie Neprijatý
14 BX3********A 1 02.05.2022 1ML03 53 55 4 0 0 0 112 áno Prijatý
15 70B********B 1 02.05.2022 1ML15 48 60 4 0 0 0 112 áno Prijatý
16 UPL********X 1 02.05.2022 1ML05 59 40 4 0 0 0 103 áno Prijatý
17 48J********K 1 02.05.2022 1ML02 65 30 4 0 0 0 99 áno Prijatý
18 2NB********O 1 02.05.2022 1ML14 58 30 3 0 0 0 91 áno Prijatý
19 W3I********6 1 02.05.2022 1ML08 51 35 4 0 0 0 90 áno Prijatý
20 ZZT********4 2 09.05.2022 2ML04     4 0 0 0 4 nie Neprijatý

 

2682K00 mechanik počítačových sietí pre 9. ročník ZŠ – do SŠ

  Uchádzač o štúdium Kritériá Vyhodnotenie
Kód Termín Dátum skúšky Kód testu 1.
Test zo SJL
2.
Test z MAT
3.
Prospech „výborný“ v 8., 7. a
6. ročníku
5.
Prijatie bez prij. sk.- SJL a MAT,
oba najmenej 80
percent v ET
T 9 MAT T 9 SJL Spolu Spĺňa podmienky Výsledok
1 ZED********A 1 02.05.2022 1MPS15 57 90 4 0 100 0 251 áno Prijatý
2 20C********1 2 09.05.2022 2MPS04 53 85 6 0 100 0 244 áno Prijatý
3 0FU********E 2 09.05.2022 2MPS11 75 60 3 0 100 0 238 áno Prijatý
4 2KE********9 2 09.05.2022 2MPS13 84 65 6 0 0 0 155 áno Prijatý
5 AZZ********0 2 09.05.2022 2MPS08 76 65 11 0 0 0 152 áno Prijatý
6 W1P********I 1 02.05.2022 1MPS03 72 65 5 0 0 0 142 áno Prijatý
7 W4X********W 2 09.05.2022 2MPS05 75 60 6 0 0 0 141 áno Prijatý
8 CDG********1 2 09.05.2022 2MPS14 63 70 4 0 0 0 137 áno Prijatý
9 Z8E********6 1 02.05.2022 1MPS17 74 55 3 0 0 0 132 áno Prijatý
10 ABL********1 1 02.05.2022 1MPS12 67 60 5 0 0 0 132 áno Prijatý
11 TXB********G 2 09.05.2022 2MPS12 56 60 14 0 0 0 130 áno Prijatý
12 TVD********G 1 02.05.2022 1MPS10 78 45 5 0 0 0 128 áno Prijatý
13 FDF********D 1 02.05.2022 1MPS05 60 60 8 0 0 0 128 áno Prijatý
14 LI9********O 1 02.05.2022 1MPS16 75 50 0 0 0 0 125 áno Prijatý
15 TT7********8 1 02.05.2022 1MPS07 88 30 4 0 0 0 122 áno Prijatý
16 CB5********L 1 02.05.2022 1MPS01 44 75 3 0 0 0 122 áno Prijatý
17 M3A********3 2 09.05.2022 2MPS09 63 50 8 0 0 0 121 áno Prijatý
18 7GX********8 1 02.05.2022 1MPS20 76 40 3 0 0 0 119 áno Prijatý
19 JZA********P 2 09.05.2022 2MPS06 65 50 3 0 0 0 118 áno Prijatý
20 29G********4 1 02.05.2022 1MPS06 67 45 6 0 0 0 118 áno Prijatý
21 P5C********1 2 09.05.2022 2MPS01 64 50 3 0 0 0 117 áno Prijatý
22 G5P********7 1 02.05.2022 1MPS04 69 45 2 0 0 0 116 áno Prijatý
23 7KM********X 2 09.05.2022 2MPS02 48 60 7 0 0 0 115 áno Prijatý
24 JBN********S 2 09.05.2022 2MPS10 58 50 5 0 0 0 113 áno Prijatý
25 WL7********Z 2 09.05.2022 2MPS15 77 30 4 0 0 0 111 áno Prijatý
26 XKA********L 1 02.05.2022 1MPS19 64 40 3 0 0 0 107 áno Prijatý
27 A02********2 1 02.05.2022 1MPS11 62 40 2 0 0 0 104 áno Prijatý
28 RG2********2 1 02.05.2022 1MPS08 57 45 0 0 0 0 102 áno Prijatý
29 FLI********E 2 09.05.2022 2MPS16 61 35 3 0 0 0 99 áno Prijatý
30 31A********C 2 09.05.2022 2MPS07 56 30 6 0 0 0 92 áno Prijatý
31 EOG********H 2 09.05.2022 2MPS03 52 35 5 0 0 0 92 áno Prijatý
32 333********O 1 02.05.2022 1MPS09 58 30 3 0 0 0 91 áno Prijatý
33 DD5********M 1 02.05.2022 1MPS18 52 35 3 0 0 0 90 áno Prijatý
34 VTH********K 1 02.05.2022 1MPS02 56 30 3 0 0 0 89 áno Prijatý
35 ESZ********G 1 02.05.2022 1MPS14 56 30 3 0 0 0 89 áno Prijatý
36 1MA********0 1 02.05.2022 1MPS13 42 30 2 0 0 0 74 áno Prijatý

 

 

ŠTUDUJ DOPRAVU

podujatie pod záštitou ministra dopravy a výstavby SR Andreja Doležala

Zvýšiť záujem žiakov o štúdium na stredných odborných školách a vysokých školách v oblasti dopravy a poštových služieb je cieľom spoločného podujatia Ministerstva dopravy a výstavby SR, rezortných stredných odborných škôl, univerzít, rezortných zamestnávateľov vrátane železničných spoločností a vybraných regionálnych partnerov s názvom

Kam po skončení základnej školy ŠTUDUJ DOPRAVU,

ktoré sa uskutoční

28. 6. 2022 v Bratislave

v priestoroch STM-Múzea dopravy

od 9.00 h do 13.00 h.

Návštevníkom budú predstavené odbory vzdelávania z oblasti dopravy a poštových služieb, ktoré je možné študovať na rezortných stredných odborných školách, prípadne vysokých školách. Žiakom základných škôl a mládeži odborníci poskytnú kariérové poradenstvo s odporúčaním ich ďalšieho študijného smerovania a výberu povolania. Súčasťou bohatého sprievodného programu budú ukážky výkonu povolaní najmä v železničnej a cestnej doprave, riadenie rušňa prostredníctvom vlakového trenažéra, prehliadka priestorov autobusu, kamióna, rušňa, diagnostika vozidiel, dopravná výchova s informáciami o bezpečnosti cestnej premávky a cyklistickej doprave, dopravné simulátory, nácvik poskytovania prvej pomoci, dopravné kvízy a súťaže. Vstup na podujatie je bezplatný.

Žiakom základných škôl ponúkame najmä:

Kariérové poradenstvo pomoc s výberom štúdia a povolania

Informácie zo sveta práce predstavenie dopravných povolaní

Dopravnú výchovu bezpečnosť v cestnej premávke, bezpečnosť cyklistu, dopravné simulátory

Poskytovanie prvej pomoci nácvik zručností pri záchrane života Deň Európy 2022

9.5.2022 sme sa so žiakmi z triedy I.PRS zúčastnili podujatia Deň Európy 2022, ktoré sa konalo v priestoroch Starej tržnice v Bratislave. Európsky rok mládeže 2022 sa zameriava na mladých ľudí v Európe. Tohtoročný Deň Európy preto ponúkol jednotný priestor, ktorý spojil ľudí a ich tvorivé nápady s cieľom vytvoriť lepšiu budúcnosť, v ktorej si každý nájde svoje miesto. Okrem infostánkov členských krajín EÚ sme si mohli pozrieť divadelné predstavenie, zapojiť sa do diskusného fóra, jazykových a tanečných workshopov.

Ing. Števove Ľubomíra

 

 

 

Veľtrh podnikateľských talentov

Dňa 5.4.2022 žiaci III.MA navštívili súťaž študentských firiem pod názvom Veľtrh podnikateľských talentov. Túto súťaž organizuje každoročne organizácia Junior Achievement Slovensko. Podujatie sa konalo pod záštitou predsedu vlády Eduarda Hegera a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v priestoroch Nové Nivy v Bratislave.

Veľtrhu za zúčastnilo 48 študentských firiem z celého Slovenska, ktoré prezentovali verejnosti svoje podnikateľské plány, výrobky a služby. Naši študenti, budúci absolventi cvičnej firmy, mali možnosť na tomto veľtrhu nazrieť do práce jednotlivých firiem, vidieť ako študenti rozvíjajú svoje ekonomické myslenie, finančnú gramotnosť a zručnosti potrebné pre uplatnenie sa na pracovnom trhu vrátane digitálnych zručností.

Kristína Chovancová a Andrea Gezeová III. MA