INDIVIDUÁLNY DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

Chcete vidieť vnútorné aj vonkajšie priestory školy a zároveň spoznať, ako na našej škole prebieha vyučovanie, stretnúť sa s učiteľom, prípadne majstrom, vidieť, ako sa u nás študuje. Dohodnite si INDIVIDUÁLNE STRETNUTIE dňa otvorených dverí (deň a hodinu) u pani M. Dömény na tel.: 0907 720 810 alebo mail: domeny.exnarova@gmail.com. Potom už len príďte k nám, môžete aj so spolužiakom, alebo rodičmi a my sa Vám budeme osobne venovať.

Pani M. Dömény bude priebežne navštevovať všetky základné školy, kde Vám dá k dispozícii malý letáčik – lístok, ktorý si prineste so sebou vyplnený na dohodnutý termín individuálneho DOD.

Pri návšteve školy ho vhodíte vyplnený do žrebovacej urny a dňa 9.12.2022 budú vyžrebovaní výhercovia hodnotných cien. V prípade, že nedostanete tento lístok na ZŠ, tak si ho môžete vytlačiť aj na našej stránke alebo Vám ho dáme pri vstupe do školy. Zároveň vyplníme spoločne aj tlačivo o bezinfekčnosti.

Nakoľko podľa pokynov MŠ SR nie je možné vstupovať do školy hromadne cudzím osobám z dôvodu preventívnych opatrení COVID-19, rozhodli sme sa po minuloročných pozitívnych skúsenostiach individuálny deň otvorených dverí aj tento školský rok touto formou.

 

 

Leták A3 2022 23

Leták A4 2022 23

Leták A5 2022 23

Vyhlásenie-zákonného-zástupcu-alebo-plnoletého-žiaka-o-bezinfekčnosti

 

 

Výstava „ Cosmos Discovery “

Dňa 3.11.2022 žiaci II. A+E a II. MPS+MA navštívili výstavu „Cosmos Discovery“.

Výstava previedla našich žiakov históriou pilotovaných vesmírnych letov od ich počiatkov až po súčasné plánované misie. Veľkolepá expozícia vznikla v spolupráci s americkou NASA, múzeom a vzdelávacím centrom Cosmosphere a odborníkmi zo Slovenska a Českej republiky. Výstava obsahuje stovky originálnych exponátov z USA aj Ruska, ktoré boli vo vesmíre, unikátnu zbierku skafandrov a reálne modely vesmírnych lodí, raketoplánov a rakiet.

Ing. Dobošová

 

Samostatný kurz ochrany života a zdravia pre tretie ročníky.

V dňoch 12-14.X. sa uskutočnil Samostatný kurz ochrany života a zdravia pre tretie ročníky. Prvý deň sme navštívili Múzeum športu na Junáckej ulici, kde si chlapci pozreli výstavu Slovenskí olympijskí športovci, prednášku a pozreli si videá a potom bol orientačný beh okolo Kuchajdy.

Na druhý deň sme navštívili Policajné múzeum a Bratislavský hrad. Na tretí deň si chlapci zastrieľali zo vzduchoviek na strelnici v SAV.

Mgr. Jana Hlinková

 

 

Exkurzia  – Primaciálny palác

6. októbra 2022 navštívila trieda II. ST Primaciálny palác v rámci technológie zhotovenia tradičných omietok. Budova je klasicistická palácová stavba na Primaciálnom námestí v Bratislave, niekdajšie sídlo ostrihomského arcibiskupa, najvýznamnejšia architektonická pamiatka uvedeného slohového obdobia v meste. Študenti si detailne prezreli celý interiér vrátane Zrkadlovej siene, salónikov s nesmierne vzácnymi tapisériami i kaplnku sv. Ladislava. Na záver dostali naši študenti pochvalu od sprievodkýň paláca za vzorné a milé správanie počas exkurzie. Ž. Kováčiková

 

 

PETER A LUCIA

Dňa 11.10.2022 sme sa so žiakmi III.ML+MA zúčastnili inscenácie divadla LUDUS – PETER A LUCIA (podľa novely Romaina Rollanda).

Príbeh dvoch zaľúbencov, ktorým vojna prerušila ich spoločný sladký sen. Príbeh mladých ľudí zmietaných krutosťou a nezmyselnosťou vojny. Príbeh dvoch obyčajných ľudí, ktorí si zachovali triezvosť v bláznivej opitosti dejín.

Mgr. Ivana Mračková

 

 

VYHRAJ !!!
NA INDIVIDUÁLNOM DOD

Pani M. Dömény bude priebežne navštevovať všetky základné školy, kde Vám dá k dispozícii malý letáčik – lístok, ktorý si prineste so sebou vyplnený na dohodnutý termín individuálneho DOD.

Pri návšteve školy ho vhodíte vyplnený do žrebovacej urny a dňa 9.12.2022 budú vyžrebovaní výhercovia hodnotných cien. V prípade, že nedostanete tento lístok na ZŠ, tak si ho môžete vytlačiť aj na našej stránke alebo Vám ho dáme pri vstupe do školy.

LETÁČIK – LÍSTOK 

 

Leták A3 2022 23

Leták A4 2022 23

Leták A5 2022 23

Vyhlásenie-zákonného-zástupcu-alebo-plnoletého-žiaka-o-bezinfekčnosti

 

 

Zbierka BIELA PASTELKA

Mgr. A. Nagyová

Dňa 23.9.2022 ako každoročne, sa naša škola zapojila do zbierky „Biela pastelka“. Je to zbierka, ktorá sa uskutočňuje na pomoc slabozrakým a nevidiacim. Za príspevok, ktorý vyzbierajú dobrovoľníci, majú možnosť si kúpiť pomôcky a vybavenie slúžiace na skvalitnenie a lepšiu integráciu ich života.

Týmto chcem poďakovať všetkým žiakom, ktorí sa tejto dobrovoľnej zbierky zúčastnili, menovite zo IV. MPS+ML: Markovi Štefancovi, Kristiánovi Linderovi, Tomášovi DobiašoviMatúšovi Surovčekovi a z II.ST+STR+PRS: Samuelovi Kováčovi a MariánoviŠintalovi. Študenti vytvorili 3 tímy a vyzbierali pekný finančný príspevok na stanovištiach: LIDL Ružinovská, Nemocnica a poliklinika Ružinov a Miestny úrad Ružinov. Organizačne priebeh zbierky zabezpečili triedne učiteľky Mgr. A. Nagyová a Ing. T. Vychovalá.