DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ – 12. novembra 2019

Deň otvorených dverí na našej škole sa uskutoční dňa 12. novembra 2019 na Exnárke zo všetkým ako má byť. Preto srdečne pozývame všetkých žiakov 9. ročníkov ZŠ a ich rodičov a priateľov na Deň otvorených dverí na Súkromnú strednú odbornú školu na Exnárovej 20 v Bratislave.

Po úvodnej registrácii a prezentácii o našej škole tak ako každý rok aj pre Vás sme pripravili kompletnú prehliadku priestorov školy a dielní, športovísk a samozrejme výborné občerstvenie. Následne po absolvovaní krásneho dňa DOD budete zaradení do žrebovania o hodnotné ceny. Po žrebovaní Vám v priebehu týždňa osobne odovzdáme ceny priamo u vás na ZŠ.

Nezabudnite, že pri rozhodovaní sa, na akú školu pošleš prihlášku je tu aj naša škola EXNÁRKA – sme tu pre Vás „školné sa u nás neplatí“. Prax našich žiakov priamo vo firmách s finančnou odmenou a viac sa dozvieš na DOD.

Tešíme sa na Vás 12. novembra 2019 na Exnárke 20 v BA.

 

Zoznam krúžkov v školskom roku 2019/2020

Číslo  krúžku Názov krúžku Vedúci krúžku
1 Angličtina zábavnou formou Mgr. Nagyová
2 Krúžok priateľov umenia, literatúry a filmu Mgr. Mračková
3 Angličtina pre maturantov Mgr. Horecký
4 Športové hry Mgr. Hlinková
5 Športové hry- posilňovňa, stolný tenis, bedminton Mgr. Cibiček
6 Turisticko – športový Ing. Vychovalá
7 Architektúra Ing. Kováčiková
8 Kariérové poradenstvo Ing. Kostolná
9 Poznaj pamiatky Bratislavy Ing. Dohányosová
10 Angličtina pre začiatočníkov Mgr. Federičová
11 Mladý stolár p. Dohányos
12 Elektrotechnický krúžok Ing. Novotný
13 Krúžok výtvarnej tvorivosti Ing. Rucová
14 Fyzika v živej prírode Mgr. Majtánová
15 Šachový krúžok Ing. Krebs
16 PC – krúžok p. Slovák
17 Tvorivá dielňa Mgr. Belko
18 Svet motorov III. Mgr. Matúš
19 Marketing – zásady aranžovania p. Plešková
20 Tvorba a interpretácia literárnych textov Mgr. Špeťko
21 Počítače a internet Mgr. Koiš
22 Tvorba projektov Ing. Bažík
23 Zábavná elektrotechnika Ing. Benčúrik
24 Angličtina- konverzácia Mgr. Slováková
25 Stolný tenis p. Varga
25 Ako sa stať úspešným biznismenom Doc. Andrejčák

Športový deň 2019

Ako každoročne aj dňa 10. Júna 2019 naša škola so svojimi pedagógmi zorganizovala pre žiakov našej školy športový deň, ktorého sa zúčastnili žiaci všetkých ročníkov v rôznych športových disciplínach. Najlepší žiaci boli ocenení drobnými sladkosťami a ostatí dobrými športovými zážitkami. „Sláva víťazom a česť porazeným“.

 

VOĽNÉ MIESTA – učebný odbor AUTOOPRAVÁR

Chceš praxovať, pracovať s finančnými odmenami priamo v značkových servisoch ( Hyundai, Škoda, Mikona a iných…), ak áno, naša škola Ti ponúka posledné voľné miesta pre trojročný učebný odbor AUTOOPRAVÁR.

Po ukončení štúdia autoopravár, môžeš pokračovať na našej škole v nadstavbovom štúdiu (maturita) alebo sa priamo zamestnať, ako automechanik v autoservisoch.

 

Viac informácií priamo na tel.: čísle 0903 409 825

 

VOĽNÉ MIESTA – učebný odbor INŠTALATÉR

Chceš praxovať, pracovať s finančnými odmenami priamo v odborných firmách, ak áno, naša škola Ti ponúka posledné voľné miesta pre trojročný učebný odbor INŠTALATÉR. Počas štúdia je možné absolvovať aj zváračský kurz (plyn, elektrika…)

Po ukončení štúdia inštalatér, môžeš pokračovať na našej škole v nadstavbovom štúdiu (maturita) alebo sa priamo zamestnať, ako inštalatér v odborných firmách, poprípade si otvoriť vlastnú živnosť.

 

Viac informácií priamo na tel.: čísle 0903 409 825

 

Deň učiteľov

Aj na našej škole si uvedomujeme, že 28. marec je spätý s menom učiteľa národov – Jana Amosa Komenského, ktorý sa svojou pedagogickou činnosťou a názormi zaradil medzi významné osobnosti v dejinách myslenia. Bol jedným z prvých bojovníkov za poskytnutie vzdelania ľuďom bez rozdielu pohlavia, rasy a sociálneho postavenia. Prebojúval ideu názorného vyučovania, žiadal psychologickejší prístup k vyučovaniu i samotnému žiakovi. Okrem potreby všeobecnej školskej dochádzky, vyučovania v materinskom jazyku, vyslovil aj požiadavku prirodzenej výchovy, pedagogického realizmu, ako aj ďalšie pozoruhodné myšlienky o škole a učiteľovi.

Bol hlboko presvedčený o tom, že dobrá škola robí človeka lepším. V jeho ideách, humanizácii a demokratizácii školy pokračujú učitelia i dnes. I napriek tomu, že prežívajú dobu, ktorá školstvu príliš nepraje, záleží im na tom, aby pripravili do života schopných a vzdelaných ľudí. Prácu učiteľa si však mladí vedia oceniť až keď dospejú. Vtedy skutočne ohodnotia vzťah, ktorý k nim učitelia mali.

Uvedomia si, že svojim učiteľom pripravili veľa ťažkých chvíľ, že ich práca nekončí len zvonením, ale že aj ich doma čaká niekto, o koho sa treba postarať. Pri takýchto návratoch do školských čias si uvedomujeme poslanie učiteľa, jeho zodpovednú prácu, za ktorú všetkým učiteľom patrí naše veľké ĎAKUJEME!