Praktická maturita na exnárke

V dňoch 24. až 26. 4. sa uskutočnili na našej škole praktické maturity pre študijné odbory: pracovník marketingu, mechanik lietadiel, mechanik počítačových sietí, a nadstavbové odbory: stavbár a podnikanie v remeslách a službách.

Všetci naši žiaci úspešne zmaturovali z praktickej časti, k čomu im srdečne gratulujeme a učiteľom ďakujeme za skvelú prípravu žiakov na skúšky!

Vedenie školy