Odborná exkurzia v čističke odpadových vôd

26. marca 2019 sa triedy I. ST, II.ST a III.I zúčastnili odbornej exkurzie v Čističke odpadových vôd vo Vrakuni. Čistička pracuje na území Bratislavy a čistí vodu aj z okolitých obcí ako Most pri Bratislave, alebo Svätý Jur. Študenti sa oboznámili s celým procesom čistenia mechanického i biologického až po vyústenie do ramena Malého Dunaja. Dozvedeli sme sa nové informácie, akými zmenami prešla čistička od jej vzniku v 70. rokoch minulého storočia až po dnes, keď je najväčšia na Slovensku.

 

Lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz 2019

V prvom marcovom týždni sa 25 žiakov a 3 pedagógovia našej školy zúčastnili lyžiarskeho výcviku.

Odchádzalo sa v nedeľu, vlakom z hlavnej stanice. Panika, nakladanie lyží, hľadanie svojho miesta vo vlaku… ale nakoniec sme sa všetci šťastne nalodili. Ubytovaní sme boli v Liptovskej Osade a autobusom sme dochádzali za snehom na Donovaly. Každé ráno, veselí a nedočkaví.

Lyžiarsky výcvik sa konal hneď od raňajok do druhej. Lyžovať sa naučili všetci. Aj tí, čo si prvý deň ani nevedeli zapnúť lyže a skontrolovať viazanie, na tretí deň mali zlyžované celé Záhradište. Tí, ktorí už predtým lyžovali, sa zdokonaľovali. Celý lyžiarsky kurz prebehol bez jediného úrazu. Počasie nám prialo, väčšinou bolo pekne slnečno. Posledný deň bolo až príliš teplo, sneh bol mokrý, terén náročný, ale športovci všetko zvládli!

Po obede a krátkom odpočinku sa konali športové zápasy v telocvični, tí v lepšej kondícii aj posilňovali v posilňovni. Unaveným svalom sme po večeroch dopriavali i relax v aquaparku. Plávanie, sauna, bazén s bublinkami a tryskami, biliard, bowling, stolný futbal.

Počas kurzu sa uskutočnil turnaj v bowlingu, lyžiarske preteky v dvoch kategóriách.

No a samozrejme sa každý deň bodovali izby a najporiadnejší dostali v záverečný večer tortu. Ceny dostali aj víťazi v slalome, v bowlingu, najlepší inštruktor, najstatočnejší začiatočníci, začiatočníci s najväčšími pokrokmi, najštýlovejší lyžiar.

Užili sme si pekný týždeň v krásnom prostredí plný športu, otužovania a zábavy.

Ing. Ján Kollár – vedúci LVVK

 

 

„DUAL DAY 2“ Malacky 2019

Budene tam aj naša Exnárka a to dňa 26.3.2019, od 08:00 do 14:00.

Si siedmak, ôsmak či deviatak? Ešte váhaš pri výbere svojho povolania?

Ak chceš

 • vedieť čo je a ako prebieha duálne vzdelávanie,
 • zistiť ako funguje spolupráca firiem a stredných odborných škôl vo forme praxe,
 • získať informácie o aké študijné odbory je v regióne záujem
  alebo prostredníctvom prezentácií firiem a škôl nazrieť „za ich brány“,
 • „virtuálne“ sa pozrieť, kde bude prebiehať teoretická či praktická príprava v rámci štúdia,

tak príď na „DUAL DAY 2“ MALACKY 2019 a zapoj sa medzi 200 vybraných žiakov základných

škôl v okrese Malacky, ktorí sú prostredníctvom základných škôl na akciu prihlásení.

 

 

Aké bolo naše DOD?

Deň otvorených dverí na našej škole sa uskutočnilo dňa 19. februára 2019 na Exnárke zo všetkým ako má byť. Zúčastnili sa žiaci 9. ročníkov ZŠ v počte 70 žiakov a ich rodičia. Po úvodnej registrácii a prezentácii o našej škole absolvovali kompletnú prehliadku priestorov školy a dielní, prezentáciu niekoľkých našich firiem – partnerov a samozrejme výborné občerstvenie. Následne po absolvovaní krásneho dňa DOD bolo sľúbené žrebovanie o hodnotné ceny. V priebehu týždňa výhercom osobne odovzdáme ceny priamo na ZŠ.
Nezabudnite, že pri rozhodovaní sa, na akú školu pošleš prihlášku je tu aj naša škola EXNÁRKA – sme tu pre Vás „školné sa u nás neplatí“. Prax našich žiakov priamo vo firmách s finančnou odmenou. Viac sa dozvieš na našom webe a FB.

Výhercovia na DOD:

 1. miesto: Štefan Németh – ZŠ Železničná 14, Bratislava
 2. miesto: Tomáš Brinkoč – ZŠ Sokolská 81, Závod
 3. miesto: Viliam Sirkovský – ZŠ Železničná 14, Bratislava
 4. miesto: Zoltán Varga – ZŠ Podzáhradná 51, Podunajské Biskupice

 

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ – 19. februára 2019

Deň otvorených dverí na našej škole sa uskutoční dňa 19. februára 2019 na Exnárke zo všetkým ako má byť. Preto srdečne pozývame všetkých žiakov 9. ročníkov ZŠ a ich rodičov a priateľov na Deň otvorených dverí na Súkromnú strednú odbornú školu na Exnárovej 20 v Bratislave.

Po úvodnej registrácii a prezentácii o našej škole tak ako každý rok aj pre Vás sme pripravili kompletnú prehliadku priestorov školy a dielní, športovísk a samozrejme výborné občerstvenie. Následne po absolvovaní krásneho dňa DOD budete zaradení do žrebovania o hodnotné ceny. Po žrebovaní Vám v priebehu týždňa osobne odovzdáme ceny priamo u vás na ZŠ.

Nezabudnite, že pri rozhodovaní sa, na akú školu pošleš prihlášku je tu aj naša škola EXNÁRKA – sme tu pre Vás „školné sa u nás neplatí“. Prax našich žiakov priamo vo firmách s finančnou odmenou a viac sa dozvieš na DOD.

Tešíme sa na Vás 19. februára 2019 na Exnárke.

 

 

 

Ako sa prihlásiť na našu školu

Vážení rodičia, milí žiaci!

V týchto dňoch vrcholí obdobie, kedy sa musíte s Vašim dieťaťom, žiakom či žiačkou 9. ročníka ZŠ rozhodnúť, kde bude pokračovať v štúdiu po skončení základnej školy. Často sa nás pýtate, ako postupovať v celom tom procese prijímacieho konania. Prinášame Vám niekoľko rád, ako si vybrať primeraný odbor na našej škole a ako pri tom postupovať.

 1. Z priloženého letáku si vyberte jeden alebo dva odbory, ktoré otvárame pre žiakov základných škôl v školskom roku 2019/2020 (3-ročné odbory autoopravár, elektromechanik, inštalatér, stolár alebo 4-ročné odbory mechanik počítačových sieti, mechanik lietadiel, pracovník marketingu) . Zvážte schopnosti svojich detí, uvedomte si, ako sa uplatnia v jednotlivých odboroch v praxi a ak Vaše dieťa chce štúdium ukončiť maturitnou skúškou, ktorý model štúdia by mu lepšie vyhovoval (3-ročný odbor + 2 roky nadstavbové štúdium, alebo 4-ročný odbor). Všetky nami ponúkané odbory sú na trhu práce veľmi žiadané. Dôkazom toho sú aj mnohé žiadosti o rekvalifikácie, ktoré naša škola ponúka pre tých, ktorí vyštudovali iné odbory a nevedia sa na trhu práce uplatniť. Obsah štúdia v jednotlivých odboroch nájdete na našej stránke sous-ruzinov.sk v záložke „Úvod“=>“Dokumenty“=>“Školský vzdelávací program“
 2. Triedny učiteľ alebo výchovný poradca na základnej škole, ktorú Vaše dieťa navštevuje, Vám vydá prihlášku na strednú školu. Máte nárok na dve. Vyplňte ich a podpísané prostredníctvom triedneho učiteľa alebo výchovného poradcu odovzdajte riaditeľovi základnej školy. Termín podania prihlášky je do 10. apríla 2019.
 3. Po ich podpise je riaditeľ ZŠ povinný odoslať Vaše prihlášky na príslušné stredné školy do 20. apríla 2019. (Bližšie informácie v zákone č.245/2008 v § 63)
 4. Po spracovaní prihlášok na našej škole zašleme žiakom (zákonným zástupcom), ktorí sa hlásia na 3-ročné odbory rozhodnutie o prijatí (alebo neprijatí) na našu školu podľa kritérií, ktoré sú zverejnené na našej stránke v záložke „Pre nových uchádzačov“=>“Kritéria prijatia na štúdium“
 5. Žiaci, ktorí sa hlásia do 4-ročných odborov dostanú pozvánku na prijímacie skúšky.
 6. Prijímacie skúšky budú na všetkých školách 13.5.2019 (pondelok – I.termín) a 16.5.2019 (štvrtok – II. termín). Do piatich dní dostanú rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí na školu aj títo žiaci. Kritéria prijímacieho konania sú na našej stránke www.sous-ruzinov.sk v záložke „Pre nových uchádzačov“=>“Kritéria prijatia na štúdium“
 7. Prijatí žiaci do učebného aj študijného odboru spolu s rozhodnutím dostanú aj pozvánku a na termín zápisu. Prijatie na školu musíte prísť ako zákonný zástupca spolu so svojim dieťaťom potvrdiť spolu so zápisným lístkom, ktorý dostanete na svojej základnej škole od triedneho učiteľa alebo výchovného poradcu. Účasť Vášho dieťaťa na zápise je nevyhnutná aj z toho dôvodu, že budeme potrebovať jeho biometrické údaje, podľa ktorých dostane bezplatne montérky a pracovnú obuv. Na zápise Vám radi zodpovieme aj mnohé ďalšie otázky, ktoré Vás iste budú zaujímať.
 8. Žiaci, ktorí na štúdium neboli prijatí, sa môžu priebežne informovať o stave zapísaných žiakov. Ak niektorí zo žiakov, ktorí dostali rozhodnutie o prijatí sa nezúčastnia zápisu v stanovenom termíne, uvoľnia svoje miesto a tieto uvoľnené miesta môže škola ponúknuť neprijatým žiakom, ktorí neboli prijatí z dôvodu nedostatku miesta.
 9. Po vykonaní zápisu, s rozhodnutím o prijatí a vysvedčením z 9. ročníka ZŠ (podrobnejšie informácie uvedieme v pozvánke), na ktorom nesmie byť ani jedna nedostatočná, stačí už len prísť spolu s dieťaťom na zahájenie školského roka 2019/2020 dňa septembra 2019 o 9.00 h, na ktoré Vás už teraz srdečne pozývame.

 

 

A EŠTE PREHĽAD O ŠTÚDIU

názov odboru prijímacie skúšky štúdium ukončenie vzdelania možnosť pokračovať v štúdiu –

nadstavba

ukončenie vzdelania
autoopravár – mechanik do tohto odboru sa nekonajú I.roč. II.roč. III.roč. výučný list I.roč. II.roč. maturitné vysvedčenie
elektromechanik – silnoprúdová technika do tohto odboru sa nekonajú I.roč. II.roč. III.roč. výučný list I.roč. II.roč. maturitné vysvedčenie
stolár do tohto odboru sa nekonajú I.roč. II.roč. III.roč. výučný list I.roč. II.roč. maturitné vysvedčenie
inštalatér do tohto odboru sa nekonajú I.roč. II.roč. III.roč. výučný list I.roč. II.roč. maturitné vysvedčenie
mechanik lietadiel – mechanika povinné I.roč II.roč III.roč IV.roč. maturitné vysvedčenie+ výučný list
pracovník marketingu povinné I.roč. II.roč. III.roč. IV.roč. maturitné vysvedčenie+ výučný list
mechanik počítačových sieti povinné I.roč. II.roč. III.roč. IV.roč. maturitné vysvedčenie+ výučný list

 

Rodičia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami , ktorí boli na základnej škole individuálne začlenení (integrovaní) a budú mať záujem o integráciu aj na našej škole, môžu konzultovať túto problematiku so sociálnym pedagógom na tel. čísle 0905 510 869 alebo počas zápisu. Podrobnejšie informácie nájdu TU.

Na záver Vás chceme informovať o poplatkoch na našej škole:

 • Zápisné do ročníka je vo výške 60.- € – vždy na celý školský rok
 • Príspevok na poistenie 3.- €
 • Školné 0.- €
 • Fond rodičovského združenia 10.- € (schvaľuje Rada rodičovského združenia)

Finančné prostriedky preberá triedny učiteľ.

 

 

Bratislava 31.1.2019

 

Ako sa prihlásiť na našu strednú školu – 2019-2020