PETER A LUCIA

Dňa 11.10.2022 sme sa so žiakmi III.ML+MA zúčastnili inscenácie divadla LUDUS – PETER A LUCIA (podľa novely Romaina Rollanda).

Príbeh dvoch zaľúbencov, ktorým vojna prerušila ich spoločný sladký sen. Príbeh mladých ľudí zmietaných krutosťou a nezmyselnosťou vojny. Príbeh dvoch obyčajných ľudí, ktorí si zachovali triezvosť v bláznivej opitosti dejín.

Mgr. Ivana Mračková

 

 

VYHRAJ !!!
NA INDIVIDUÁLNOM DOD

Pani M. Dömény bude priebežne navštevovať všetky základné školy, kde Vám dá k dispozícii malý letáčik – lístok, ktorý si prineste so sebou vyplnený na dohodnutý termín individuálneho DOD.

Pri návšteve školy ho vhodíte vyplnený do žrebovacej urny a dňa 9.12.2022 budú vyžrebovaní výhercovia hodnotných cien. V prípade, že nedostanete tento lístok na ZŠ, tak si ho môžete vytlačiť aj na našej stránke alebo Vám ho dáme pri vstupe do školy.

LETÁČIK – LÍSTOK 

 

Leták A3 2022 23

Leták A4 2022 23

Leták A5 2022 23

Vyhlásenie-zákonného-zástupcu-alebo-plnoletého-žiaka-o-bezinfekčnosti

 

 

Zbierka BIELA PASTELKA

Mgr. A. Nagyová

Dňa 23.9.2022 ako každoročne, sa naša škola zapojila do zbierky „Biela pastelka“. Je to zbierka, ktorá sa uskutočňuje na pomoc slabozrakým a nevidiacim. Za príspevok, ktorý vyzbierajú dobrovoľníci, majú možnosť si kúpiť pomôcky a vybavenie slúžiace na skvalitnenie a lepšiu integráciu ich života.

Týmto chcem poďakovať všetkým žiakom, ktorí sa tejto dobrovoľnej zbierky zúčastnili, menovite zo IV. MPS+ML: Markovi Štefancovi, Kristiánovi Linderovi, Tomášovi DobiašoviMatúšovi Surovčekovi a z II.ST+STR+PRS: Samuelovi Kováčovi a MariánoviŠintalovi. Študenti vytvorili 3 tímy a vyzbierali pekný finančný príspevok na stanovištiach: LIDL Ružinovská, Nemocnica a poliklinika Ružinov a Miestny úrad Ružinov. Organizačne priebeh zbierky zabezpečili triedne učiteľky Mgr. A. Nagyová a Ing. T. Vychovalá.

 

Osoby vstupujúce do budovy školy

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu, bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

 

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

 

Daruj dar života: daruj krv

Tento rok sa slávi 10. výročie Svetového dňa darcov krvi. Motto tohtoročného Svetového dňa darcov krvi bolo „Daruj dar života: daruj krv“, pričom celosvetová kampaň sa zameriava na vyzdvihnutie hodnoty darcovstva krvi nie len tým, že zachraňuje život pacienta, ale pomáha mu taktiež zabezpečiť prežiť dlhší a plnohodnotný život.

Pri tejto príležitosti boli oceňovaní darcovia z celej našej republiky „Janského plaketou“ v Leviciach dňa 14.06.2022, ktorú tento rok získal aj náš žiak nadstavbového štúdia Zoltán SZTOJKA za 20 bezplatných darovaní krvi.

 

LUDUS – NAŠE ŠATY!

Dňa 7.06.2022 sme sa so žiakmi II.ML+MA zúčastnili inscenácie divadla LUDUS – NAŠE ŠATY!

Súčasná hra nemeckej autorky Kirsten Fuchs je pálčivo aktuálna.

Zamýšľa sa nad mnohými otázkami, ako napríklad: čo sú základné ľudské práva a slobody, čo je to kritické myslenie, občianska zodpovednosť, čo je tolerancia a rešpekt, spravodlivosť a solidarita…

Neprejdime to pohŕdavým mlčaním. Premýšľajme a hovorme o tom.

Mgr. Ivana Mračková

 

PROFESIA DAYS Bratislava 2022

Dňa 18.5.2022 sme sa so žiakmi II.ML+MA zúčastnili podujatia PROFESIA DAYS 2022 na Mlynských Nivách.

Vystavovatelia z rôznych pracovných oblastí ponúkali veľa zaujímavých pracovných príležitostí z oblastí bankovníctva a financií, marketingu, obchodu a služieb, cestovného ruchu, strojárstva, logistiky, gastro priemyslu a mnohých ďalších.

Žiakov táto akcia oslovila a bola pre nich zaujímavá z hľadiska širokého spektra možností pre ich budúce pracovné zaradenie.

Mgr. Ivana Mračková