Ponuka práce pre našich absolventov

Dňa 13.4.2018 sa v rámci činnosti kariérneho poradenstva sa naši žiaci učebných odborov inštalatér, elektromechanik a autoopravár zúčastnili prezentácie leteckej spoločnosti Austrian Technik Bratislava. Žiaci dostali podrobné informácie o tejto spoločnosti a boli oboznámení o možnostiach pracovného uplatnenia v tejto spoločnosti, ktorá je jediná svojho druhu na Slovensku a ktorá ponúka prácu v prostredí veľkých dopravných lietadiel.

 

Ďakujeme Vám za spoluprácu.

Ing. Mária Kostolná – kariérna poradkyňa

 

DUAL DAY V MALACKÁCH

Dňa 27. marca 2018 sa naša škola zúčastnila projektu „Dual Day“ v Malackách.

Návštevníkmi boli prevažne žiaci zo základných škôl z okresu MALACKY, ktorí sa mohli dozvedieť, ako funguje spolupráca medzi firmami a našou školou v praxi, ako a kde prebieha teoretická alebo praktická príprava v rámci nami ponúkaného štúdia.

Našou najväčšou firmou s ktorou spolupracujeme v regióne Malacky je IKEA, v ktorej žiaci môžu vykonávať praktickú prípravu a po úspešnom ukončení štúdia im môže byť ponúknuté pracovné miesto.

Mgr. Ján Belko – hlavný majster OV

 

 

Žiaci ZŠ na Polytechnickej výchove v našich dielňach

V dňoch 15 a 16.02.2018 sme v Školských dielňach zabezpečili časť vyučovacieho predmetu „Polytechnická výchova“ pre 36 žiakov ôsmeho ročníka Základnej školy Ostredková.

Výučba prebiehala v školských dielňach a bola zameraná na získavanie vedomostí a odborných zručností pri ručnom spracovaní materiálov. Získané vedomosti a zručnosti majú pomôcť žiakom ZŠ pri výbere budúceho povolania, ale aj v bežnom živote.

 

 

Matematický klokan 2018

Kadet O12 a Junior O34 sú tajné kódy, ktorým rozumejú len tí najlepší v štúdiu zákonitostí štruktúry, zmeny a priestoru, alebo ak chcete diagramov a čísiel. Ak by náhodou znela táto veta ako hádanka, riešením je  názov vedného odboru „matematika“. Teda tí najlepší matematikári z „Exnárky“, zasadli ako tradícia velí a i tento rok pred testy obľúbenej celosvetovej súťaže Matematický klokan. To ako uspeli sa dozvieme 9. apríla. Dovtedy si môžeme tipnúť na najlepšieho riešiteľa.

Mgr. Dora Majtánová

13.3.2018 – písomné maturitné skúšky za prítomnosti ministerky školstva

Dnes bol na stredných školách v SR výnimočný deň. Začali maturitné skúšky externou časťou a písomnou formou internej časti. Na našej škole bol predsa len tento deň ešte o čosi výnimočnejší. Na našu školu zavítala pani JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD. – ministerka školstva. Prišla nielen otvoriť maturitné skúšky v školskom roku 2017/18, ale aj povzbudiť a morálne podporiť našich žiakov a pedagogických zamestnancov školy.

Veľmi si vážime to, že si vybrala práve našu školu a dala tak najavo, že problematika odborného školstva nie je pre ňu a ministerstvo školstva len okrajová záležitosť. Veríme, že aj táto návšteva prispeje k tomu, aby pod jej vedením boli na ministerstve prijaté také opatrenia a schválené také zákony, ktoré prilákajú viac žiakov základných škôl do remeselných profesii, lebo dobrých remeselníkov je na trhu práce stále málo a dopyt po nich stále narastá.

 

Karting na školách – finále 28.2.2018

Jeden deň nám povedal pán učiteľ Krebs o súťaži Karting na školách. Prvé kolo obsahovalo test o moto-športe, ktorý si myslím, že sme hravo zvládli. Po prvom kole sme konečne išli do Národnej motokárovej haly v Petržalke. Nemuseli sme sa starať o odvoz, pretože na všetky kolá pre nás prišiel autobus. Čakalo nás vyraďovacie kolo, kde ostali iba najlepší piati. Najprv sme jazdili na motokárach za najlepší čas a taktiež sme mali mechanické zručnosti, kde sme menili zadné koleso. V druhom kole sme prvýkrát boli už piati. Privítali nás s občerstvením. Každá škola dostala vlastného mentora, ktorý mal úlohu nám ukázať ako by sme mali jazdiť, aby sme vyhrali. Ako prvú disciplínu sme mali jazdenie , ale už nebolo vyraďovacie, lebo všetci piati sme postúpili do finále. Ešte v ten deň sme dostali tričká, ktoré slúžili, aby sme sa rozpoznali. Predposledné kolo bolo zaujímavé, lebo nám pribudla disciplína simulátor jazdenia, kde si mohol každý vyskúšať jazdenie na simulátore. Následne sme jazdili a mali mechanickú zručnosť. Konečne prišlo veľké finále, kde sa rozhodne kto vyhrá. Ako prvú disciplínu sme mali v dielni, kde sme odmontovali a namontovali koleso. Po prvej disciplíne nasledovalo jazdenie, kde nás prišli podporiť pán riaditeľ a pán generálny riaditeľ. Po všetkých disciplínach prišlo vyhodnotenie. Naša škola sa umiestnila na piatom mieste. Ako ceny sme dostali medaily a každý jazdec aj chrániče sluchu . Ja som veľmi rád za tento projekt. Odniesol som si veľa pekných zážitkov a dúfam, že sa takéto súťaže budú v budúcnosti opakovať.

Richard Petnuch, I.MPS+ML – účastník projektu Karting na školách