ŠTUDUJ DOPRAVU

podujatie pod záštitou ministra dopravy a výstavby SR Andreja Doležala

Zvýšiť záujem žiakov o štúdium na stredných odborných školách a vysokých školách v oblasti dopravy a poštových služieb je cieľom spoločného podujatia Ministerstva dopravy a výstavby SR, rezortných stredných odborných škôl, univerzít, rezortných zamestnávateľov vrátane železničných spoločností a vybraných regionálnych partnerov s názvom

Kam po skončení základnej školy ŠTUDUJ DOPRAVU,

ktoré sa uskutoční

28. 6. 2022 v Bratislave

v priestoroch STM-Múzea dopravy

od 9.00 h do 13.00 h.

Návštevníkom budú predstavené odbory vzdelávania z oblasti dopravy a poštových služieb, ktoré je možné študovať na rezortných stredných odborných školách, prípadne vysokých školách. Žiakom základných škôl a mládeži odborníci poskytnú kariérové poradenstvo s odporúčaním ich ďalšieho študijného smerovania a výberu povolania. Súčasťou bohatého sprievodného programu budú ukážky výkonu povolaní najmä v železničnej a cestnej doprave, riadenie rušňa prostredníctvom vlakového trenažéra, prehliadka priestorov autobusu, kamióna, rušňa, diagnostika vozidiel, dopravná výchova s informáciami o bezpečnosti cestnej premávky a cyklistickej doprave, dopravné simulátory, nácvik poskytovania prvej pomoci, dopravné kvízy a súťaže. Vstup na podujatie je bezplatný.

Žiakom základných škôl ponúkame najmä:

Kariérové poradenstvo pomoc s výberom štúdia a povolania

Informácie zo sveta práce predstavenie dopravných povolaní

Dopravnú výchovu bezpečnosť v cestnej premávke, bezpečnosť cyklistu, dopravné simulátory

Poskytovanie prvej pomoci nácvik zručností pri záchrane života Deň Európy 2022

9.5.2022 sme sa so žiakmi z triedy I.PRS zúčastnili podujatia Deň Európy 2022, ktoré sa konalo v priestoroch Starej tržnice v Bratislave. Európsky rok mládeže 2022 sa zameriava na mladých ľudí v Európe. Tohtoročný Deň Európy preto ponúkol jednotný priestor, ktorý spojil ľudí a ich tvorivé nápady s cieľom vytvoriť lepšiu budúcnosť, v ktorej si každý nájde svoje miesto. Okrem infostánkov členských krajín EÚ sme si mohli pozrieť divadelné predstavenie, zapojiť sa do diskusného fóra, jazykových a tanečných workshopov.

Ing. Števove Ľubomíra

 

 

 

Veľtrh podnikateľských talentov

Dňa 5.4.2022 žiaci III.MA navštívili súťaž študentských firiem pod názvom Veľtrh podnikateľských talentov. Túto súťaž organizuje každoročne organizácia Junior Achievement Slovensko. Podujatie sa konalo pod záštitou predsedu vlády Eduarda Hegera a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v priestoroch Nové Nivy v Bratislave.

Veľtrhu za zúčastnilo 48 študentských firiem z celého Slovenska, ktoré prezentovali verejnosti svoje podnikateľské plány, výrobky a služby. Naši študenti, budúci absolventi cvičnej firmy, mali možnosť na tomto veľtrhu nazrieť do práce jednotlivých firiem, vidieť ako študenti rozvíjajú svoje ekonomické myslenie, finančnú gramotnosť a zručnosti potrebné pre uplatnenie sa na pracovnom trhu vrátane digitálnych zručností.

Kristína Chovancová a Andrea Gezeová III. MA

 

 

Železná studnička = mlyn

27.04.2022 sme sa ako trieda (I.ST+STR+PRS) vybrali oddýchnuť si v prírode, do rekreačnej lokality Železná studnička v lesoparku. Navštevovaná je tzv. Partizánska lúka, kde je veľké detské ihrisko, dá sa tam zahrať pétanque, stolný tenis, futbal alebo opekať. Veľkým lákadlom je lanová dráha, ale my sme sa usadili v zrekonštruovanom starom mlyne, kde sme si dali kofolu, čaj a v budove mlyna sa nachádzajú tvorivé dielne, kde sú vystavené kreatívne výtvory ľudí, ktorí sa tam zastavili. Podpísali sme sa do kroniky, zaskákali si na trampolíne a vyfotografovali sa v prírode. Sme plní zážitkov a dobrého pocitu z pohodového dňa.

Ing. T. Vychovalá s I.ST+STR+PRS

 

 

I.MPS + MA sa vybrala dňa 27.04.2022 do Slovenského technického múzea

MÚZEUM DOPRAVY

Detí sa dozvedeli o múzeum dopravy v Bratislave, že je pobočkou Slovenského technického múzea.

Múzeum je komplexným múzeom dopravy so stálou expozíciou dopravných prostriedkov cestnej a železničnej dopravy.

Múzeum sa nachádza v priestoroch prvej bratislavskej stanice parostrojnej železnice, bývalej Uhorskej centrálnej železnice z 19. storočia, v priestoroch jej koľajiska a dvoch priľahlých skladov. V samotnej hlavnej budove stanice sídli Generálne riaditeľstvo železničnej polície. Areál múzea spolu s budovou GR ŽP je národná kultúrna pamiatka.

Ing. Šimková

 

 

 

Výsledky školského turnaja v badmintone a stolnom tenise

Dňa 21.4 .2023 sa na škole konal tradičný školský turnaj v badmintone a stolnom tenise. Zúčastnilo sa 26 chlapcov a dve dievčatá s nasledujúcimi výsledkami:

Stolný tenis

  1. Vachálek – I.MPS
  2. Kočica – II.I+E
  3. Világi – I.A+E

Badminton

  1. 1.Bobák – II.A+S
  2. Horváth – III.ML
  3. Tóth – II.A+S

Dievčatá badminton

  1. 1.Juračková – I.A+E
  2. 2.Barciová – I.MA

 

Gratulujeme!

 

Exkurzia do Kina: The Lost City

STRATENÉ MESTO = dobrodružno-komediálny film

Dňa 26.04.2022 sa nematuritné ročníky zúčastnili na kultúrnom podujatí vo VIVO na filme „Stratené mesto“, ktorý sa dostal do kín v roku 2022 a zameriava sa na veľké dobrodružstvo bádateľa , ktorý pred 110 rokmi podnikal výpravy do džungle, aby našiel stratené mesto a inú civilizáciu. V tomto filme sa strieda realita s fikciou.

Päť rokov po smrti manžela sa autorka ľúbostných románov s trochou dobrodružstva vydá na turné, kde sa objaví jej model z obálky knihy, ktorý si namýšľa, že hrdina v knihe je on. Autorka bola na autogramiáde unesená kvôli pergamenu, ktorý má preložiť a doviezť tak únoscov k pokladu.. Model z obálky sa ju pokúsi zachrániť. Stratené mesto sa dá vnímať ako protest a ako filmový pomník obetiam revolúcie.

S blížiacim sa koncom školského roka veta „Ideme na školský výlet …“ zaznieva v školách, triedach i domácnostiach žiakov. Pre školu a učiteľov však školský výlet nie je relaxačným podujatím, ale súčasťou výchovno – vzdelávacej činnosti, na ktorú sa treba zodpovedne pripraviť.

Ďakujeme za príjemné kultúrne vyžitie!