21.3. – Hodina deťom

Aj naša škola sa zúčastnila charitatívnej zbierky Hodina deťom, ktorá sa konala dňa 21.3. Zbieralo sa najmä na rodiny s jedným rodičom. Do zbierky sa môžete zapojiť kedykoľvek aj Vy – poslaním SMS na číslo 800 v hodnote 4 eurá.

Ďakujeme naším žiakom zo IV.ML+MA a III.MPS+ML za ich ochotu pomôcť v dobrej veci.

Vedenie školy