Matematický KLOKAN

Naši žiaci sa 26.3. zúčastnili medzinárodnej matematickej súťaže pre žiakov základných a stredných škôl Klokan, ktorú každoročne organizuje na našej škole učiteľka matematiky Mgr. Majtánová. Prihlásilo sa do nej 24 žiakov. Do tejto súťaže sa každoročne zapája 6 miliónov žiakov po celom svete. Na riešenie úloh s „Klokanom“ netreba kalkulačku, ale stačí zdravý sedliacky rozum.

Ďakujeme všetkým šikovným žiakom, ktorí sa zapojili, ako aj pani učiteľke za organizáciu.

Vedenie školy