DOD 2024 – 22. februára – foto + video

Dňa 22. februára sa formou DOD odprezentovala naša škola svojim návštevníkom a to žiakom 9. ročníkov ZŠ, ich rodičom a priateľom.

Návštevníci okrem prehliadky školy a dielní získali komplexné informácie o našej škole, o odboroch, ktoré ponúkame a o možnostiach uplatnenia sa po štúdiu.

Prišiel nás pozrieť aj starosta Ružinova aj regionálna televízia natáčala.

Ako každý rok, aj teraz sme mali pripravený zaujímavý program, občerstvenie a v neposlednom rade losovanie o tri hodnotné ceny – mobil, smart hodinky a bezdrôtové slúchadlá. 

Ďakujeme všetkým zúčastneným, účasť bola hojná.

vedenie školy