Šťastné a veselé…

Vážení rodičia, milí žiaci a celý pedagogický zbor, prajeme Vám pokojné prežitie Vianočných sviatkov, ako aj úspešné vkročenie do Nového roku 2016. Príjmite naše poďakovanie za Vaše úsielie, snahu a spoluprácu.

Vedenie SSOŠ.

Súťaž v ozdobovaní medovníkov

Vianočná atmosféra zavítala aj do budovy našej školy. Nielen stromček vo vestibule, imelo a malé stromčeky po triedach, ale aj súťaž v ozdobovaní medovníkov k tomu vo väčšej miere prispeli. Svoje zručnosti, ale i fantáziu pri ozdobovaní zapojili žiaci odboru marketing všetkých štyroch ročníkov. Jeden deň si v spolupráci s pani Ing. Lenkou Dohanyosovou pripravili cesto a vykrojili rôzne motívy medovníkov. Cez srdiečka, zvončeky až po medvedíkov a hríbiky. Po upečení ich študenti na druhý deň ozdobili. Ako sa vraví: „fantázii sa medze nekladú“ a podľa toho sa žiaci riadili. Rôzne farebné kombinácie a vzory po niekoľkých hodinách zdobili medovníky. V pondelok – 21.12.2015 ostatní žiaci školy tajne hlasovali za tie, ktoré sa im najviac páčili. Hlasovanie prebehlo hladko a nakoniec sa zhodli na víťazovi. Tretie miesto patrilo Patrícii Knezsovej zo IV.MPS+MA, druhé miesto patrilo Nikole Tóthovej z III.MA, no a prvé miesto patrilo Dominike Rácovej, taktiež zo IV.MPS+MA. V mene pani profesorky Ing. Lenky Dohanyosovej by som rada zagratulovala víťazom a poďakovala sa aj všetkým, ktorí sa zúčastnili tejto súťaže a spríjemnili si tak deň nielen chvíľkou oddychu, ale aj trochou zábavy. Taktiež by som rada poďakovala pani profesorke za zorganizovanie súťaže, ochotu a pevné nervy pri dozeraní na kulinárske umenie našich žiakov.

Dominika Rácová IV.MPS+MA

Žiacky vianočný večierok

Tohtoročný záver roka 2015 sa niesol v znamení Vianočných posedení so žiakmi, čo sa pomaličky začína stávať na našej škole peknou tradíciou. Je to čas, keď sa na chvíľu niečo v triedach spomalí, žiaci spozornejú a znežnejú… Všetci si vymieňame viac úsmevov a tá neformálnosť je nákazlivá…Vtedy sme si žiaci i učitelia bližší. Sú to vzácne chvíle…Touto cestou by sme sa chceli poďakovať vedeniu školy, že nám umožnilo stráviť takéto pekné spoločné chvíle a veľká vďaka patrí všetkým rodičom, ktorí sa nielen podieľali na našom vianočnom posedení, ale i za ich doterajšiu podporu a spoluprácu. Je to úžasne motivujúce pre mňa i celú našu triedu. Všetkým Vám prajem požehnané a šťastné Vianoce!

Mgr. Andrea Nagyová, I.MPS

British Embassy a adrenalín

Keďže nás zaujímajú veci týkajúce sa anglicky hovoriacich krajín a angličtinu sme si vybrali ako študijný a maturitný predmet a navyše, naša triedna je angličtinárka, tak nás vedie k tomu, aby sme spájali príjemné s užitočným. Dňa 16.12.2015 sme navštívili Britskú ambasádu. A hoci nás z bezpečnostných dôvodov pustili len do vstupných priestorov, dozvedeli sme sa niečo o britskej histórii i možnostiach návštevy Veľkej Británie, niečo o Londýne a Anglickej kráľovnej Alžbete i o živote mladých v dnešnom Anglicku. Dnes vieme, že ambasádorom SR je Mr. Andrew Garth a na otázku „Kto je predsedom vlády Veľkej Británie?“ sme odpovedali, že David Cameron. Hneď oproti Britskej ambasáde je Britská rada (British Council), kde sme sa dozvedeli o anglických jazykových kurzoch i o možnosti absolvovania skúšok na rôznych úrovniach, ktoré organizuje University of Cambridge v Anglicku práve prostredníctvom tejto Britskej rady. Prešli sme sa aj po Hlavnom námestí, pozreli si Vianočný stromček a Betlehem so živými ovcami. Všetko bolo zaujímavé, ale fakt je ten, že niektorí z nás sa najviac tešili na záver exkurzie, keď sme si mohli obuť korčule a dať si pár adrenalínových jázd na ľade na Hviezdoslavovom námestí. Bol to super deň. Ďakujeme pani učiteľka!

Martin Blecha, I.MPS

Oznam – Riaditeľské voľno !

V súlade s § 150 ods. 5) Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytujem žiakom školy riaditeľské voľno  na deň 8. januára 2016 (piatok) z prevádzkových dôvodov. Nástup do školy bude 11. januára 2016.

Mgr. Milan Gibej

riaditeľ SSOŠ

Daj Boh šťastia tejto zemi všetkým ľuďom v nej…

… v duchu slov tejto koledy sme si aj my darovali trochu úsmevu, trochu radosti, trochu spolupráce so susedom v lavici, až sme napokon vytvorili malé školské Vianoce. Želáme všetkým Vám pekné vianočné sviatky, dobrých študentov učiteľom a ešte lepších učiteľov žiakom, pekné školské dni v budúcom roku a veľa radosti, zábavy a dobrých ľudí okolo Vás.

Eva Gajdošová a I. ML + MA

 

Odborný seminár

Dňa 1. 12. 2015 sa v našej škole uskutočnil odborný seminár Žiaci s poruchami učenia, žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Pozvanie vedenia školy a sociálneho pedagóga prijala špeciálna pedagogička Mgr. Monika Klapková, vedúca oddelenia špeciálnopedagogického poradenstva v osobnostnom, vzdelávacom a kariérovom vývine a psychologička Mgr. Zuzana Milerová z oddelenia psychologického poradenstva v osobnostnom, vzdelávacom a kariérovom vývine, obe z centra Pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Drieňová 36, Bratislava II. Zaujímavý odborný obsah prednášajúce vhodne dopĺňali praktickými skúsenosťami, odporúčaniami a námetmi, ktorých individuálna aplikácia môže pomôcť pedagógom pri ich každodennej náročnej práci so žiakmi, žiakmi s problémami učenia, správania, s cieľom dosiahnuť čo najlepšie edukačné výsledky. Zaujímavé informácie priniesla aj diskusia na otázky z radov pedagogických zamestnancov, ktorí sa seminára zúčastnili vo veľmi vysokom počte. Veríme, že táto aktivita bola vnútorným obohatením pre každého zúčastneného ako súčasť jeho osobnostného i profesionálneho rastu. Zároveň otvára priestor na odkrývanie ďalších zaujímavých odborných tém pre nás aj do budúcnosti.

Mgr. Eva Trnkusová