Daj Boh šťastia tejto zemi všetkým ľuďom v nej…

… v duchu slov tejto koledy sme si aj my darovali trochu úsmevu, trochu radosti, trochu spolupráce so susedom v lavici, až sme napokon vytvorili malé školské Vianoce. Želáme všetkým Vám pekné vianočné sviatky, dobrých študentov učiteľom a ešte lepších učiteľov žiakom, pekné školské dni v budúcom roku a veľa radosti, zábavy a dobrých ľudí okolo Vás.

Eva Gajdošová a I. ML + MA