Oznam – Riaditeľské voľno !

V súlade s § 150 ods. 5) Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytujem žiakom školy riaditeľské voľno  na deň 8. januára 2016 (piatok) z prevádzkových dôvodov. Nástup do školy bude 11. januára 2016.

Mgr. Milan Gibej

riaditeľ SSOŠ