British Embassy a adrenalín

Keďže nás zaujímajú veci týkajúce sa anglicky hovoriacich krajín a angličtinu sme si vybrali ako študijný a maturitný predmet a navyše, naša triedna je angličtinárka, tak nás vedie k tomu, aby sme spájali príjemné s užitočným. Dňa 16.12.2015 sme navštívili Britskú ambasádu. A hoci nás z bezpečnostných dôvodov pustili len do vstupných priestorov, dozvedeli sme sa niečo o britskej histórii i možnostiach návštevy Veľkej Británie, niečo o Londýne a Anglickej kráľovnej Alžbete i o živote mladých v dnešnom Anglicku. Dnes vieme, že ambasádorom SR je Mr. Andrew Garth a na otázku „Kto je predsedom vlády Veľkej Británie?“ sme odpovedali, že David Cameron. Hneď oproti Britskej ambasáde je Britská rada (British Council), kde sme sa dozvedeli o anglických jazykových kurzoch i o možnosti absolvovania skúšok na rôznych úrovniach, ktoré organizuje University of Cambridge v Anglicku práve prostredníctvom tejto Britskej rady. Prešli sme sa aj po Hlavnom námestí, pozreli si Vianočný stromček a Betlehem so živými ovcami. Všetko bolo zaujímavé, ale fakt je ten, že niektorí z nás sa najviac tešili na záver exkurzie, keď sme si mohli obuť korčule a dať si pár adrenalínových jázd na ľade na Hviezdoslavovom námestí. Bol to super deň. Ďakujeme pani učiteľka!

Martin Blecha, I.MPS