Žiacky vianočný večierok

Tohtoročný záver roka 2015 sa niesol v znamení Vianočných posedení so žiakmi, čo sa pomaličky začína stávať na našej škole peknou tradíciou. Je to čas, keď sa na chvíľu niečo v triedach spomalí, žiaci spozornejú a znežnejú… Všetci si vymieňame viac úsmevov a tá neformálnosť je nákazlivá…Vtedy sme si žiaci i učitelia bližší. Sú to vzácne chvíle…Touto cestou by sme sa chceli poďakovať vedeniu školy, že nám umožnilo stráviť takéto pekné spoločné chvíle a veľká vďaka patrí všetkým rodičom, ktorí sa nielen podieľali na našom vianočnom posedení, ale i za ich doterajšiu podporu a spoluprácu. Je to úžasne motivujúce pre mňa i celú našu triedu. Všetkým Vám prajem požehnané a šťastné Vianoce!

Mgr. Andrea Nagyová, I.MPS