Šťastné a veselé…

Vážení rodičia, milí žiaci a celý pedagogický zbor, prajeme Vám pokojné prežitie Vianočných sviatkov, ako aj úspešné vkročenie do Nového roku 2016. Príjmite naše poďakovanie za Vaše úsielie, snahu a spoluprácu.

Vedenie SSOŠ.