Zaujímavá návšteva

V spolupráci s tunajším Okresným riaditeľstvom Policajného zboru sa dňa 22.3. 2017 žiaci prvých ročníkov zúčastnili prednášky s plk. Mgr. Jánom Pažickým. Pán plk. Mgr. Ján Pažický v prednáške poukázal na to, čo je trestným činom, čo je priestupkom, ako sa nestať obeťou trestného činu, čo robiť, ak sa mladistvý stane svedkom, alebo obeťou trestného činu. Rozobral najčastejšie trestné činy,  kde deti a mládež vystupujú ako poškodení alebo ako páchatelia trestných činov. Žiaci boli oboznámení aj so zákonom o Policajnom zbore ( kto  a za  akých podmienok sa môže stať príslušníkom Policajného zboru).

Mgr. Marianna Federičová

Dvadsiaty ôsmy marec

28. marec je dňom, kedy si pripomíname narodenie J. A. Komenského. Tradícia v Česku a v Slovenskej republike viaže k tomuto dňu aj sviatok s názvom Deň učiteľov. Je to deň, kedy sa na chvíľu zastavíme v behu školského roka v období medzi „písomnými maturitami“ a  v očakávaní prihlášok na strednú školu. Je to aj deň, v ktorom sa symbolicky odmeňujú vybraní pedagógovia. Tento rok sa vedenie našej strednej školy rozhodlo odmeniť všetkých, a naviac vecne. Každý pedagogický zamestnanec obdržal z rúk zriaďovateľa školy aktivovaný medzinárodný preukaz učiteľa ITIC, ktorý ponúka množstvo zaujímavých zliav a výhod pre pedagógov. Samozrejmosťou boli poďakovania za náročnú prácu pedagogických zamestnancov  od generálneho riaditeľa, Ing. Hanusku a riaditeľa školy, Mgr. Gibeja, ako aj malé spoločné pohostenie. Aj touto cestou ďakujeme vedeniu školy za príjemné poobedie a darček.

Mgr. Jozef Lukianov

 

Olympiáda v anglickom jazyku 2017

Dňa 29.3.2017 (STREDU) sa uskutoční na našej škole školské kolo Olympiády v anglickom jazyku „OLYMPIADE 2017“. Prebiehať bude v čase od 10:20 – 13:15 hod. v triede č. 137. Olympiáda je určená pre našich najtalentovanejších študentov z jazyka anglického. Sily v prekladoch si zmerajú nielen maturitné ročníky, ale i šikovní žiaci z 3-ročných učebných odborov.

Rozdelení budú do 2 kategórií (1., 2. ročník a 1. nadstavbový ročník – I. kategória, 3., 4 a 2. nadstavbový ročník – II. kategória.) Súťaž bude  trvať dve 45 min. (5. a 6. vyučovaciu hodinu) hodiny a traja najlepší v oboch kategóriách budú odmenení vecnými cenami. Výsledky budú vyhlásené do 4 dní od konania Olympiády v triede č. 137 – cez veľkú prestávku. Na priebeh olympiády bude dozerať Mgr. Nagyová.

Mgr. Andrea Nagyová

Klokan 2017

Kadet O12 a Junior O34 sú tajné kódy, ktorým rozumejú len tí najlepší v štúdiu zákonitostí štruktúry, zmeny a priestoru, alebo ak chcete diagramov a čísiel. Ak by náhodou znela táto veta ako hádanka, riešením je  názov vedného odboru „matematika“. Teda tí najlepší matematikári z „Exnárky“, zasadli ako tradícia velí a j tento rok pred testy obľúbenej celosvetovej súťaže Matematický klokan. To ako uspeli sa dozvieme 10. apríla. Dovtedy si môžeme tipnúť na najlepšieho riešiteľa.

Mgr. Jozef Lukianov, Mgr. Dora Majtánová

Netradičná ponuka

V rámci rozšírenia možností uplatnenia sa našich absolventov sa dňa 1.3.2017 na našej škole uskutočnila beseda s príslušníkmi  Zboru väzenskej a justičnej stráže. Naši študenti dostali veľa informácií o podmienkach prijatia. Tiež sa dozvedeli,  čo musia predložiť v priebehu prijímacieho konania. Príslušníci žiakov informovali,  aké previerky musí záujemca absolvovať. Najviac otázok študentov smerovalo na obsah previerky fyzickej zdatnosti. Na záver besedy sa študenti dozvedeli výhody služobného pomeru. Ďakujeme príslušníkom Zboru väzenskej a justičnej stráže za návštevu na našej škole.

Ing. Mária Kostolná

Profesia days 2017

Dnes sme sa spolu s našimi „štvrtákmi – čoskoro maturantmi“ boli pozrieť v Incheba Expo Bratislava na ďalšom ročníku Profesia days. Podujatie organizuje spoločnosť Profesia, prevádzkovateľ najväčšieho slovenského jobportálu Profesia.sk. Aj tento rok sa zišlo na podujatí množstvo firiem a spoločností, ktoré majú záujem o nových spolupracovníkov. Bolo naozaj z čoho vyberať a množstvo zúčastnených, veľkých a známych spoločností je dôkazom toho, že dopyt po zamestnancoch je silný. Naši štvrtáci si naživo vyskúšali komunikáciu v rôznych stánkoch vystavovateľov a mali možnosť zistiť ako by mohol vyzerať pohovor v dnešných moderných, medzinárodných spoločnostiach a tiež čo zaujímavé im okrem pracovnej náplne vedia ponúknuť. Veľtrh bol obohatený živými rozhovormi na hlavnom pódiu, mnohými vzdelávacími aktivitami a samozrejme rôznymi zónami po celom komplexe, z ktorých sme na záver nevynechali ani našu obľúbenú IT.

Mgr. Jozef Lukianov

Lyžiarsky výcvikový zájazd 2017

Tretí  februárový týždeň sa 29 žiakov a 3 učitelia  našej školy zúčastnili lyžiarskeho výcviku.

Odchádzalo sa v nedeľu, vlakom z hlavnej stanice. Panika , nakladanie lyží, hľadanie svojho miesta vo vlaku…ale nakoniec sme sa všetci šťastne nalodili. Ubytovaní sme boli v Liptovskej Osade a autobusom sme dochádzali za snehom na Donovaly.  Každé ráno, veselí a  nedočkaví .

Lyžiarsky výcvik sa konal hneď od raňajok do druhej. Lyžovať sa naučili všetci . Aj tí, čo si prvý deň ani nevedeli zapnúť lyže a skontrolovať viazanie, na tretí deň mali zlyžované celé Záhradište. Pomalú pomu, rýchlu pomu, sedačku aj kotvový vlek. Po všetkých tratiach. Tí , ktorí už predtým lyžovali, sa zdokonaľovali.  Posledné dva dni lepší lyžiari zvládli aj náročnejší terén na zjazdovke Nová hoľa. Celé lyžovanie bez jediného úrazu. J Počasie nám prialo,  každý deň bol slnečný.

Po obede a krátkom odpočinku sa konali športové súťaže,  tí v lepšej kondícii aj posilňovali v posilňovni. Unaveným svalom sme dopriali každý večer relax  v aquaparku . Plávanie , sauna, bazén s bublinkami a tryskami, biliard, bowling, stolný futbal. 

Počas kurzu sa uskutočnil turnaj v bowlingu a plavecké preteky.

No a samozrejme sa každý deň bodovali izby a najporiadnejší dostali na záverečný večer tortu .

Užili sme si pekný týždeň v krásnom prostredí  plný športu, otužovania a zábavy.

Ing. Ján Kollár