Zaujímavá návšteva

V spolupráci s tunajším Okresným riaditeľstvom Policajného zboru sa dňa 22.3. 2017 žiaci prvých ročníkov zúčastnili prednášky s plk. Mgr. Jánom Pažickým. Pán plk. Mgr. Ján Pažický v prednáške poukázal na to, čo je trestným činom, čo je priestupkom, ako sa nestať obeťou trestného činu, čo robiť, ak sa mladistvý stane svedkom, alebo obeťou trestného činu. Rozobral najčastejšie trestné činy,  kde deti a mládež vystupujú ako poškodení alebo ako páchatelia trestných činov. Žiaci boli oboznámení aj so zákonom o Policajnom zbore ( kto  a za  akých podmienok sa môže stať príslušníkom Policajného zboru).

Mgr. Marianna Federičová