Dvadsiaty ôsmy marec

28. marec je dňom, kedy si pripomíname narodenie J. A. Komenského. Tradícia v Česku a v Slovenskej republike viaže k tomuto dňu aj sviatok s názvom Deň učiteľov. Je to deň, kedy sa na chvíľu zastavíme v behu školského roka v období medzi „písomnými maturitami“ a  v očakávaní prihlášok na strednú školu. Je to aj deň, v ktorom sa symbolicky odmeňujú vybraní pedagógovia. Tento rok sa vedenie našej strednej školy rozhodlo odmeniť všetkých, a naviac vecne. Každý pedagogický zamestnanec obdržal z rúk zriaďovateľa školy aktivovaný medzinárodný preukaz učiteľa ITIC, ktorý ponúka množstvo zaujímavých zliav a výhod pre pedagógov. Samozrejmosťou boli poďakovania za náročnú prácu pedagogických zamestnancov  od generálneho riaditeľa, Ing. Hanusku a riaditeľa školy, Mgr. Gibeja, ako aj malé spoločné pohostenie. Aj touto cestou ďakujeme vedeniu školy za príjemné poobedie a darček.

Mgr. Jozef Lukianov