Olympiáda v anglickom jazyku 2017

Dňa 29.3.2017 (STREDU) sa uskutoční na našej škole školské kolo Olympiády v anglickom jazyku „OLYMPIADE 2017“. Prebiehať bude v čase od 10:20 – 13:15 hod. v triede č. 137. Olympiáda je určená pre našich najtalentovanejších študentov z jazyka anglického. Sily v prekladoch si zmerajú nielen maturitné ročníky, ale i šikovní žiaci z 3-ročných učebných odborov.

Rozdelení budú do 2 kategórií (1., 2. ročník a 1. nadstavbový ročník – I. kategória, 3., 4 a 2. nadstavbový ročník – II. kategória.) Súťaž bude  trvať dve 45 min. (5. a 6. vyučovaciu hodinu) hodiny a traja najlepší v oboch kategóriách budú odmenení vecnými cenami. Výsledky budú vyhlásené do 4 dní od konania Olympiády v triede č. 137 – cez veľkú prestávku. Na priebeh olympiády bude dozerať Mgr. Nagyová.

Mgr. Andrea Nagyová