Olympiáda – vyhodnotenie

Tak a máme tu víťazov !

Dňa 29.4.2017 sa uskutočnilo na našej škole školské kolo Olympiády v AJ. Zúčastnilo sa jej 44 najlepších študentov v anglickom jazyku. Takáto vysoká účasť bola prvýkrát v histórii tohto podujatia.

Súťažilo sa v preklade z angličtiny do slovenčiny a naopak. Témy boli tematicky veľmi aktuálne a adekvátne náročné. Žiaci boli rozdelení do 2 kategórií: Skupina A – prvé a druhé ročníky a prvé nadstavbové a skupina B: tretie a štvrté ročníky a druhý nadstavbový. Na vypracovanie zadania mali dve vyučovacie hodiny. Maximálny počet bodov, ktorý sa dal získať bolo 10. Tento krát sme mali čo robiť aj my, učitelia anglického jazyka. Po dôkladnom preštudovaní prekladov sme vyhlásili nasledovných víťazov:

Skupina A:

  1. miesto: Richard Kubáč (II. MPS) – 10 b
  2. miesto: Nikolas Mesárosz (II.ML+MA) – 9 b
  3. miesto: Dušan Baran (II. MPS) –8,5 b

          Denis Novoveský (II.E+I) – 8,5 b

 

Skupina B:

  1. miesto: Zoltán Mésároš (IV.MPS+MA) – 10 b
  2. miesto: Jozef Fučík (IV.MPS+MA) – 10 b
  3. miesto: Peter Zakov (III.MPS+ML+MA) – 9 b

          Alex Flóra (III.MPS+ML+MA) – 9 b

 

Víťazom blahoželáme, p. učiteľka Mgr. Nagyová odovzdá osobne ceny víťazom.

Mgr. A. Nagyová