Kariéra a emócie

Koncom marca a začiatkom apríla navštívili mladí podnikatelia našu školu aby odovzdali naším žiakom skúsenosti s prácou s emóciami, typológiami ľudí  a prípravou na personálny pohovor. Pán Marián Lipovský s pánom Rendošom sa zaoberajú informáciami z  finančného trhu, ktoré posúvajú ich skoro 25 tisícom spokojných  klientov, s ktorými úzko spolupracujú a za 12 rokov vybudovali sieť o takmer 200 ľuďoch, ktorí pracujú v tejto brandži a poskytujú ich klientom informácie z finančného trhu na rôznych pozíciách, od klientskeho pracovníka po malý, stredný a top manažment. Majú skúsenosti s headhuntingom a recruitingom, v rámci ktorých absolvovali pohovory s tisíckami ľudí.

Druhá časť ich práce spočíva vo výučbe osobnostného rozvoja, prostredníctvom ktorej aj naším študentom odovzdali  kúsok ich pohľadov na podnikanie v praxi, na vytváranie  spoločenskej zodpovednosti, na hodnoty a osobnosť mladých študentov a motivovali ich k tomu, aby zobrali zodpovednosť do vlastných rúk a sami rozhodli o svojej budúcnosti.

Ing. Mária Kostolná