Výsledky prijímacieho konania do študijných odborov

V prílohe nižšie nájdete kompletné výsledky prijímacieho konania všetkých zúčastnených uchádzačov o študijné odbory na našej škole. Všetkým úspešným gratulujeme. V krátkej dobe Vám bude doručené rozhodnutie o prijatí spolu s pozvánkou na zápis do prvého ročníka. Tešíme sa na stretnutie.

Výsledky prijímacieho konania 2017