SSOŠ & IKEA Industry Slovakia s.r.o.

To, že absolventi našej SSOŠ získavajú svoje prvé pracovné miesta ihneď po ukončení štúdia tak v odboroch učebných ako aj študijných je jasným signálom, že odborné vzdelanie je vážené a  žiadúce. Tento fakt je veľmi potešujúci nielen pre školu a pedagógov, majstrov, či vedenie školy, ale hlavne pre študentov a ich rodičov. Potešujúci je aj fakt, že živnostníci, malé, stredné, ale aj veľké spoločnosti zistili, že absolvent nabitý teoretickými vedomosťami bez praxe je platným hráčom tímu až po nejakej dobe a teda je nutné vynaložiť prostriedky a čas než sa ním stane. Odbornú prax, ktorú umožňujú po celú dobu štúdia našim žiakom, je neoceniteľnou devízou pre obe strany, žiaka aj firmu. Čas štúdia 3-5 rokov, kedy žiak vykonáva množstvo rôznorodých pracovných, a hlavne odborných úkonov v tej ktorej spoločnosti vo väčšine prípadov do značnej miery vytvoria inak nenadobudnuteľné osobné odborné zručnosti, jemnú motoriku, logiku, uvažovanie a tiež reálne a konkrétne riešenia mnohých v škole nenasimulovateľných situácií. Jednou z takýchto spoločností je aj IKEA Industry Slovakia s.r.o. Od prvého kontaktu, cez jednotlivé peripetie odborného výcviku, rôznorodosť žiakov až po prvý návrh pracovnej zmluvy pre nášho žiaka ubehol len polrok. Veľmi moderný, príjemný a hlavne profesionálny prístup celého tímu IKEA Industry, najmä riaditeľa Ing. Milana Suryho a HR manažérky Mgr. Ivany Behúnovej, sú predzvesťou dlhodobej spolupráce dokonca vo viacerých odboroch, ktoré na našej SSOŠ ponúkame.  Pevne veríme, že tento trend bude pokračovať a Slovensko bude mať prepojenie medzi školou a reálnymi spoločnosťami na najvyššej úrovni, čo zabezpečí kontinuálnosť prechodu zo školy do zamestnania.

Mgr. Jozef Lukianov