Päť nezabudnuteľných dní v Londýne

24 hodín v autobuse. Náročná cesta, spánok na sedačke, každé 4 hodiny krátka prestávka. Potom trajekt v Callais a odtiaľ konečne výhľad na biele skaly anglického pobrežia v prístave Dover. Prvé miesto v Anglicku, odkiaľ pokračujeme do Londýna.  Noc strávená v autobuse plynule prechádza do spoznávania mesta. Prehliadku začíname v štvrti Greenwich, nazvanú podľa nultého poludníka, ktorý rozdeľuje zemeguľu na západnú a východnú pologuľu. Sprievodkyňa nám vysvetľuje a vysvetľuje a vysvetľuje…Obrovský zelený park j len jednou z gigantických oddychových zelených zón Londýna. O chvíľu naskakujeme do lodičiek a absolvujeme vyhliadkovú plavbu po Temži. Z lodičiek obdivuje krásu moderného mesta snúbiacu sa s históriou. Po ochutnávke tradičného „fish and chips“ vchádzame do Tower of London, fotíme sa s „beefeaters“, spoznávame symboly a legendy Veľkej Británie…Neskôr sa kocháme nádherným výhľadom na Londýn z výšky 135 m z London Eye. To je len jedna z atrakcií, ktoré postupne absolvujeme. Míňame budovy Parlamentu so známou vežou Big Ben, čo sa po správnosti volá Elisabeth Tower , potom Trafalgare Square, kde organizujeme spoločnú fotku pod sochou admirála Nelsona a dávame rozchod na námestí zábavy. To všetko na krok od China town plného červených lampiónov a filmovej atmosféry 30.rokov. Späť k autobusu a spoločne na „meetpoint“ a rozdelenie do rodín. Žiaci zažívajú prvotný kultúrny šok, no na druhý deň sa vítame s úsmevmi na tvárach.  Černošské rodiny sú starostlivé a komunikatívne. Žiaci majú po prvýkrát majú možnosť rozprávať anglicky naživo. Je to určite veľká výhoda. Druhý deň začíname skoro ráno. Presúvame sa metrom a ideme do múzea voskových figurín, po obede nás čakajú štúdiá Herryho Pottera. To sú zážitky! Fyzicky sa dotýkame zázračných artefaktov použitých vo filme a vstupujeme do sveta čarovných kúziel, zaklínadiel a zázrakov. Pre umocnenie zážitkov si v autobuse pustíme Kameň mudrcov, prvý a najlepší diel Harryho Pottera. Tretí deň sa lúčime s Londýnom, aby sme si vychutnali atmosféru kráľovského života návštevou ich sídla do Windsor. Vlajka nad Windsorom je vztýčená, čo je symbolom, že kráľovná Elisabeth II. sa nachádza niekde v útrobách paláca. Deň zakončujeme spoločnou fotkou pred prominentnou strednou školou v malebnom študentskom mestečku Eton. Ešte krátky rozchod na nákup suvenírov a Londýn zanechávame za sebou. Sme plní dojmov, nových zážitkov a skúseností. Mnohí zo žiakov nám dali otázku „Kde to bude budúci rok?“ S úsmevom odpovedáme „Škótsko“ a určite sa už teraz tešíme. Tento školský študijno-poznávací výlet, ktorý trval 5 dní v čase od 24.4.-28.4.2017 pripravili pre žiakov našej školy učitelia anglického jazyka Mgr. Ján Horecký a Mgr. Andrea Nagyová a zúčastnilo sa ho 25 žiakov.

Mgr. Andrea Nagyová