Netradičná ponuka

V rámci rozšírenia možností uplatnenia sa našich absolventov sa dňa 1.3.2017 na našej škole uskutočnila beseda s príslušníkmi  Zboru väzenskej a justičnej stráže. Naši študenti dostali veľa informácií o podmienkach prijatia. Tiež sa dozvedeli,  čo musia predložiť v priebehu prijímacieho konania. Príslušníci žiakov informovali,  aké previerky musí záujemca absolvovať. Najviac otázok študentov smerovalo na obsah previerky fyzickej zdatnosti. Na záver besedy sa študenti dozvedeli výhody služobného pomeru. Ďakujeme príslušníkom Zboru väzenskej a justičnej stráže za návštevu na našej škole.

Ing. Mária Kostolná