Autosalón 2016

Dňa 22.4 Sme sa ako trieda vybrali na menší výlet a to do Incheba Expo Arény, v ktorej prebiehala ukážka a predaj áut s názvom „AutoSalón“.

Mohli sme tam vidieť množstvo úžasných áut o ktorých môže polovica len snívať. Taktiež boli na ukážke lode, skútre a vrtuľníky.
Celej triede sa páčilo a boli sme spokojní. Deň sme úspešne ukončili a tešíme sa na ďalšie výstavy.
Michal Gschweng, II. ML

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

Odborná exkurzia na Ústave robotiky a kybernetiky FEI STU

V pondelok 18. 4. 2016 sa žiaci tretieho ročníka študijného odboru mechanik počítačových sietí zúčastnili  odbornej exkurzie na Ústave robotiky a kybernetiky na FEI STU v Mlynskej doline. Pracovníci ústavu nám predstavili roboty a manipulátory, ktoré konštruujú a programujú v spolupráci s viacerými firmami, humanoid, ktorého študenti naprogramovali na vykonávanie rôznych i zábavných úloh. Na záver nám študenti končiaceho ročníka bakalárskeho štúdia ukázali takmer hotový výsledok svojej bakalárskej práce, ako inak, tiež manipulátor.

Ing. Daniela Hívešová, PhD.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

Deň narcisov

Každý rok na Deň narcisov zaplavia ulice miest a obcí žlté kvietky. „Narcismi“ sme v tento deň my všetci, ktorí si nájdeme chvíľku a spojíme sa v boji proti rakovine. Nie pre slávu, nie pre peniaze, ani preto, že nás za to budú obdivovať, ale preto, že podporujeme tých, ktorí každý deň zvádzajú boj s ťažkou chorobou. V tento deň (15.4.2016) sa rozhodli pomôcť aj študentky z našej školy. Dominika Rácová a Laura Galovičová zo IV.MPS+MA strávili krásny deň v meste Pezinok, kde dohliadali na žiakov základnej školy Fándlyho.

 „Ľudia boli milí. V jednej chvíli som mala pocit, že sú empatickí a naozaj vedia precítiť situáciu, ktorú zažívajú ľudia s rakovinou. Taktiež dievčatá, ktoré pod mojim dohľadom viedli zbierku, boli slušné a pristupovali k tomu zodpovedne. Nerobili to pre to, aby sa uliali zo školy. Naozaj sa snažili pomôcť. Preto naša skupina a aj skupina pod vedením Laury vyzbierala dokopy 930,21 eur. Všetkým 10 skupinám dohromady sa podarilo vyzbierať neskutočných 4 254,35 eur!

Rada som sa zúčastnila tejto zbierky. Zo začiatku som mala strach, ako budú ľudia reagovať a ako vlastne žiaci základnej školy budú k tomu pristupovať. Som veľmi rada, že aj dnešná mládež je vedená k tomu, aby pomáhala všetkým, ktorí to potrebujú!“

Poďakovanie patrí pani učiteľke Alene Golianovej (ZŠ Fándlyho Pezinok), ktorá sa už niekoľko rokov venuje tejto zbierke spolu so žiakmi. Taktiež ďakujem dievčatám: Laura Galovičová, Minarská Tereza, Drozdová Diana, Kormúthová Romana, Ferková Lenka, Bencsíková Sarah, Bulavová Iveta, Forgo Dominika a Mináriková Lea, ktoré svojim časom prispeli k tomu, aby podporili dobrú vec a všetkým ľuďom, ktorí potrebujú pomoc ukázali, že na tejto boj nie sú odkázaní len na seba.

Dominika Rácová IV.MPS+MA

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

 

Odborná prezentácia – Buderus

V rámci novej spolupráce medzi našou strednou odbornou školou a spoločnosťou Robert Bosch, spol. s r.o., Divízia Termotechnika – Buderus, sa naši žiaci, prvého a druhého ročníka odboru inštalatér zúčastnili 14.04.2016 odbornej prednášky v priestoroch odborného školiaceho strediska v sídle spoločnosti Buderus v Bratislave. Žiaci v sprievode našich pedagógov odborných predmetov, Ing. M. Kostolnej a Ing. Ž. Kováčikovej sa počas prezentácie oboznámili s najmodernejšou technológiou v oblasti vykurovania, kondenzačných kotlov tepelných čerpadiel, ich funkčnosti a montáže. Prezentácia bola na vysokej odbornej úrovni ako aj samotné odborné pracovisko, v ktorom sa prezentácia uskutočnila. Žiaci aj pedagógovia odchádzali z prednášky s odbornými informáciami, ktoré im v rámci ich štúdia vo vyhľadávanom odbore inštalatér budú cennou devízou. Tešíme sa na ďalšie aktivity v rámci spolupráce so spoločnosťou Buderus, ktorá sa nemalou mierou snaží v spolupráci s našou strednou školou o modernizáciu odborného výcviku našich žiakov.

Ing. Želmíra Kováčiková, Mgr. Jozef Lukianov

Výlet loďou

V piatok 8.4.2016 sa žiaci štvrtého a nadstavbového ročníka zúčastnili na plavbe loďou. Plavili sa z prístavu v Bratislave, na hrad Devín a späť. Vyhliadková  propagačno-prezentačná plavba žiakom dokázala, ako veľmi je voda potrebná v doprave. O atmosféru celého programu sa postaral príjemný moderátor z rádia Regina. Študentom počas prezentácii zamestnanci prezentovali svoje profily a možnosti uplatnenia. A to napríklad:

  • Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Banská Štiavnica – Ing. Pavel Virág, technicko–prevádzkový riaditeľ
  • Dopravný úrad Bratislava, divízia vnútrozemskej plavby  – Ing. Katarína Mihalovičová, riaditeľka divízie
  • Verejné prístavy, a.s. Bratislava – Ing. Jozef Moravčík, generálny riaditeľ
  • Slovenská plavba a prístavy, a.s. Bratislava – Kpt. Jaroslav Pakan, vedúci oddelenia lodnej prevádzky
  • Agentúra rozvoja vodnej dopravy Bratislava – Ing. Martin Boroš, riaditeľ agentúry

Svoje skúsenosti porozprávali aj študenti z univerzity v Žiline. Touto cestou dostali aj naši žiaci príležitosť študovať na tejto univerzite a rozšíriť tak rady tých, ktorí sa venujú vodnej doprave. Na záver mali možnosť nazrieť do  bazénov Prístavu Bratislava. I k tejto časti programu bol zabezpečený odborný výklad (Ing. Považan, Ing. Mihalovičová)

Dominika Rácová IV.MPS+MA

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

Coneco racioenergia 2016

Dňa 7.4. 2016 sme boli s našou triedou II. MPS + ML + MA v Inchebe, na výstave „Coneco – Racioenergia“ kde sme videli mnoho zaujímavých vecí. Bola to výstava na ktorej nájdete všetko potrebné pre stavbu a rekonštrukciu – od stavebných materiálov, cez okná, dvere, strechy, podlahy, klimatizácie, elektroinštalácie, sauny, vírivky, garážové brány až po zariadenie do záhrady. V areále bolo veľa vystavovateľov a tiež návštevníkov. Prezreli sme si novinky a trendy v tomto odvetví, ako aj vypočuli niekoľko zaujímavých rozhovorov o ekonomike a hospodárnosti v modernom stavebníctve. Nesmeli chýbať ani stánky s občerstvením, ktorých produkty po náročnom dni padli vhod. Celej triede sa akcia páčila a tešíme sa na ďalšie.

coneco 01   12938295_1032921743428364_2987065747431115972_n   coneco 02