Výlet loďou

V piatok 8.4.2016 sa žiaci štvrtého a nadstavbového ročníka zúčastnili na plavbe loďou. Plavili sa z prístavu v Bratislave, na hrad Devín a späť. Vyhliadková  propagačno-prezentačná plavba žiakom dokázala, ako veľmi je voda potrebná v doprave. O atmosféru celého programu sa postaral príjemný moderátor z rádia Regina. Študentom počas prezentácii zamestnanci prezentovali svoje profily a možnosti uplatnenia. A to napríklad:

  • Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Banská Štiavnica – Ing. Pavel Virág, technicko–prevádzkový riaditeľ
  • Dopravný úrad Bratislava, divízia vnútrozemskej plavby  – Ing. Katarína Mihalovičová, riaditeľka divízie
  • Verejné prístavy, a.s. Bratislava – Ing. Jozef Moravčík, generálny riaditeľ
  • Slovenská plavba a prístavy, a.s. Bratislava – Kpt. Jaroslav Pakan, vedúci oddelenia lodnej prevádzky
  • Agentúra rozvoja vodnej dopravy Bratislava – Ing. Martin Boroš, riaditeľ agentúry

Svoje skúsenosti porozprávali aj študenti z univerzity v Žiline. Touto cestou dostali aj naši žiaci príležitosť študovať na tejto univerzite a rozšíriť tak rady tých, ktorí sa venujú vodnej doprave. Na záver mali možnosť nazrieť do  bazénov Prístavu Bratislava. I k tejto časti programu bol zabezpečený odborný výklad (Ing. Považan, Ing. Mihalovičová)

Dominika Rácová IV.MPS+MA

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.