Odborná prezentácia – Buderus

V rámci novej spolupráce medzi našou strednou odbornou školou a spoločnosťou Robert Bosch, spol. s r.o., Divízia Termotechnika – Buderus, sa naši žiaci, prvého a druhého ročníka odboru inštalatér zúčastnili 14.04.2016 odbornej prednášky v priestoroch odborného školiaceho strediska v sídle spoločnosti Buderus v Bratislave. Žiaci v sprievode našich pedagógov odborných predmetov, Ing. M. Kostolnej a Ing. Ž. Kováčikovej sa počas prezentácie oboznámili s najmodernejšou technológiou v oblasti vykurovania, kondenzačných kotlov tepelných čerpadiel, ich funkčnosti a montáže. Prezentácia bola na vysokej odbornej úrovni ako aj samotné odborné pracovisko, v ktorom sa prezentácia uskutočnila. Žiaci aj pedagógovia odchádzali z prednášky s odbornými informáciami, ktoré im v rámci ich štúdia vo vyhľadávanom odbore inštalatér budú cennou devízou. Tešíme sa na ďalšie aktivity v rámci spolupráce so spoločnosťou Buderus, ktorá sa nemalou mierou snaží v spolupráci s našou strednou školou o modernizáciu odborného výcviku našich žiakov.

Ing. Želmíra Kováčiková, Mgr. Jozef Lukianov