Odborná exkurzia na Ústave robotiky a kybernetiky FEI STU

V pondelok 18. 4. 2016 sa žiaci tretieho ročníka študijného odboru mechanik počítačových sietí zúčastnili  odbornej exkurzie na Ústave robotiky a kybernetiky na FEI STU v Mlynskej doline. Pracovníci ústavu nám predstavili roboty a manipulátory, ktoré konštruujú a programujú v spolupráci s viacerými firmami, humanoid, ktorého študenti naprogramovali na vykonávanie rôznych i zábavných úloh. Na záver nám študenti končiaceho ročníka bakalárskeho štúdia ukázali takmer hotový výsledok svojej bakalárskej práce, ako inak, tiež manipulátor.

Ing. Daniela Hívešová, PhD.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.