Matematický klokan

Oznamujem všetkým žiakom Súkromnej strednej odbornej školy, že už po 6. krát sa na našej škole uskutoční obľúbená medzinárodná žiacka súťaž Matematický klokan. Výsledkom osobnej propagácie súťaže v jednotlivých triedach  je 24 prihlásených žiakov, ktorí budú 23. marca 2015, na jednej vlne so šiestimi miliónmi žiakov z celého sveta, intenzívne matematicky myslieť, bojovať o najlepšie umiestnenie a dokazovať všetkým, ale najmä sebe, že myslieť matematicky je nielen zaujímavé,  pre život osožné, ale aj vzrušujúce. Držte im palce, nech sa to čo najlepšie podarí!

Mgr. Katarína Bališová – školský koordinátor súťaže

 

 

 

DOD február 2015 – vyhodnotenie

Naša Súkromná stredná odborná škola na Exnárovej 20 v Bratislave pripravila dňa 24. februára 2015 v tomto školskom roku už druhý „Deň otvorených dverí“.  Deviataci, mnohí v sprievode rodičov, prišli aj cez výdatný lejak, čo bol jasný signál ich vážneho záujmu o štúdium na našej škole. Februárový deň otvorených dverí sa niesol v znamení blížiacich sa termínov odovzdávania prihlášok na stredné školy, testovania deviatakov,  ako aj posledných ujasnení si možností, podmienok a hlavne výhod štúdia na našej škole.

Tak ako je u nás zvykom, aj tento deň otvorených dverí priniesol návštevníkom odborné poradenstvo pri výbere ideálneho študijného či učebného odboru, pútavé prezentácie náborových pracovníkov, sprevádzanie v priestoroch školy, v odborných učebniach a v neposlednom rade možnosť výhry zaujímavých cien.

Všetkým návštevníkom ďakujeme za prejavený záujem o štúdium na našej škole a tešíme sa na Vás v novom školskom roku.

Vylosovaní výhercovia cien:

1. cena – tablet:         Martin Bilka, ZŠ Vrútocká, Bratislava

2. cena – kamera:      Nikol Maderová, ZŠ kpt. J. Nálepku, Stupava

3. cena – slúchadlá:   Jozef Berger, ZŠ Mateja Bela, Šamorín

Výhercom gratulujeme !

Mgr. Jozef Lukianov

Innovation Camp – očami študentov

Očami Mateja:

Innovation Camp, organizovaný spoločnosťou „JA Slovensko“, bola v skutočnosti veľmi pozitívnou skúsenosťou. Priznávam, zo začiatku som mal pochybnosti o svojich komunikačných schopnostiach. Taktiež som pociťoval značnú trému, ktorá však po postupnom zoznamovaní a zbližovaní upadávala, až nakoniec nebola cítiť vôbec. Celá akcia mala skvelú organizáciu a z mojej strany si kritiku v žiadnej forme nevyslúži. Nie som zástanca opakovania cudzích superlativ, ale naozaj ako samotné „JA Slovesko“ napovedalo, skutočne sa jednalo o intezívnu a cennú skúsenosť do budúcnosti. Každému, kto by sa v budúcnosti mal príležitosť podobnej akcie zúčastniť, by som určite vrelo odporúčil.

Očami Simony:

Dňa 17.2.2015 sa naša škola zúčastnila súťaže Innovation Camp. Súťaž bola organizovaná v spolupráci so spolocnosťou HP Slovakia. Cieľom bolo pracovať na reálnej výzve, so zameraním na seniorov a na zlepšenie kvality ich života. Všetko samozrejme pomocou moderných technológií v zmiešaných tímoch. Pri riešení problému pomáhali aj konzultanti. Študenti si mohli vypočuť názor odborníka, ktorý ich nasmeroval ako to čo najsprávnejšie riešiť. Vďaka tejto súťaži si mohli žiaci precvičit komunikačné a prezentačné zručnosti. Spoznali sme nových a zaujimávých ľudí, s ktorými sme sa videli po prvýkrát. Museli sme spolu ako tím vymyslieť a odprezentovat pred porotou riešenie na daný problém. Na začiatok, aby sa spoznali lepšie s osvojím družstvom, boli pripravené rôzne aktivity, ako napríklad postaviť z papiera čo najvyššiu vežu bez použitia lepidla. Určite je to súťaž, ktorá nám v živote a budúcom zamestnaní veľmi pomôže, najmä komunikácia a spolupráca s cudzími ľuďmi. Sprevádzali nás profesorky, kterým patrí veľka vďaka, za to že nás sem priviedli a verili v nás. Jedno velké ďakujem pani Ing. Lenke Dohanyosovej a Mgr. Ivete Straňákovej.

Očami Dominiky:

Nezabudnuteľný deň. Áno, vravím o 17. februári 2015, kedy som sa so svojimi spolužiakmi (Matejom Klinkom, Laurou Galovičovou, Simonou Konečnou, Filipom Honzíkom a Rasťom Polovčíkom) aj spolu s profesorkami (Ing. Lenkou Dohanyosovou a Mgr. Ivetou Stráňakovou) zúčastnila súťaže v hoteli Gate One v Bratislave. Zo začiatku bola súťaž jedna veľká záhada. Nakoľko som na internete nenašla informácie, ktoré by mi jednoznačne povedali o čo pôjde, musela som jednoducho čakať. A prečo bol vlastne tento deň pre mňa jedinečný a nezabudnuteľný? Väčšina z Vás si možno myslí, že sa jednalo len o „uliatie“ zo školy. Opak je však pravdou. No vezmem to všetko pekne od začiatku. Už pri registrácii v samotnom hoteli som zistila, že nebudem v tíme ani s jedným zo svojich spolužiakov. Zostala som sklamaná, no stále som dúfala, že tento deň prinesie nejaké to „ovocie“. Po usadení k stolom s číslami tímov, som konečne spoznala ľudí, s ktorými som mala v ten deň spolupracovať. Traja chlapci a jedno dievča. Verte či nie, lepší tím som si nemohla priať. Boli to milí, veselí, spoločenskí a hlavne komunikativni ľudia. Mala som však aj obavu, či sa naše názory nebudú odlišovať a či sa vôbec dokážeme na niečom spoločne dohodnúť. Po zoznamovacích aktivitách, pripravenými pracovníkmi spoločnosti JA Slovensko, sme o sebe zistili zopár vecí. Napríklad akú školu navštevujeme, odkiaľ sme vlastne prišli, koľko máme rokov a mnoho ďalších informácií. Tešila som sa, že sa do týchto aktivit zapájali všetci, ktorí sedeli pri stole. No a potom to prišlo! Organizátori zadali úlohu a naša práca sa mohla začať. Téma znela: Zlepšime kvalitu života seniorov prostredníctvom moderných informačných technológií.“ Ďalším prekvapením bolo pridelenie mentorov ku každej jednej skupine. Boli to pracovníci spoločnosti HP Slovakia, ktorí nás mali správne nasmerovať pri riešení úlohy. Ako jediný tím sme dostali mentorku (Florentinu), ktorá rozprávala výhradne v anglickom jazyku. Pre mňa ako človeka, ktorý študuje anglický jazyk, to bolo veľké plus do budúcnosti. V sále nastalo ticho a všetkých 12 tímov usilovne pracovalo na riešení. Vypracovaný návrh bolo neskôr treba aj odprezentovať  pred odbornou porotou. Tú tvorili vrcholoví manažeri spoločnosťou HP Slovakia Karol Wicklein, Martin Scholz, Anton Jantošovič, Hana Kamenistá a Soňa Ondrejková. Ako škola sme obsaili 2. a 3. miesto, čo bol pre nás veľký úspech a motivácia zúčastňovať sa v budúcnosti znova podobných akcií. Čo mi tento deň vlastne dal? Spoznala som neskutočné množstvo ľudí, s ktorými som aj po súťaži v kontakte, zlepšila si znalosť anglického jazyka, zdokonalila svoje komunikačné a kreatívne schopnosti, a v neposlednom rade prekonala strach vystúpiť a prezentovať svoje myšlienky před väčším počtom ľudí. Na záver chcem vyjadriť veľkú vďaku spoločnosti HP Slovakia a JA Slovensko, za úžasnú spoluprácu a vytvorenie akcie, ktorá spojila mladých ľudí. Ďalej sa chcem poďakovať svojim spolužiakom, ktorí presne tak ako aj ja,vďaka tejto akcii zvýšili svoje kvality a nároky na seba samých. A aby som nezabudla, tak poďakovanie patrí aj profesorkám, ktoré  nás týmto dňom sprevádzali. A to konkrétne pani Dohanyosovej, ktorá do nás od prvého ročníka vkladá nádej, verí v nás a vidí, že naša budúcnosť nie je tmavá. Vďaka patrí aj pani Straňákovej. Dúfam, že podobných akcií sa budem môcť zúčastniť opäť!

Innovation Camp JA Slovensko

Téma aktívneho starnutia sa týka aj mladých ľudí. Dňa 17. februára sa 60 študentov zo stredných škôl z celého Slovenska zamýšľalo nad podmienkami, ktoré majú seniori pri svojom aktívnom starnutí. Hľadali možnosti na zlepšenie ich kvality života prostredníctvom moderných informačných technológií.

Celodenná súťaž Innovation Camp je intenzívna skúsenosť pre študentov, ktorá stimuluje ich kreatívne a inovačné schopnosti. Študenti pracujú na reálnej výzve v zmiešaných 5-členných tímoch. Ich úlohou je nájsť najlepšie riešenie na danú tému a prezentovať ho pred odbornou porotou. Riešenie tejto výzvy študentom priblíži fungovanie biznis sektora a svet technológií. Neodmysliteľnou súčasťou sú odborní konzultanti a mentori – zamestnanci spoločnosti HP Slovakia. Zvíťazili najlepšie 3 tímy.

Cieľom súťaže bolo podporiť inovatívne myslenie študentov, ale aj osvojenie si konceptu aktívneho starnutia. Súťaž Innovation Camp zorganizovala nezisková organizácia JA Slovensko. Výzvu pripravila spoločnosť HP Slovakia.

Odbornú porotu tvorili vrcholoví manažéri HP Slovakia Karol Wicklein, Martin Scholz, Anton Jantošovič, Hana Kamenistá a Soňa Ondrejková ako predsedníčka poroty.

Žiaci našej Súkromnej strednej odbornej školy takto bodovali 🙂

2. miesto tím č. 6. : Matej KLINKO

3. miesto tím č. 1. : Laura GALOVIČOVÁ

GRATULUJEME !!!

 

J&P Academy

Žiaci Súkromnej strednej odbornej školy sa zúčastnili prvého spoločného školenia a oboznámili sa z ponúkaným vzdelávaním od firmy J&P Academy.
Firma J&P Academy zabezpečuje odborné školenia a k úspechu je práve neustále vzdelávanie. Tak ako technici firmy sú pravidelne školený na nové technológie, tak aj my poskytujeme možnosť učiť sa. Každý študent strednej školy, ktorý úspešne absolvuje akadémiu dostane osvedčenie o vzdelaní a pomôže absolventom pri uchádzaní sa o technické zamestnanie.
Aktuálne témy na vzdelávaní :
1/ Zabezpečovacie technológie – ALARMY
2/ Kamerové systémy, IP kamery
3/ Inteligentné inštalácie domov
4/ LAN siete
Miroslav Bartoň