Innovation Camp – očami študentov

Očami Mateja:

Innovation Camp, organizovaný spoločnosťou „JA Slovensko“, bola v skutočnosti veľmi pozitívnou skúsenosťou. Priznávam, zo začiatku som mal pochybnosti o svojich komunikačných schopnostiach. Taktiež som pociťoval značnú trému, ktorá však po postupnom zoznamovaní a zbližovaní upadávala, až nakoniec nebola cítiť vôbec. Celá akcia mala skvelú organizáciu a z mojej strany si kritiku v žiadnej forme nevyslúži. Nie som zástanca opakovania cudzích superlativ, ale naozaj ako samotné „JA Slovesko“ napovedalo, skutočne sa jednalo o intezívnu a cennú skúsenosť do budúcnosti. Každému, kto by sa v budúcnosti mal príležitosť podobnej akcie zúčastniť, by som určite vrelo odporúčil.

Očami Simony:

Dňa 17.2.2015 sa naša škola zúčastnila súťaže Innovation Camp. Súťaž bola organizovaná v spolupráci so spolocnosťou HP Slovakia. Cieľom bolo pracovať na reálnej výzve, so zameraním na seniorov a na zlepšenie kvality ich života. Všetko samozrejme pomocou moderných technológií v zmiešaných tímoch. Pri riešení problému pomáhali aj konzultanti. Študenti si mohli vypočuť názor odborníka, ktorý ich nasmeroval ako to čo najsprávnejšie riešiť. Vďaka tejto súťaži si mohli žiaci precvičit komunikačné a prezentačné zručnosti. Spoznali sme nových a zaujimávých ľudí, s ktorými sme sa videli po prvýkrát. Museli sme spolu ako tím vymyslieť a odprezentovat pred porotou riešenie na daný problém. Na začiatok, aby sa spoznali lepšie s osvojím družstvom, boli pripravené rôzne aktivity, ako napríklad postaviť z papiera čo najvyššiu vežu bez použitia lepidla. Určite je to súťaž, ktorá nám v živote a budúcom zamestnaní veľmi pomôže, najmä komunikácia a spolupráca s cudzími ľuďmi. Sprevádzali nás profesorky, kterým patrí veľka vďaka, za to že nás sem priviedli a verili v nás. Jedno velké ďakujem pani Ing. Lenke Dohanyosovej a Mgr. Ivete Straňákovej.

Očami Dominiky:

Nezabudnuteľný deň. Áno, vravím o 17. februári 2015, kedy som sa so svojimi spolužiakmi (Matejom Klinkom, Laurou Galovičovou, Simonou Konečnou, Filipom Honzíkom a Rasťom Polovčíkom) aj spolu s profesorkami (Ing. Lenkou Dohanyosovou a Mgr. Ivetou Stráňakovou) zúčastnila súťaže v hoteli Gate One v Bratislave. Zo začiatku bola súťaž jedna veľká záhada. Nakoľko som na internete nenašla informácie, ktoré by mi jednoznačne povedali o čo pôjde, musela som jednoducho čakať. A prečo bol vlastne tento deň pre mňa jedinečný a nezabudnuteľný? Väčšina z Vás si možno myslí, že sa jednalo len o „uliatie“ zo školy. Opak je však pravdou. No vezmem to všetko pekne od začiatku. Už pri registrácii v samotnom hoteli som zistila, že nebudem v tíme ani s jedným zo svojich spolužiakov. Zostala som sklamaná, no stále som dúfala, že tento deň prinesie nejaké to „ovocie“. Po usadení k stolom s číslami tímov, som konečne spoznala ľudí, s ktorými som mala v ten deň spolupracovať. Traja chlapci a jedno dievča. Verte či nie, lepší tím som si nemohla priať. Boli to milí, veselí, spoločenskí a hlavne komunikativni ľudia. Mala som však aj obavu, či sa naše názory nebudú odlišovať a či sa vôbec dokážeme na niečom spoločne dohodnúť. Po zoznamovacích aktivitách, pripravenými pracovníkmi spoločnosti JA Slovensko, sme o sebe zistili zopár vecí. Napríklad akú školu navštevujeme, odkiaľ sme vlastne prišli, koľko máme rokov a mnoho ďalších informácií. Tešila som sa, že sa do týchto aktivit zapájali všetci, ktorí sedeli pri stole. No a potom to prišlo! Organizátori zadali úlohu a naša práca sa mohla začať. Téma znela: Zlepšime kvalitu života seniorov prostredníctvom moderných informačných technológií.“ Ďalším prekvapením bolo pridelenie mentorov ku každej jednej skupine. Boli to pracovníci spoločnosti HP Slovakia, ktorí nás mali správne nasmerovať pri riešení úlohy. Ako jediný tím sme dostali mentorku (Florentinu), ktorá rozprávala výhradne v anglickom jazyku. Pre mňa ako človeka, ktorý študuje anglický jazyk, to bolo veľké plus do budúcnosti. V sále nastalo ticho a všetkých 12 tímov usilovne pracovalo na riešení. Vypracovaný návrh bolo neskôr treba aj odprezentovať  pred odbornou porotou. Tú tvorili vrcholoví manažeri spoločnosťou HP Slovakia Karol Wicklein, Martin Scholz, Anton Jantošovič, Hana Kamenistá a Soňa Ondrejková. Ako škola sme obsaili 2. a 3. miesto, čo bol pre nás veľký úspech a motivácia zúčastňovať sa v budúcnosti znova podobných akcií. Čo mi tento deň vlastne dal? Spoznala som neskutočné množstvo ľudí, s ktorými som aj po súťaži v kontakte, zlepšila si znalosť anglického jazyka, zdokonalila svoje komunikačné a kreatívne schopnosti, a v neposlednom rade prekonala strach vystúpiť a prezentovať svoje myšlienky před väčším počtom ľudí. Na záver chcem vyjadriť veľkú vďaku spoločnosti HP Slovakia a JA Slovensko, za úžasnú spoluprácu a vytvorenie akcie, ktorá spojila mladých ľudí. Ďalej sa chcem poďakovať svojim spolužiakom, ktorí presne tak ako aj ja,vďaka tejto akcii zvýšili svoje kvality a nároky na seba samých. A aby som nezabudla, tak poďakovanie patrí aj profesorkám, ktoré  nás týmto dňom sprevádzali. A to konkrétne pani Dohanyosovej, ktorá do nás od prvého ročníka vkladá nádej, verí v nás a vidí, že naša budúcnosť nie je tmavá. Vďaka patrí aj pani Straňákovej. Dúfam, že podobných akcií sa budem môcť zúčastniť opäť!