DOD február 2015 – vyhodnotenie

Naša Súkromná stredná odborná škola na Exnárovej 20 v Bratislave pripravila dňa 24. februára 2015 v tomto školskom roku už druhý „Deň otvorených dverí“.  Deviataci, mnohí v sprievode rodičov, prišli aj cez výdatný lejak, čo bol jasný signál ich vážneho záujmu o štúdium na našej škole. Februárový deň otvorených dverí sa niesol v znamení blížiacich sa termínov odovzdávania prihlášok na stredné školy, testovania deviatakov,  ako aj posledných ujasnení si možností, podmienok a hlavne výhod štúdia na našej škole.

Tak ako je u nás zvykom, aj tento deň otvorených dverí priniesol návštevníkom odborné poradenstvo pri výbere ideálneho študijného či učebného odboru, pútavé prezentácie náborových pracovníkov, sprevádzanie v priestoroch školy, v odborných učebniach a v neposlednom rade možnosť výhry zaujímavých cien.

Všetkým návštevníkom ďakujeme za prejavený záujem o štúdium na našej škole a tešíme sa na Vás v novom školskom roku.

Vylosovaní výhercovia cien:

1. cena – tablet:         Martin Bilka, ZŠ Vrútocká, Bratislava

2. cena – kamera:      Nikol Maderová, ZŠ kpt. J. Nálepku, Stupava

3. cena – slúchadlá:   Jozef Berger, ZŠ Mateja Bela, Šamorín

Výhercom gratulujeme !

Mgr. Jozef Lukianov