Innovation Camp JA Slovensko

Téma aktívneho starnutia sa týka aj mladých ľudí. Dňa 17. februára sa 60 študentov zo stredných škôl z celého Slovenska zamýšľalo nad podmienkami, ktoré majú seniori pri svojom aktívnom starnutí. Hľadali možnosti na zlepšenie ich kvality života prostredníctvom moderných informačných technológií.

Celodenná súťaž Innovation Camp je intenzívna skúsenosť pre študentov, ktorá stimuluje ich kreatívne a inovačné schopnosti. Študenti pracujú na reálnej výzve v zmiešaných 5-členných tímoch. Ich úlohou je nájsť najlepšie riešenie na danú tému a prezentovať ho pred odbornou porotou. Riešenie tejto výzvy študentom priblíži fungovanie biznis sektora a svet technológií. Neodmysliteľnou súčasťou sú odborní konzultanti a mentori – zamestnanci spoločnosti HP Slovakia. Zvíťazili najlepšie 3 tímy.

Cieľom súťaže bolo podporiť inovatívne myslenie študentov, ale aj osvojenie si konceptu aktívneho starnutia. Súťaž Innovation Camp zorganizovala nezisková organizácia JA Slovensko. Výzvu pripravila spoločnosť HP Slovakia.

Odbornú porotu tvorili vrcholoví manažéri HP Slovakia Karol Wicklein, Martin Scholz, Anton Jantošovič, Hana Kamenistá a Soňa Ondrejková ako predsedníčka poroty.

Žiaci našej Súkromnej strednej odbornej školy takto bodovali 🙂

2. miesto tím č. 6. : Matej KLINKO

3. miesto tím č. 1. : Laura GALOVIČOVÁ

GRATULUJEME !!!