J&P Academy

Žiaci Súkromnej strednej odbornej školy sa zúčastnili prvého spoločného školenia a oboznámili sa z ponúkaným vzdelávaním od firmy J&P Academy.
Firma J&P Academy zabezpečuje odborné školenia a k úspechu je práve neustále vzdelávanie. Tak ako technici firmy sú pravidelne školený na nové technológie, tak aj my poskytujeme možnosť učiť sa. Každý študent strednej školy, ktorý úspešne absolvuje akadémiu dostane osvedčenie o vzdelaní a pomôže absolventom pri uchádzaní sa o technické zamestnanie.
Aktuálne témy na vzdelávaní :
1/ Zabezpečovacie technológie – ALARMY
2/ Kamerové systémy, IP kamery
3/ Inteligentné inštalácie domov
4/ LAN siete
Miroslav Bartoň