Super lyžovačka v JASNEJ !!!

Milí žiaci 1. a 2. ročníkov (3. alebo 4. roč.) máte opäť príležitosť prihlásiť sa, a tak byť svedkami výnimočnej lyžovačky – lyžiarskeho výcviku pod vedením skúsených inštruktorov (našich pedagógov) v prekrásnom prostredí Nízkych Tatier v najväčšom lyžiarskom stredisku – JASNÁ za super cenu 99 eur. Viac sa dozviete na priloženom letáku. Ďalšie informácie a prihlásiť sa môžete u Mgr. Cibíčka najneskôr do 4.novembra 2014.

 

Leták (súbor na stiahnuie)

logo_acrobat

Európsky týždeň BOZP v škole

V rámci spolupráce Inšpektorátu práce Bratislava sa dňa 21. 10. 2014 uskutočnila na našej škole prednáška so zameraním na BOZP obrábacích strojoch pre študentov a prednášku so zameraním na zdravé pracovisko bez stresu pre pedagogických zamestnancov.

 

Návšteva pedagógov z Islandu

V rámci programu Erasmus našu školu navštívili pedagógovia zo strednej školy z Islandu, ktorí si našu školu vybrali na základe podobnosti s ich školou v Reykjavíku na Islande. Počas dvojhodinového stretnutia sa islandskí učitelia zoznámili so školským systémom na Slovensku, s výchovno-vzdelávacími plánmi našej školy, formami vyučovania, prezreli si dielne a zúčastnili sa i vyučovacej hodiny v triede IV. MPS + MA. Žiakov návšteva potešila, nakoľko sa aktívne zapájali do diskusie s učiteľmi z Islandu. Pedagógovia si navzájom vymieňali poznatky a skúsenosti z učiteľskej profesie vo svojich krajinách. Ako upomienku na toto skvelé stretnutie nám venovali lávové kamene a prach zo sopky Eyjafjallajökull, ktorými je Island povestný. Celé stretnutie prebehlo v priateľskej atmosfére o čom svedčí aj úprimné pozvanie od islandských učiteľov na návštevu do ich krajiny. Návštevu sprevádzal Mgr. Ján Horecký.

Európsky týždeň programovania v škole

Milí žiaci, vážení kolegovia, dňa 6.10.2014 sa na otvorenej hodine programovania pod vedením Ing. Ivety Straňákovej konalo podujatie zamerané na podporu programovania organizovaného MŠ SR v rámci Európskeho týždňa programovania.

Plagát (súbor na stiahnutie)

logo_acrobat

Tesco Akadémia Mladých – Road Show

Dňa 9. 10. 2014 generálny riaditeľ spoločnosti  Tesco Martin Dlouhý spolu s projektovým tímom na pôde našej školy odštartoval  nový e-learningový program Tesco Akadémia Mladých. Otvorenie Akadémie sa konalo v prítomnosti žiakov a pedagógov SSOŠ na Exnárovej ulici. Počas prezentácie sa predstavil celý projektový tím, ktorý našim žiakom hravou formou prezentoval zručnosti potrebné  pre uplatnenie sa na trhu práce – vytrvalosť, schopnosť vytvoriť dobrý dojem, vedieť spolupracovať a pod. Jeden zo žiakov, ktorí sa zúčastnili aktivity a správne zodpovedali otázky, bol vyžrebovaný a odmenený tabletom.  Predstavený program je voľne dostupný na stránke www.tescoakademiamladych.sk a má pomôcť mladým ľuďom pri hľadaní zamestnania.

Celú prezentáciu sledovalo aj niekoľko televíznych spoločností. Naša škola už dlhšie spolupracuje so spoločnosťou Tesco a sme veľmi radi, že si vybrali práve  priestory našej školy na spustenie tohto dôležitého a zaujímavého programu pre vzdelávanie mladých.

Napísali o akcii

Brožúra

logo_acrobat

Tlačová správa

logo_acrobat

 

Literárna exkurzia v Martine a okolí

Cez polovicu Slovenska sme sa vybrali do jedného z najstarších kultúrnych centier na našom území, do Martina. Super počasie, množstvo zaujímavých miest, poučné prednášky lektoriek a napokon výhľady z vrchu Drieňok nad Mošovcami – to všetko sme stihli od 9. do 12. októbra. Navštívili sme Rodný dom Jána Kollára v Mošovciach, Slovenské literárne múzeum, Múzeum slovenskej dediny a vyčerpali sa na celodennej turistike, obohatenej o strach z medveďov a pohľad na mŕtveho diviaka. Prekonávali sme sa, ale poriadne sme si to užili. Aj taká môže byť literárna exkurzia. Bolo výborne.

IV. MPS + OSV a Mgr. Eva Gajdošová, PhD.

 

Stretnutie v Mercedes Benz a SOPK

Dňa 16.10.2014 sa uskutočnilo príjemné stretnutie partnerov našej školy pod záštitou Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v priestoroch spoločnosti Mercedes Benz Slovakia, kde sa zúčastnili aj zástupcovia našej školy. Vzájomne si vymenili skúsenosti a nové poznatky v automobilovom priemysle. Prítomní boli riaditeľ SOPK a riaditeľ Mercedes Benz Slovakia, medzi pozvanými boli aj vzácni hostia Zdeno Cíger a PhDr. Ján Filc.